Другите за нас

Живеем трудно… Време на измама…
На нищета… На бедност и несгоди…
Нима едничка светлинка да няма…
в тунела, който никъде не води.

А болките… С какво ли се лекуват…
Къде ли днес да търсиме опора?
Повярвайте, все още съществуват
във този злобен свят добрите хора.

Съдбата с тях безмилостно играй си
но те издържат всичко… Несломени…
Добрите хора – редки еделвайси
поникнали посред скали студени.

Растат прекрасни – стръкчета задружни
на пук на присмех, клевети и завист.
Добрите хора… Ах, до смърт са нужни
във този век на дивата ненавист.

Душата ми от скръб се разтоварва…
Усмивка… И изчезва самотата.
Щастлив съм, че ги срещнах и повярвах,
че все пак съществуват на земята.

30 години присъствие на Издателски комплекс „Труд и право“ на един изключително конкурентен пазар е достатъчен повод за гордост от постигнатото и увереност за бъдещето.

Това обаче не е обикновен юбилей!

30 години ИК „Труд и право“ е категорично признание за автентичността на издателския комплекс и усилията на екипа и експертите от всички области на обществения живот в развиването и утвърждаването на преките и непосредствени контакти между бизнеса, държавната администрация, работниците и служителите, работодателските и синдикалните организации.

Осъществяваната дейност е и средство, което съдейства за успеха на текущите и бъдещите реформи в страната, чрез разпространението на знания, умения и опита на всички привлечени експерти, които са хора със значителен професионален авторитет, експертиза и практически умения.

Безценна е добавената стойност от Вашата дейност чрез създаването на възможност за пряк контакт между всички участници в обществените отношения: трудови, социални, осигурителни, данъчни, счетоводни и др. чрез предоставянето по достъпен начин на задълженията, произтичащи от правните норми за гарантиране на интересите на всички страни.

Постигнатото е и стимул за непрекъснато развитие на експертния и административния потенциал в отговор на все по-бързо променящите се условия на средата и необходимостта от адекватен отговор.

Съвременните икономически реалности, необходимостта от осъществяването на множество преходи и динамично развиващия се пазар на труда предполагат иновативни подходи по отношение изграждането и инвестирането в човешки ресурси и повишаването на заетостта, като се скъсява прехода от формалната образователна система и бъдещото работно място, прехода от едно работно място към друго, свързаните с него трудови, социални и осигурителни права. За да се реализира всичко това е необходимо всички участници в този процес да потърсят и отстояват най-правилните и изгодни за всички решения, основани в съответствие с фундаменталните принципи за икономически, трудови и социални права, основани на знание и практически опит.

Не на последно място, дейността на ИК „Труд и право“ подкрепя и посрещането на предизвикателствата за държавните институции за набиране, систематизиране и обобщаване на натрупана „добра” и „лоша” практика и превръщането й в широко подкрепени и ефективни политики и правни норми.

Честит празник и успех в прилагането, развитието и усъвършенстването на максимата „Заедно можем повече!“

ЛАЗАР ЛАЗАРОВ,
Заместник-министър на труда и социалната политика

На времето ви казах „браво“.
Сега това изглежда скромно.
Защото, знай се, „Труд и право“
е предприятие огромно.

„Огромно“ не в буквален смисъл,
а като качество и класа.
Продукцията му в дома ни
е най-прекрасната украса.

Проф. д-р ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ

ДО
ЕКИПА НА ИЗДАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „ТРУД И ПРАВО“
ДО
ЕКИПА НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР „РЕШЕНИЕ”

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,
С удоволствие Ви поздравявам във връзка с двата юбилея – 30 години ИК „Труд и право“ и 25 години НКЦ „Решение” ООД.
Честито на създателите, на екипите от специалисти, на хората, които правят всичко, за да достигнат до хората тези прекрасни издания.
За нас, Вашите приятели и съмишленици, тези години минаха бързо и неусетно, но за Вас това бяха години, изпълнени с предизвикателства и тежки периоди, на които Вие устояхте, запазихте се, развихте се и се затвърдихте. Прекрасните Ви издания, събрали в себе си вярна, актуална и представена на най-високо професионално ниво информация, бяха и си остават необходима литература, верен, актуален и точен помощник, носител на знания и опит. Нима не е достойно за гордост, че дори и сега, в тези сложни и неясни години, стотици хиляди хора търсят, разчитат и ползват, в своята професионална дейност, изданията Ви. Затова днес имате основание да посрещнете юбилея с усмивка и задоволство от постигнатото. И не само това!
ИК „Труд и право“ се изгради и оформи като един просветителски център за правни знания, който чрез многоликата си консултантска и обучителна дейност, чрез стотиците си сборници, списания, компютърни продукти, семинари, уебинари и книги, достига до най-широка аудитория, която Ви вярва и сверява часовника си с Вас. Десетките високо ерудирани автори, които привлякохте във Вашия екип, разпръскват най-актуална правна информация и знание, така необходима и търсена както от студенти, консултанти и граждани, така и от експерти и специалисти, ангажирани в правораздаването, съдебната и изпълнителната власт.

Скъпи приятели,
Приемете нашите поздравления и пожелания за стабилно и устойчиво присъствие и през следващите години!
Пожелавам здраве и лично щастие на членовете на двата екипа и още много, много успехи! Вие ги заслужавате!

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ,
Президент на КНСБ

За мен „Труд и право“ не е просто издателство, а приятел с много лица – най-вече тези на незабравимия Асен Ризов и на Валя Милева.
Приятел, с когото имаме прекрасни общи спомени, на когото имам доверие и на чиято професионална преценка се осланям безусловно.
Това, на което винаги съм се възхищавал при дългогодишните ни отношения, от които се роди приятелството, е тяхното умение да съчетават работата, на която се отдават докрай, с рядко срещани и неподправени човещина и доброта.
Честит юбилей, приятели!
Бъдете и занапред такива.
Имаме нужда от вас!

КРАСИМИР ВЛАХОВ,
съдия в Конституционния съд на Република България

От името на ръководството и екипа на Националния осигурителен институт поднасям нашите искрени поздравления по случай 30-ата годишнина от основаването на Издателския комплекс „Труд и право“!

За тези години ръководството и редакционният екип на комплекса си извоюва престижа на професионалисти, способни да осигуряват най-необходимото и най-полезното знание на своята аудитория. Без да забравяме, че тази аудитория освен специализирана, е пределно ерудирана и мотивирана за професионално усъвършенстване, на което разчита и на широката и разнообразна палитра от издания на комплекса.
В този ред на мислиq няма как да отмина флагмана на партньорството между НОИ и „Труд и право“ – книгата годишник „Социално осигуряване“, чието 26-о издание излезе наскоро и както обикновено е на привършване поради големия интерес, заради компетентните разяснения и коментари към промените в осигурителното законодателство – дело и на водещи експерти от института.
Използвам приятния повод да ви благодаря за професионалното сътрудничество и да изразя убедеността си, че то ще има още по-добро и градивно бъдеще.

Честита годишнина!

ИВАЙЛО ИВАНОВ,
Управител на Националния осигурителен институт

„ТРУД и ПРАВО“ на 30 години!

Издателски комплекс „Труд и право” за 30 години превърна малкото пространство от VІІ-ия етаж в сградата на КНСБ в София, в духовен център.
Незабравимият Асен Ризов, и Валя Милева – умни и работливи, предприемчиви и обичливи, и техният задружен екип, се заеха да издават годишници, списания и коментари, да организират семинари, с хиляди читатели и слушатели, жадни за знание по ТРУДОВО ПРАВО, СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ДАНЪЦИ и СЧЕТОВОДСТВО.
И УСПЯХА!
Пожелавам на „ТРУД и ПРАВО” още много години да расте и радва своите приятели и почитатели.

ЗА МНОГО ГОДИНИ!

Проф. д.ю.н. ВАСИЛ МРЪЧКОВ

Скъпи приятели от Издателски комплекс „Труд и право“,

Приемете най-сърдечните ми благопожелания по повод 30-ата годишнина от създаването на издателството!

В началото е списанието „Труд и право“, след него идват следващите страници в дейността ви, посветена на разпространението на професионални знания в областта на правото, икономиката и социалната дейност.
Във времена, когато мнението на профанизираните коментатори събира немалко последователи, вие следвате, строго и безкомпромисно, професионализма на авторитетите.
В изминалите 30 години вие спечелихте най-ценното – доверието на читателите и партньорите, които търсят неоспоримото познание и експертиза.

Пожелавам ви здраве и енергия за следващите страници, в мисията ви да възпитавате апетит за ерудиция!

ГЪЛЪБ ДОНЕВ,
секретар по демография и социални политики на Президента на Република България

ДО
Д-р Валентина Милева
Управител на Издателски комплекс „ТРУД И ПРАВО“

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИЛЕВА,

Честита годишнина на екипа на ИК „Труд и право“!

От името на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и от свое име, с признателност и уважение Ви поздравявам за цялостния принос за разпространение на професионални знания и практика в областта на една от най-важните каузи – трудът!
Вече 30 години смело отстоявате мястото си, водени от желанието да помагате на читателите по пътя към придобиване на нови знания!
Проявявате за всички нас съзидателна воля и огромна вяра в своето дело! Високата специализирана компетентност, отдаденост и творческия дух на целия Ви екип, утвърдиха издателството като мерило за професионализъм!
Отнасяме се с голям респект към мисията и отговорностите на Вашата работа и уменията Ви да изграждате специалисти в това професионално направление!

Пожелавам Ви здраве, успехи и сили за ползотворни дела!

С уважение,

ЕЛЕНА АВРАМОВА,
Изпълнителен директор на ИА „Главна инспекция по труда“

Живеем в странно време. Време, в което аргументацията е без значение, защото е надделяна от надвикване.
Време, в което словото не се ползва за казване, а за лъжа.
Време, в което закони се приемат, заради тясногрупови интереси и „недодялани“.
Затова толкова е важно в същото това странно време, да пулсира клуб от хора, обединени от вяра в знанието и доброто, от вяра в правото, което да се пази, включително и от закона…
Екипът на „Труд и право“ успя през всичките тези години да създаде и поддържа пулса на този клуб.
 С професионализъм и човещина.

Честита годишнина, приятели!

Проф. д-р КАМЕЛИЯ КАСАБОВА

Тридесет годишният юбилей на ИК „Труд и право“ е повод за равносметка.

Няма как да не отдам заслуженото признание на издателството и неуморния му екип за тяхната изключителна отдаденост при изпълнение на мисията им за развитие и разпространение на професионалното знание в един по-широк контекст – развитие и подобряване на обществото ни като цяло. Тази благородна цел, съчетана с изключителния професионализъм и трудолюбие, позволиха на ИК „Труд и право“ да бъде един от безспорните лидери в професионалните издания през последните тридесет години, както и да продължава да се развива и усъвършенства и днес, в тези много трудни и турболентни времена.
Много важна и неотменна съставка в тази успешна формула е партньорският дух и приятелско отношение на издателството както към неговите читатели, така и към неговите автори. За съжаление, като част от неумолимия ход на живота ИК „Труд и право“ в края на 2020 г. загуби основния си двигател и идеолог. Използвам случая отново да си спомним с гордост и признателност за Асен, и да отбележим изключителния му принос, отдаденост и сърцатост, за да изведе и задържи цели 30 години „Труд и право“ сред лидерите и безспорните авторитети.
Сигурен съм, че въпреки тежката загуба, целият екип, начело с Валя, Деница, Иво и Момчил ще продължат и развият успешно това дело и мисия.

Приятели, пожелавам Ви да бъдете здрави и дръзновени да развивате каузата „Труд и право“ в интерес и полза на професионалната общност и обществото ни като цяло. Благодаря Ви за съвместните професионални и лични моменти и преживявания през всички тези години.

Честит юбилей, приятели!

ВЕЛИН ФИЛИПОВ,
д.е.с., регистриран одитор,
Счетоводен, данъчен и бизнес консултант

Мили приятели и колеги,
Честит юбилей!
Поднасям с вълнение своите поздравления по случай изминатия от вас 30-годишен нелек, но вдъхновен професионален път.
Не мога да си представя българската правна книжнина без вашето осезаемо и запомнящо се присъствие – ден след ден, книга след книга, списание след списание, семинар след семинар – вече три десетилетия. Всички те са резултат на неуморния ви задружен труд. Дело, на което сте се посветили със сърце и душа.
Издателският комплекс „Труд и право“, изграждан с преклонение към словото и знанието, е еталон за професионализъм, съвременна стройна организация и грижа за представяне богатството на правната ни действителност – традиционна и модерна.
Гордея се, че мога да работя с такъв колектив, за който трудът, почтеността и коректността са ценностно присъщи в динамичното ни време.
Благодарна съм, че ме приехте така приятелски и имам възможност да работя с доайена на издателите на правна литература, сред всеотдайни сътрудници и авторитетни автори. Радвам се на всеки ваш успех и напредък и съм сигурна, че отстоявате водещото си място.
С вашите прекрасни книги, уникални инициативи и уместни приложения, вие формирахте светогледа на поколения юристи. Търсени и обичани сте, незаменим помощник и съветник в нормотворчеството и правоприлагането.
Пожелавам от сърце и в бъдещите десетилетия успех, доверие и запомнящи се заглавия! Да множите своите читатели в България и по света! Да давате знания, обич, духовност и светлина!
И както Българинът пожелава – ДА ИЛЯДИТЕ!
НАЗДРАВЕ И ЗА ВАШЕ ЗДРАВЕ!

Проф. д.ю.н. ЦАНКА ЦАНКОВА,
Член-кореспондент на БАН

Скъпи приятели от ИК „Труд и право“ и от НКЦ „Решение“,

Може и да не ми се вярва, но вие натрупахте две много сериозни годишнини. Като че ли изведнъж се оказа, че ние с вас сме партньори и приятели вече от толкова дълго време. Няма как да е за вярване, нали! При това си оставате поразително млади, най-вече в своя вечно търсещ дух да намерите най-добрите автори и лектори, за да стигнете не само до очите и до слуха, но и до съзнанието, за да събудете творческото мислене в тези, които винаги са искали да знаят повече. Вашата продукция като изключително смислени, при това прекрасно издадени книги и периодични списания се виждат в кабинетите на ръководители, финансисти, одитори, счетоводители, данъчни органи, преподаватели и студенти. И най-важното – те са там, защото се използват като справочно средство, а не като нещо задоволило възникналата моментна нужда. Това е така, защото те носят осмислено знание в най-важните области на стопанския живот – право, финанси, счетоводство, данъци, труд и социално осигуряване, безопасни условия на работа, защита на личните данни. Между тях гордо надничат и книги по философски, сатирични и дори литературни забежки на иначе строгите ви автори.

Спомените ми за съвместните ни семинари, особено в някои от най-интересните места у нас, а и по света, никога няма да избледнеят. Не мисля, че съм прекарал по-добре многобройните си пътувания, от тези с моите приятели от ИК Труд и право и НКЦ Решение. Надявам се това да продължи и общите ни преживявания да се обогатяват и в бъдеще. Няма да забравя и тези близки приятели, които вече не са между нас, но общуването с тях ми даваше много.

Честито, скъпи приятели и продължавайте все така да владеете словесността и духа!

Завинаги и искрено ваш,

Д-р АНТОН СВРАКОВ,
дипломиран експерт-счетоводител

Скъпи Управители и Редактори на най-доброто издателство,

Позволете да ви честитя кръглата годишнина и да изразя своето възхищение от вашия професионализъм, постоянство, находчивост и почтеност към читатели и автори. Вие сте неуморните пчелички в кошера на юридическото творчество. Щастлива съм, че се борите и продължавате да устоявате на превратностите в живота и обществото.
Пожелавам Ви да сте здрави и никога да не се отказвате. Лошото е преходно, доброто е вечно. Винаги ще имате подкрепата на читателите и авторите на вашите уникални и изключително полезни издания.

Ние сме с вас!

Проф. д-р ПОЛЯ ГОЛЕВА

Честит юбилей!
ИК „Труд и право“ навърши 30 години!
През това време издателският комплекс успя да заслужи уважението на правната мисъл в България с изданията на научните трудове на видни наши юристи, както и на важни коментари и становища по поставени от практиката въпроси.
Семинарите, организирани от НКЦ „Решение“, бяха школа за издигане на нивото на специалистите – практици, както и платформа за дискусии по множество практически проблеми.

Благодаря на екипа на ИК „Труд и право“ за неизменните колегиални и приятелски отношения през всичките тези години и му желая нови успехи в благородното му дело!

Ваш,
проф. д-р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ

ДО
ИЗДАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „ТРУД И ПРАВО“

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
от Нотариалната Камара на Република България

УВАЖАЕМО ИЗДАТЕЛСТВО,
Списание „Собственост и право“ и всички Ваши продукти винаги са били едно ценно помагало в ежедневната правоприлагаща дейност на нотариусите, помощник-нотариусите и юристите, работещи в нотариалните кантори.
Материалите във вашите издания винаги поставят под лъча на прожектора актуални правни проблеми и освен огромната си познавателна стойност, тяхната значимост се изразява и в експониране на личния поглед, парадигмата на утвърдени юристи от всички области на правото.
Сравнително-правният анализ и прегледът на законодателството в различните статии спестяват от една страна много време на читателите, но от друга отварят един след друг прозорците на правните размисли, така че времето да изтича неусетно.
Добрият правник, професионалистът следва да се обучава непрекъснато и в този смисъл изданията Ви му създават грижи, но както казва най-мъдрият от китайските философи Лао-Дзъ – „Откажи се от учението и не ще имаш никаква грижа.“
Тридесет години дейност на издателския комплекс са един достоен за уважение период на съществуване, който сам по себе си измерва ценността на представените от Вас публикации.
Приемете от името на Нотариалната камара на Република България, пожелания за здраве и все така да бъдете полезни и иновативни в своята дейност!

ДИМИТЪР ТАНЕВ,
Председател на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара на Република България

Тридесетгодишният юбилей на Издателския комплекс „Труд и право“ е свидетелство за трайното и успешно присъствие на тази институция в сферата на издаване на стойностна правна книжнина. 
Годишнината е и повод да се направят констатации относно причините за успеха на издателството, специализирано в издаването на правна литература.
Преди всичко продукцията на издателството от книги и правни списания, която има основно популяризаторска, образователна и приложна ориентация в областта на правоприлагането, достига до максимално широк кръг от читателска аудитория, която обхваща не само юристи от теорията и практиката, но и специалисти от други специалности извън правото, които имат отношение към неговото приложение. В тази аудитория влизат и граждани, които без да имат връзка с правото, са заинтересовани от получаване на правна информация във връзка с решаване на частните им проблеми.
Този позитивен имидж на издателството се дължи, както на доброто му позициониране на пазара на правна литература, на който той запълва широка и значима ниша от него, така и на успешния подбор на теми на неговите издания и публикации и автори, които ги разработват. Неговите продукти са ориентирани към приложните аспекти на правоприлагането, тясно са свързани с презентирането и обсъждането на съдебната практика на ВКС и ВАС, както и с новостите в законодателството и юриспруденцията и може да служат като практически помагала и справочна литература за практикуващите юристи и всички интересуващи се от правните материи. Изданията на ИК „Труд и право“ предоставят качествена и проверена правна информация, изразяваща позицията не само на правната наука, но и на задължителната юриспруденция на върховните съдилища, която помага на нейните потребители в тяхната практическа дейност като юристи или специалисти в гранични с правото области.
След такъв продължителен период на успешна издателска дейност, пожелавам на издателството и неговия екип да запази и в бъдеще постигнатия висок стандарт на издаване на правна литература, за да реализира мисията си на важен правно-информационен източник, необходим помощник на читателската си аудитория в правоприлагането.
Честит юбилей на Издателски комплекс „Труд и право“!

БЛАГОВЕСТ ПУНЕВ,
Председател на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата

Скъпи приятели,
Вече тридесет години Вие разпръсквате светлината на правото в трудните времена на българския преход. Бъдейки пионери като една сериозна правна медия, Вие избрахте редица „благородни“ клонове на правната ни система, с което станахте максимално полезни на широк кръг потребители, помагайки им в плуването през бурното юридическо море. Хиляди хора намериха при Вас отговор на важни въпроси от ежедневно и съдбовно за тях значение.
В дните на юбилея Ви, аз изпитвам чувства на гордост, благодарност и дълбоко удовлетворение, че дълги години бях редом с Вас. Искрено се надявам, че тези чувства са взаимни и, заедно, сме допринесли за просперитета на „Труд и право“.
Искам да Ви пожелая от цялото си сърце здраве, вдъхновение, силна мотивация и креативност. Нека заедно да преминем през предизвикателствата на задаващите се трудни времена и да допринесем силата на правото да победи правото на силата!!!

САВИН КОВАЧЕВ,
юрист

Честит 30-годишен юбилей!
Годините минават, а с тях се множат и успехите.
Вече три десетилетия ИК „Труд и право” е запазена марка на нашия книжен пазар, тя е символ на прецизност и високо качество на предлаганите продукти.
За мене беше чест и удоволствие през 28 от всички тези 30 години да бъда – макар и мъничка – част от голямото семейство на издателството. Срещнах коректни и талантливи хора – професионалисти, с които се работи леко и приятно, и с които постигането на добрия резултат е гарантирано.
С пожелания ИК „Труд и право“ да остане водеща институция на книжния и електронния пазар на публикации в сферата на трудовото, финансовото и търговското законодателство.
Пожелавам също така на целия екип на редакцията много здраве, и да бъде все така сплотен и всеотдаен в работата си!

ИВАЙЛО КОНДАРЕВ,
данъчен консултант и стар приятел

„Върви народе възродени, към светла бъднина върви.
С книжовността таз сила нова, съдбата си ти поднови.
Напред! Науката е слънце, което във душите грей.
Напред ! Народността не пада, там дето знаньето живей.“

Всеки българин, който е бил ученик, знае тези думи от безсмъртната песен на Панайот Пипков и Стоян Михайловски, датираща от преди 140 години. Знае ги и ги приема безрезервно.
Добре, но знанието се добива трудно и трябва да се овладява цял живот. Не само в училище и университета. И ето че ИК „Труд и право“ вече 30 години ни помага с всички сили именно в това. По свой начин, достъпно и компетентно. „Книжовност“, „Наука“, „Знание“ – та всичко това просто лъха от многобройните издания под марката „Труд и право“. Самата тази марка отдавна се е превърнала в синоним на компетентност. Сумарният положителен резултат за нацията е огромен и нека това служи като стимул за в бъдеще. А от всички нас, които помагахме, колкото можем, в това начинание – едно голямо БРАВО! И „все така“.

Д-р ГЕОРГИ САРАКИНОВ,
член на Редакционния съвет на списание „Собственост и право“ от 1994 г.

Честит 30-годишен юбилей!
Три десетилетия ИК „Труд и право“ със своите продукти е сред водещите издателства на пазара на правна и икономическа литература. Месечните списания и годишниците на издателството са неотменен спътник и помощник в ежедневната работа на поколения юристи, счетоводители, одитори и специалисти в други сфери.
За нас е голяма чест повече от 15 години да сме част от многобройния и изявен екип от автори и консултанти на издателския комплекс.
Съхранявайте ценностите и традициите, създадени и утвърдени през годините от основателите на ИК „Труд и право“ и допринесли издателството да го има и днес, и бъдете успешни във всяко ново начинание!

АЛЕКСАНДЪР РАКОВ и АСЕН АСЕНОВ,
„Ес Би Си“ ООД

Честит юбилей, приятели!
Вече 30 години вървим заедно по нашия общ път, път на професионална и човешка реализация.
Заедно започнахме и заедно вървим през тези години – с доверие и приятелство, водени от мисълта, че с общите си усилия подкрепяме демократичния и правов ред в държавата, давайки на читателите възможност да се срещнат с истинско и високо експертно знание в областта на правото, социалното дело, здравеопазването, данъците, собствеността и още други теми, свързани с правната уредба на страната ни.
Тава бе трудна и отговорна задача, но водещият екип на ИК „Труд и право“ – Асен Ризов и Валентина Милева, доказаха през тези години, че могат да взимат правилни решения и да ги отстояват с професионализъм и човешка отговорност.
За жалост, през 2020 година ни напусна Асен. Отиде си от този свят, но остави добър пример и правилната посока за развитието на издателския комплекс, който днес Валя неотклонно следва.
От мен и от екипа на МТ студио – Правда, Любка и Ивана, пожелаваме здраве, сили, търпение и разум на вас, приятели – Валя и Иво, както и на всички в издателския комплекс.
Честит празник!

МИХАИЛ ТАНЕВ,
Управител на „МТ-студио“

През тез години сложни,
за бизнес невъзможни,
на „Труд и право“ се опираме
и с НКЦ „Решение“ се консултираме,
как да спазваме правилата
и да бъдем водещи в играта.
Пожелаваме Ви здраве и късмет,
за да помагате и занапред!
Честит юбилей!

ЙОРДАН БОНЧЕВ и екипа на „МУЛТИПРИНТ“ ООД

За мен е радост, че имам възможността да изкажа удовлетворението си от работата ми с ИК „Труд и право“.

За партньори, с които съвместната ни работа е продължила повече от двадесет и пет години, каквото и да кажа, на хората ще им изглежда преувеличено!
Освен безупречна коректност, професионализъм и доказан опит, човечността в работните ни отношения винаги е била забележителна.
Единствено мога да пожелая на всеки да има удоволствието да работи с такъв екип.
Пожелавам здраве и успех, и да запазим спомена за прекрасния човек, който вече не е с нас – Асен Ризов.

ХРИСТО КАЦАРСКИ,
„ЦИАН“ ЕООД, Управител на Печатница „Циан“ ЕООД

ПОСЛАНИЯ ОТ ЧИТАТЕЛИ НА ИК „ТРУД И ПРАВО“

Като практикуващ адвокат редовно ползвам изданията на ИК „Труд и право“. Абонат съм на списанията „Труд и право“ и „Собственост 4и право“, както и на книгите-годишници „Трудови отношения“, „Социално осигуряване“ и „Новото данъчно законодателство“.
За мен, в практическата ми работа, те са незаменим помощник.
Особено ценни са навременните прегледи и коментари на практиката на ВКС.
Искам да изразя дълбокото си удовлетворение от поднасяната актуална информация, както и да изразя от сърце благодарността си към ежедневния труд, полаган от чудесния екип.
Чрез страниците на Вашите издания продължавам да поддържам професионалната си форма и да обогатявам познанията си.
Благодаря Ви!

ВЕЛИСЛАВ ЛЪЖЕВ,
Адвокат, Враца

Бъдете все така такива, каквито сте сега,
за да може още дълго да живее ИК „Труд и право“!

АПОСТОЛОВА,
Нотариус, Варна

И пак, и пак, и пак, бъдете с ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“ в крак.
Така, до края на света, и ние ще бъдем все така обърнати с лице към Вас,
и затова от сърце и в един глас: Благодарим, благодарим, благодарим!

ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА,
Главен счетоводител, гр. Аксаково

Честит юбилей, уважаеми приятели!
Вече трето десетилетие издаваните от Вас книги и списания, и провежданите семинари, са безценен помощник в ежедневната ми работа. Професионализмът, коректността и актуалността на третираната в тях проблематика, са Ваша запазена марка!
Не крия, че съм читател и абонат и на други издателства, но в моята лична класация за специализирана литература, Вие сте номер едно!
От експертите, авторите и лекторите, с които работите, съм научил много полезни неща и намерил ценни решения за казусите, които неизменно възникват при наличието на многообразното, обемисто и динамично променящо се законодателство, уреждащо счетоводната, данъчната, трудовата и социалната практика у нас.
Искам да Ви пожелая много здраве, професионални успехи и все по-голяма аудитория през следващите години!
Специални благодарности на Вашия търговски представител в гр. Русе – Йордан Мицов, на когото съм безкрайно признателен за неговата отзивчивост и всеотдайност!

ПЛАМЕН МИНЧЕВ,
Ръководител „Финансов сектор“ на „РУСЕ ТЕХНОРЕСУРС“ АД, Русе

Честита годишнина на издателство ИК „Труд и право“!
Имам удоволствието да поздравя всички Вас от екипа на ИК „Труди право“ по случай неговия 30-годишен юбилей и 25-годишен юбилей на НКЦ „Решение“.
Благодаря Ви за избора на теми, за избора на автори и за целия труд и професионализъм, с който поднасяте на нас – Вашите клиенти, нови измерения в знанието!
Благодаря и за личната ангажираност на неуморната Калинка Маркова – Ваш търговски представител в гр. Добрич, гр. Балчик и гр. Каварна, която ни предоставя винаги актуална информация и литература!
Пожелавам Ви да продължавате да бъдете все така креативни и иновативни в работата си, и още много професионални успехи!

ДИАНА ПЕТКОВА,
Адвокат, Добрич

ПОСЛАНИЯ ОТ УЧАСТНИЦИ В УЧЕБНИТЕ СЕМИНАРИ НА ИК „ТРУД И ПРАВО“ И НКЦ „РЕШЕНИЕ“

„Отлична комуникация, перфектно отношение и човешко внимание от организаторите!“

„Много внимателни, отзивчиви и лъчезарни организатори!“

„За пътуващите от провинцията Вашата организация на учебните курсове е възможно най-добрата!“

„Помислили сте за всичко – „швейцарска точност“!“

„Както винаги – перфектна организация!
Вашите семинари са най-полезните за мен!“

„Изключителна организация, ред и дисциплина!“

„Вашите семинари са най-добрите и затова ги посещавам всяка година!“

„Немска прецизност в организацията! Впечатлен съм!“

„Стегната организация, отлично подбрани лектори, любезни домакини!“

„НКЦ „Решение“ са номер едно в България!“

„Организаторите от НКЦ „Решение“ са успели за поредна година да отговорят на очакванията ни и да се представят блестящо, въпреки пандемията и наложените ограничения!“

„Изпипвате всичко до последния детайл!“

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина