За нас - ИК "Труд и право"

„Издателски комплекс Труд и право“ ООД е създаден през юли 1992 г. като гражданско дружество по ЗЗД за издаване и разпространение на професионални знания в най-важните области на правото, икономиката и социалната дейност.

От юли 2022 т. дейността по издаване и разпространение на печатни и електронни издания и компютърни продукти ЕПИ се осъществява от ИК „Труд и право” ООД.

В издателството работи екип от висококвалифицирани специалисти: редактори, компютърни експерти, специалисти по продажби и маркетинг, счетоводители.

Художественото и графично оформление и предпечатната подготовка на изданията се осъществява от „МТ-студио”.

Изданията на ИК „Труд и право” се печатат с любезното съдействие на печатниците „Мултипринт” ООД и „Хермес прес” ООД.

"Издателски комплекс Труд и право" ООД Ви предлага:
 • четири месечни списания – като печатни и като електронни издания
 • пет книги-годишници в два варианта:
  • книга-годишник
  • книга-годишник + достъп до специализиран сайт с пълната нормативна уредба по съответната тематика
 • 15-20 книги по актуални теми всяка година
 • пет компютърни информационни продукта ЕПИ с варианти на ползване:
  • ЕПИ Online
  • ЕПИ Desktop
  • ЕПИ Flash

Печатните издания и компютърните продукти на „Издателски комплекс Труд и право“ ООД Ви предлагат комплексни и прецизни знания в най-важните професионални области:

 • трудово право и държавна служба
 • управление на човешките ресурси
 • здравословни и безопасни условия на труд
 • заплати и доходи
 • социално и здравно осигуряване
 • счетоводство и данъци
 • финансово управление
 • митници
 • застраховане
 • вещно, семейно и наследствено право
 • интелектуална собственост
 • устройство на територията, кадастър и имотен регистър
 • земеделски земи и гори
 • търговско право
 • облигационно право
 • обществени поръчки
 • защита на конкуренцията
 • граждански и административен процес
Изданията и продуктите на "Издателски комплекс Труд и право" ООД съдържат:

 • нормативна уредба
 • съдебна и арбитражна практика
 • писма и указания на държавни органи
 • авторски статии, коментари, анализи, разяснения и консултации
 • административно-правни процедури и приложни документи
 • богата делова и координатна информация

Нашите търговски представители

Изданията и компютърните продукти на ИК „Труд и право” се разпространяват от десетки упълномощени от издателството търговски представители в цялата страна. Те предлагат нашите издания и продукти в предприятията, в учрежденията, в офисите и в канторите на нашите клиенти.

Изданията и компютърните продукти на ИК „Труд и право” се предлагат и от всички разпространителски фирми, от търговци на едро и в десетки книжарници в цялата страна.

Във взаимодействие с НКЦ „Решение” ООД, „Издателски комплекс Труд и право“ ООД организира и провежда професионални учебни семинари в страната и в чужбина.

Професионализъм в знанията,
коректност в отношенията,
взаимно доверие в работата,
полза за всеки от резултата –
това свързва читателите, разпространителите, авторите, консултантите и издателите в голямата общност „Труд и право”.

25 години ИК "Труд и право" и 20 години НКЦ "Решение"

„Има само едно добро – знанието, и едно зло – невежеството.” – Сократ

Вече сме в дните на нашия юбилей.

Точно преди 25 години спонтанно и сякаш на шега издадохме първото си списание „Труд и право“. Тръгнахме по тази пътека и тя се превърна в широк друм – списание след списание, годишник след годишник, книга след книга.

След 5 години пътят ни стана двулентов – учредихме Националния консултантски център „Решение“ и към изданията ни се заредиха учебните семинари.

Отговорихме на предизвикателствата на времето и създадохме компютърните информационни продукти ЕПИ.

Естествено е – юбилеите са дни на равносметка за стореното, за извървения път. И ще кажем:

 • четири месечни списания;
 • пет книги-годишници;
 • пет компютърни информационни продукти;
 • стотици професионални издания;
 • стотици учебни семинари в страната и в чужбина.

Но едно е да кажеш какво си направил и какво си сътворил, а съвсем друго е – и това е истински важното, да чуеш мнението и оценката на другите – участниците в съзиданието, адресатите и ползвателите на твоите продукти.

Защото нашата съдба, нашата мисия, нашата дейност през всичките тези години са били да дадем шанс за утвърждаване на правото във всяка обществена дейност – не само като разбиране, но и като възприемане, като начин на мисъл и действие.

Сега, покрай двата ни юбилея, се докосваме за пореден път до думите „признание“ и „благодарност“. Получаваме поздравления, не – истински послания, от ползватели на нашите издателски продукти, от участници в семинарите ни, от изявените ни автори и лектори, от нашите най-добри търговски представители, от трайните ни партньори. Четем и се затрогваме от толкова много приятелски слова, от толкова много похвала за дейността ни. Дори и да махнем празничната „глазура“ на тези приятелски послания, ще остане най-същественото – нашата голяма издателска общност е приютила стотици хора на знанието, нашите издателски и експертни продукти са влезли и вече са част от професионалния живот на хиляди хора на знанието.

А ако погледнем и зад хоризонта, само знаещият човек – този, на когото служим, е истински свободен – и социално, и духовно. Значи – нашата просветителска дейност се родее със свободата.
И така смятаме да продължим и в бъдеще.
Защото носим в себе си силата на Вашето доверие.
Защото знаем, че така ще Ви бъдем най-много полезни.
А нашето признание и благодарност е към всички хора, с които вървяхме, вървим и ще вървим заедно по широкия път на просвещението:

 • към авторите, консултантите и лекторите – висококласни и уважавани специалисти, които добросъвестно и щедро споделят своите знания в книги, статии и лекции;
 • към творческия екип на „МТ Студио“ и „М2 Дизайн“, с които рамо до рамо подготвяме изданията и компютърните ни продукти;
 • към печатниците „Циан“ ЕООД и „Мултипринт“ ООД, които с професионализъм и вещина печатат всички наши издания;
 • към десетките ни търговски представители, които дръзновено и компетентно разпространяват нашите продукти в цялата страна;
 • към всеотдайните екипи на ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“, с които сме вплели съдбите си в общата ни мисия.

А най-голямо признание и благодарност – към Вас, хилядите читатели и клиенти, които ни се доверяват и вярват в нас!

Асен Ризов
Валентина Милева

30 години ИК "Труд и право" и 25 години НКЦ "Решение"

„Едно е да искаш, друго е да можеш, а трето и четвърто – да го направиш.” – Николай Хайтов

Е, ние го направихме.

Вглеждаме се в огледалото на времето и виждаме

30 години Труд в подкрепа на Правото

25 години професионални Решения на Вашия успех.

През далечната 1992 г. с Асен Ризов създадохме „Труд и право” с идеята да предлагаме и да разпространяваме професионални знания в най-важните области на правото, икономиката и социалната дейност.

Така започна нашата издателска дейност. А през 1997 г. създадохме НКЦ „Решение” и „затворихме” кръга от продукти на знанието, които предлагаме: списания, книги, компютърни продукти, учебни семинари.

С тъга и с чувство на неизмерима загуба споделяме, че през есента на 2020 г., в разгара на covid-епидемията, Асен Ризов на напусна. Основател на „Труд и право” и НКЦ „Решение”, изключителен визионер, мъдър и опитен управленец, голям Човек…

Поклон пред паметта му.

Следваме дирята, която остави…

През всичките тези години се водехме от мисията да градим мостове между институциите, които създават правилата и тези, които ги прилагат, да даваме и отстояваме безкомпромисно професионално знание, да търсим и да предлагаме решения за превеждане на закона на езика на практиката.

Издатели сме на четири месечни списания – печатни и електронни, на пет книги-годишници, на стотици книги по актуални теми в областта на труда, социалното осигуряване, счетоводството, финансите, собствеността и търговската дейност.

Компютърните ни продукти ЕПИ вече имат сериозна и трайна аудитория.

Професионалните учебни семинари и уебинари на НКЦ „Решение” и ИК „Труд и право” са търсена и предпочитана форма на обучение за хиляди участници.

За създаването и утвърждаването на марките „Труд и право” и „Решение” огромен принос имат стотиците автори, консултанти и лектори – престижни и уважаване специалисти. На тях дължим искрена и сърдечна благодарност.

Заслуга за вярната и трайна аудитория от читатели и клиенти имат нашите търговски представители – тези неуморни трудолюбиви хора, които правят активна и полезна връзката ни с клиентите. Благодарим им от сърце!

Благодарим на дръзновените и амбицирани екипи от съмишленици – МТ „Студио” и „М2 Дизайн”, с които работим на нивата на знанието – заедно рамо до рамо вече толкова години, както и на приятелите от печатници „Мултипринт” ООД и „Циан” ЕООД за коректните и професионални отношения.

И, разбира се, благодарим на нашите колеги от „Труд и право” и НКЦ „Решение” за съпричастието, за амбицията и отдадеността в общото ни дело вече толкова години.

Но най-голямата благодарност дължим на нашите читатели и клиенти, за доверието и постоянството, за приобщеността към знанието, което даваме.

И ако сме били полезни и нужни на този мащабен професионален свят, струва си да продължим по пътя, който сме избрали. Без да броим годините.

Валентина Милева
Иво Ризов

0
  Кошница
  Изпразнете кошницатаОбратно към магазина