Sidebar

Меню

социално осигуряване

Заглавие
Семинар по новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2017 г.
Актуални въпроси на социалното и здравното осигуряване за 2017 г.
Актуални промени и практически въпроси по трудови отношения и социално осигуряване
Дайджест "Труд и право", 2015 г., кн. 11
Дайджест "Труд и право", 2016 г., кн. 04
Дайджест "Труд и право", 2016 г., кн. 07
Дайджест "Труд и право", 2016 г., кн. 08
Кодекс за социално осигуряване
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2019 г. Нови стандарти в защитата на личните данни
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2016 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2016 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2019 г.
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2019 г.
Практически въпроси по социално осигуряване и трудови отношения за 2018 г. Защитата на личните данни на работниците и служителите
Промени и актуални въпроси на социалното и здравното осигуряване за 2019 г. Практика на националния осигурителен институт
Промените в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване през 2015 г. Актуални въпроси на трудовите отношения и социалното осигуряване
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2019 г.
Промените в трудовите отношения, социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

Книги