Меню

трудови отношения

Заглавие
Присъствен семинар - Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2022 г.
Присъствен семинар и уебинар - Човешки ресурси, трудови отношения и социално осигуряване - 2021
Трудови отношения - 2021
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2021 г. 18-19.02.2021 г.
Промени и актуални въпроси в уредбата на трудовите отношения през 2021 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2021 г. 11–12.02.2021 г.
Човешки ресурси, трудови отношения и социално осигуряване – 2020. Промени, практически въпроси, казуси, практика на МТСП, НОИ, ИА „ГИТ“ и ВКС
Трудови отношения - 2022
Трудови отношения - 2020
Актуални промени и практически въпроси по трудови отношения и социално осигуряване
Промените в трудовите отношения и социалното осигуряване. Практически въпроси, казуси, практика на МТСП, НОИ, ИА „ГИТ“ и ВКС
Трудови отношения - 2019 г.
Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2019 г.
Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2019 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2019 г. Нови стандарти в защитата на личните данни
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2019 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2019 г.
Промените в уредбата на трудовите отношения и социалното осигуряване
Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г.
Дайджест "Труд и право", 2017 г., кн. 07