Актуални проблеми на гражданския изпълнителен процес

78.00 лв.

Луксозно изпълнение с твърди корици

Автори:
Доц. д-р Таня ГРАДИНАРОВА, адвокат
Мариана ОБРЕТЕНОВА, частен съдебен изпълнител,
Димитър ДИМИТРОВ, съдия във ВКС,
Бистра НИКОЛОВА, зам.-председател на САС,
Красимир МАШЕВ, съдия в САС,
Д-р Георги ХОРОЗОВ, адвокат
доц. д-р Николай КОЛЕВ, адвокат

Описание

Съдържание:
Книгата представя цялостно и изчерпателно материята на гражданското изпълнително производство. В подробни коментари и разяснения се разглеждат предпоставките за започване на изпълнителното производство, последователно се анализират характеристиките на заповедното производство и развитието на изпълнителния процес. Втората част на книгата е посветена на изпълнението на паричните притезания: обезпечаване, изпълнение върху движими и недвижими вещи, върху вещи в съпружеска общност и върху вземания на длъжника; присъединяването на кредитори, изпълнение по ЗОЗ, осребряване и разпределение на имуществото в производството по несъстоятелност и прочее. В третата част са разгледани проблемите на изпълнението на непарични притезания. В четвъртата част се коментира защитата при процесуално и материално незаконосъобразно изпълнение, защитата при заповедното производство, както и отговорността за нанесените вреди. Професионалният прочит и анализ на материята е обогатен с актуална и важна съдебна практика.

Целевата аудитория:
Уникална книга – за всеки практикуващ юрист, както и за студентите и преподавателите по право.
Книга – богатство за всяка юридическа библиотека.

Допълнителна информация

Тематика

Труд и социално осигуряване

Също може да ви хареса…

0
    Количка
    Вашата количка е пазнаОбратно към магазина