Sidebar

Меню

трудови отношения

Заглавие
Въпроси и отговори по уредбата на трудовите отношения
Дайджест "Труд и право", 2016 г., кн. 04
Дайджест "Труд и право", 2016 г., кн. 05
Дайджест "Труд и право", 2016 г., кн. 06
Дайджест "Труд и право", 2016 г., кн. 07
Дайджест "Труд и право", 2016 г., кн. 08
Дайджест "Труд и право", 2017 г., кн. 06
Дайджест "Труд и право", 2017 г., кн. 07
Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г.
Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.
Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.
Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2019 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2019 г. Нови стандарти в защитата на личните данни
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2019 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2019 г.
Практически въпроси по социално осигуряване и трудови отношения за 2018 г. Защитата на личните данни на работниците и служителите
Промените в кодекса на труда и кодекса за социално осигуряване през 2015 г. Актуални въпроси на трудовите отношения и социалното осигуряване
Промените в трудовите отношения, социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

Книги