Меню

15 - 18 септември 2020 г.
Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”, Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*
Лектори: Димитър Войнов, Калина Златанова, Евгения Попова
Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС

Прочети още...

27 октомври 2020 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектори: Любка Тимчева, Катя Гущерска
Цена с ДДС: 216.00 лв.

Прочети още...

29 октомври 2020 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектор: Десислава Калудова
Цена с ДДС: 216.00 лв.

Прочети още...

19 - 20 ноември 2020 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
Лектори: Велин Филипов, Калина Златанова, Евгения Попова
Цена с ДДС: 360.00 лв.

Прочети още...

24 - 25 ноември 2020 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
Лектори: Димитър Войнов, Калина Златанова, Лорета Цветкова
Цена с ДДС: 360.00 лв.

Прочети още...

26 - 27 ноември 2020 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Европа”
Лектори: Велин Филипов, Калина Златанова, Евгения Попова
Цена с ДДС: 360.00 лв.

Прочети още...

3 декември 2020 г.
София, пл. „Македония” 1, ет. 2, Конферентна зала „Азия”
Лектор: Теодора Бакърджиева
Цена с ДДС: 180.00 лв.

Прочети още...