Sidebar

Меню

трудови отношения

Заглавие
Трудови отношения - 2020
Актуални промени и практически въпроси по трудови отношения и социално осигуряване
Промените в трудовите отношения и социалното осигуряване. Практически въпроси, казуси, практика на МТСП, НОИ, ИА „ГИТ“ и ВКС
Трудови отношения - 2019 г.
Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2019 г.
Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2019 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2019 г. Нови стандарти в защитата на личните данни
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2019 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2019 г.
Промените в уредбата на трудовите отношения и социалното осигуряване
Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г.
Дайджест "Труд и право", 2017 г., кн. 07
Дайджест "Труд и право", 2017 г., кн. 06
Практически въпроси по социално осигуряване и трудови отношения за 2018 г. Защитата на личните данни на работниците и служителите
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.
Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.
Промените в трудовите отношения, социалното и здравното осигуряване за 2018 г.
Дайджест "Труд и право", 2016 г., кн. 08

Книги

  • Актуални

  • Очаквани