Търсене
Close this search box.

За нас - НКЦ "Решение"

reshen lo11

Националeн консултантски център „Решение” ООД е създаден през 1997 г. от основателите на Издателски комплекс „Труд и право”.

НКЦ „Решение“ ООД е лидер в организацията и провеждането на учебни семинара в страната и в чужбина.

НКЦ „Решение” ООД провежда ежегодно над 80 национални и регионални учебни семинара с над 3 500 участници!

Лектори на нашите семинари са водещи експерти и специалисти, преки участници във формирането и прилагането на нормативната уредба у нас, изявени съдии, адвокати, уважавани преподаватели и консултанти.

Наши клиенти са представители от всички държавни ведомства (министерства, агенции, инспекторати), областни и общински администрации, съдилища, университети, В и К дружества, търговски банки, застрахователи, одитори, нотариуси, частни съдебни изпълнители, адвокатски кантори, консултантски къщи и др.

Учебни семинари

НКЦ „Решение” ООД организира и провежда учебните семинари в сътрудничество с ИК „Труд и право”.

Тематиката на учебните ни семинари включва всички важни области на икономиката, правото и социалната дейност:

 • Трудови отношения;
 • Човешки ресурси;
 • Социално и здравно осигуряване;
 • Данъци и данъчно-осигурителен процес;
 • Счетоводство;
 • Финанси;
 • Бюджетно счетоводство;
 • Фирмено управление;
 • Търговско право;
 • Облигационно право;
 • Устройство на територията, кадастър, имотен регистър и строителство;
 • Граждански процес;
 • Административен процес;
 • Изпълнителен процес;
 • Здравословни и безопасни условия на труд;
 • Защита на личните данни;
 • Обществени поръчки;
 • Публично-частно партньорство;
 • Вещно право;
 • Интелектуална собственост.

НКЦ „Решение” ООД организира вътрешнофирмени обучения и семинари по заявка на корпоративни субекти и държавни ведомства.

Предстоящи семинари

Вижте всички предстоящи семинари тук!

Вижте всички предстоящи семинари по данъци и счетоводство тук!

Вижте всички предстоящи семинари по човешки ресурси, трудови отношения, социално и здравно осигуряване, защита на личните данни тук!

Вижте всички предстоящи семинари материално и процесуално право тук!

Включете се!

Сертификат

bv certification iso9001 nkcreshenie

Националният консултантски център „Решение“ е удостоен със Сертификат за съответствие на дейността с изискванията на Международния Стандарт за управление на качеството ISO9001:2015.

Обхватът на сертификацията включва организирането и провеждането на професионални учебни семинари в страната и в чужбина. Тя се присъжда за доказан професионализъм, постоянство и високо качество в областта на професионалното обучение!

Нашите координати

НКЦ „Решение” ООД
София 1000
Пл. „Македония” № 1, ет. 7
Тел: 02/981-13-76, 02/986-27-17.
Моб.: 088/845-19-64, 088/500-00-08
E-mail: reshenie@trudipravo.bg

Иво Ризов – Управител
Момчил Милев – Директор „Обучение“

Банкова сметка:
ТБ „ОББ” АД
IBAN: BG23UBBS84231010683713
BIC: UBBSBGSF
НКЦ „Решение” ООД

Предстоящи семинари

23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Евгения Попова
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Цветана Янкова
9 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Теодора Дичева