Търсене
Close this search box.
Компютърен продукт ЕПИ Труд и социално осигуряване

ЕПИ Труд и социално осигуряване

Компютърен информационен продукт с цялостно и многопластово знание на трудова и социална тематика.

Тематичен обхват:

Трудови отношения;
Държавна служба;
Заплащане на труда;
Безопасност и здраве при работа;
Човешки ресурси;
Заетост, квалификация и преквалификация;
Социално осигуряване;
Здравно осигуряване;
Социално подпомагане.

Информационни модули:

Нормативна уредба;
Авторски публикации;
Съдебна практика;
Административна практика;
Административни процедури и приложни документи;
Съдебни искове;
Фактология.

Съдържание

  • Всички нормативни актове на Р България, на ЕС и на международното право в тематичния обхват на продуктите;
  • Конвенции на МОТ;
  • Всички публикации от списание „Труд и право“;
  • Пълното съдържание на книгите-годишници „Трудови отношения“ и „Социално осигуряване“;
  • Пълното съдържание на подбрани книги на ИК „Труд и право“ по темите на продукта;
  • Подбрана съдебна практика;
  • Актуални писма и указания на МТСП и изпълнителните му агенции, на НОИ и на други държавни органи;
  • Експертно разработени процедури и образци на приложни документи;
  • Съдебни искове;
  • Богата справочна информация.


Актуализация – след всеки брой на Държавен вестник.

Продукти