Trud i pravo Националният консултантски център
 
Бюлетин на ИК Труд и право
Списания   Книги   Компютърни продукти   Семинари
Месечен бюлетин - Брой 2/2023 - On-line Вариант
Месечен бюлетин - 01/2023
  "Любовта побеждава всичко. Нека й се предадем доброволно."
Вергилий
 

Здравейте,

Завъртя се новата година и всички се заехме с новите задачи и ангажименти, които ни предстоят. Отворихме и вратата на нашето партньорство с Вас. И през тази година ще приложим изпитаната рецепта – да Ви даваме актуална и важна за Вас информация, да Ви предлагаме продукти, които да развиват Вашия професионализъм и да съдействат за Вашия успех.
Ще разчитаме и на пряка връзка с Вас: на нашия e-mail: office@trudipravo.bg да споделяте Вашето мнение и препоръки, да ни подсказвате идеи за публикации, издания и семинари, да ни изпращате казуси от Вашата практика, на които желаете да получите компетентно и професионално решение. За да направим нашето партньорство още по-полезно за Вас.

Поставихме началото на нашата издателска „експанзия” за годината – книгата-годишник „Новото данъчно законодателство през 2023 г.” е вече при своите читатели. В нея ще намерите всичко за данъчната рамка за годината. По традиция, акценти в изданието са новите моменти в данъчното облагане – предмет на законодателни промени. Коментарите и разясненията са подкрепени с актуални и важни писма и указания на НАП, както и с избрана практика на Съда на ЕС и на Върховния административен съд. Годишникът съдържа и цялото данъчно законодателство, всички СИДДО, богата приложна информация – полезна за всеки счетоводител, данъчен експерт и финансист. Вижте повече на нашия сайт: www.trudipravo.bg. Купете годишника тук.

През февруари ще бъде готова и книгата-годишник „Трудови отношения – 2023. Тя отново ще представи цялата панорама на трудовите отношения – с коментари и разяснения на промените в Кодекса на труда и в другите трудови закони, с важни писма на Министерството на труда и социалната политика и ИА „Главна инспекция по труда”, с обстоен преглед на актуалната практика по трудови дела на Върховния касационен съд. Ако все още не сте направили абонамент,заявете годишника тук.

И още едно значимо издание ще предложим през този месец. Книгата „Актуални въпроси на гражданския изпълнителен процес” е новото попълнение в поредицата уникални правни издания – важни и ценни за всеки юрист. Тя ще представи цялостно и изчерпателно материята на гражданското изпълнително производство, обогатена и допълнена с актуална съдебна практика. Запознайте се по-подробно със съдържанието на книгата на нашия сайт, вижте авторския екип от известни и уважавани юристи и заявете книгата – тук.

И в този брой на бюлетина сме подбрали специално за Вас нови и интересни публикации от книжки № 2 на нашите списания:
"Документи, които работодателят може да съхранява в електронен формат" – от брой 2 на „Труд на право“ и от „ЕПИ Труд и социално осигуряване“;
"Корекции на данъчната основа, начисления ДДС и ползвания данъчен кредит при несъбираеми вземания по доставки на стоки и услуги" – от брой 2 на списание „Счетоводство, данъци и право“ и „ЕПИ Счетоводство и данъци“;

"Разваляне на договора за учредяване на право на строеж и за строителство" – от брой 2 на списание „Собственост и право“ и „ЕПИ Собственост“;

"Противоречие на въззивното решение с практиката на Върховния съд и на Върховния касационен съд като основание за допускане до касационно обжалване" – от брой 2 на списание „Търговско и облигационно право“ и „ЕПИ Търговско и облигационно право“.


Вярваме, че знанието в тези публикации ще Ви е полезно. И се надяваме, че още любознателни специалисти ще станат абонати на нашите списания и компютърни продукти ЕПИ.

След успешните учебни семинари през януари, очакваме силно присъствие на участници и в обявените семинари през този месец:

Побързайте със записванията – местата в учебните зали са ограничени, а интересът е голям.
По-предвидливите вече заявяват участие и в следващите ни семинари – винаги е добре да гарантираш своето присъствие навреме.
Направете го и Вие – разгледайте нашата Учебна програма „Пролет 2023”, изберете своя семинар и заявете участие.
Вижте всички семинари за Вас – счетоводители и финансисти – тук.
Вижте всички семинари за Вас – практикуващите юристи – тук.
Вижте всички семинари за Вас – специалисти по труд, управление на персонала и здравословни и безопасни условия на труд – тук.
Очакваме Ви.


Желаем Ви успех!

И в месеца на любовта – обичайте и бъдете обичани!


"ТП"

Нови книги
Новото данъчно законодателство през 2023 г.
Новото данъчно законодателство през 2023 г.

- книга-годишник
- книга-годишник + достъп до сайт
Всичко за новата данъчна рамка и за данъчно-осигурителния процес през 2023 година.

Вижте повече
Наръчник по работното време, почивките и отпуските
Наръчник по работното време, почивките и отпуските

Наръчникът отразява последните промени в нормативната уредба и предлага цялостно практическо знание по материята на работното време, почивките и отпуските.Вижте повече
Сделки с имоти и ново строителство
Сделки с имоти
и ново строителство

Книгата представя различните аспекти на сделките с вещни права и правните отношения при новото строителство, рисковете при сделки с имоти, брокерското посредничество и проблемите на пазара на недвижими имоти.

Вижте повече
Очаквани заглавия
Трудови отношения - 2023

- книга-годишник
- книга-годишник + достъп до сайт Всичко за трудовото законодателство и уредбата на трудовите отношения през 2023 година.

Вижте повече
Актуални проблеми на гражданския изпълнителен процес

Актуални проблеми на гражданския изпълнителен процес

 

Книгата представя цялостно и изчерпателно материята на гражданското изпълнително производство....

Вижте повече
Счетоводство - 2023

Счетоводство - 2023

 

Всичко за промените във финансовото и управленското счетоводство, за новото в НСС и МСС, за спецификата в счетоводното отчитане на различните предприятия.

Вижте повече

Мисли за всеки ден

 

Добротата трябва да бъде премерена и адресирана.
Оскар Уайлд

Обстоятелствата не правят човека, те само го разкриват.
Оскар Уайлд

Човекът не е направен, за да разбира живота, а за да го живее.
Оскар Уайлд

Нямам какво да правя с приятел, който не ме познава и настоява за обяснения.
Оскар Уайлд

Единствената истинска болка е да нараниш някого, когото обичаш.
Оскар Уайлд

Щастието се състои в доброто здраве и в късата памет.
Оскар Уайлд

Глупости правят умните хора. За останалите е ежедневие.
Оскар Уайлд


Познанието се добива лесно за разлика от мъдростта.
Аристотел
48x48x2
Периодични издания
 
Месечни списания - печатни и електронни, компютърни продукти
 

Печатно списание "Труд и право"

Електронно списание "Труд и право"

Компютърен продукт ЕПИ "Труд и социално осигуряване"

Избрано от списанието и ЕПИ
Документи, които работодателят може да съхранява в електронен формат

Мариана ВАСИЛЕВА, юрист в администрацията на Министерския съвет

     

Печатно списание "Счетоводство, данъци и право"

Електронно списание "Счетоводство, данъци и право"

Компютърен продукт ЕПИ "Счетоводство и данъци"

 

Избрано от списанието и ЕПИ
Корекции на данъчната основа, начисления ДДС и ползвания данъчен кредит при несъбираеми вземания по доставки на стоки и услуги

Ивайло КОНДАРЕВ, данъчен експерт

      
      

Печатно списание "Собственост и право"

Електронно списание "Собственост и право"

Компютърен продукт ЕПИ "Собственост"

Избрано от списанието и ЕПИ
Разваляне на договора за учредяване на право на строеж и за строителство

Иван НИКОЛАЕВ, адвокат

      

Електронно списание "Търговско и облигационно право"

Компютърен продукт ЕПИ "Търговско и облигационно право"

Избрано от списанието и ЕПИ
Противоречие на въззивното решение с практиката на Върховния съд и на Върховния касационен съд като основание за допускане до касационно обжалване

Иван ГЕОРГИЕВ, адвокат от Софийската адвокатска колегия, асистент по "Гражданско процесуално право" в Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство

Мисли за всеки ден

 

Остави на времето да уреди нещата, които искаш.
Цицерон

Щастието на човека е в малките неща.
Цицерон

Най-сладките неща в живота са най-тихи… Щастливият живот се състои в покоя на съзерцанието.
Цицерон

Дори да обиколим света в търсене на красотата, не я ли носим в себе си, не ще я открием.
Ралф Емърсън

Голямо щастие е да не искаш нищо, да не бъдеш нещо, да не отиваш никъде.
Дж. Кришнамурти

Начинът да живееш е да не правиш нищо, действайки, а да правиш всичко, бидейки.
Лао Дзъ


Ако искаш да си щастлив, бъди!
Лев Толстой
48x48x2
Абонамент 2023
Електронна книжарница
Закупете нашите издания тук.
Хайку

Да открием и съпреживеем тайнството на всеки миг с „Хайку” – японската поезия в тристишия.


Мразовита нощ.
Чувам само стъпките си
по моста.
Тайги


Сянката ми броди
В сенките на дърветата
Под зимната луна.
Шики


Зимна луна.
Сенки на борове
в сянката на пагода.
Шики

48x48x2
Национален консултантски център "Решение" ООД
организира и провежда професионални учебни семинари и уебинари.
Учебна програма "Есен 2022"
Учебна програма
 
Данъци и счетоводство
Материално и процесуално право
 
СО, ТО, ЗБУТ и
лични данни
     
 
 
Присъствен семинар и уебинар
ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ И СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ - 2023 ПРОМЕНИ, ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ, КАЗУСИ, ПРАКТИКА НА МТСП, НОИ, ИА "ГИТ" И ВКС
8 - 10 февруари 2023 г.
София, пл. "Македония" 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори:
Д-р Томчо Томов, Директор на Национален център за оценка на компетенциите в Българска стопанска камара
Марио Първанов,
Съдия във Върховен касационен съд
Елка Атанасова,
Началник отдел „Методология на отпускане на пенсиите“ в Национален осигурителен институт
Теодора Дичева,
Началник отдел „Социална политика, образование, здравеопазване и околна среда“ при Омбудсмана на РБългария
Катя Кашъмова,
Началник отдел „Осигурителна методология” в Национална агенция за приходите
Десислава Христова,
Държавен експерт по осигуряването в дирекция "Осигуряване и краткосрочни плащания" в Национален осигурителен институт
Цена за участие в семинара: 360.00 лв. с ДДС
Цена за участие в уебинара: 300.00 лв. с ДДС
 
Присъствен семинар и уебинар
ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ И СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ - 2023 ПРОМЕНИ, ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ, КАЗУСИ, ПРАКТИКА НА МТСП, НОИ, ИА "ГИТ" И ВКС
15 - 17 февруари 2023 г.
София, пл. "Македония" 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори:

Проф. д-р Мирослава Пейчева, Преподавател в катедра „Човешки ресурси и социална защита“ в Университет за национално и световно стопанство
Марио Първанов,
Съдия във Върховен касационен съд
Елка Атанасова,
Началник отдел „Методология на отпускане на пенсиите“ в Национален осигурителен институт
Николай Стоянов,
Главен юрисконсулт в Комисия за защита на личните данни
Зорница Димитрова,
Експерт по социално осигуряване
Десислава Христова,
Държавен експерт по осигуряването в дирекция „Осигуряване и краткосрочни плащания“ в Национален осигурителен институт

Цена за участие в семинара: 360.00 лв. с ДДС
Цена за участие в уебинара: 300.00 лв. с ДДС
 
Присъствен семинар и уебинар
УМЕНИЯ ЗА СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕС И ТРЕВОЖНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ИЗЧЕРПВАНЕ (БЪРНАУТ)
21 февруари 2023 г.
София, пл. "Македония" 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектор:

Д-р Томчо Томов, Директор на Национален център за оценка на компетенциите в Българска стопанска камара

Цена за участие в семинара: 240.00 лв. с ДДС
Цена за участие в уебинара: 216.00 лв. с ДДС
 
Присъствен семинар и уебинар
ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ ЗА 2023 г. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2022 г. ПРОМЕНИ И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ДОПК
23 - 24 февруари 2023 г.
София, пл. "Македония" 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори:

Димитър Войнов, Данъчен консултант
Валентина Василева,
Данъчен консултант
Евгения Попова,
Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП
Проф. д-р Ганета
Минкова, Адвокат, Експерт по ДОПК

Цена за участие в семинара: 360.00 лв. с ДДС
Цена за участие в уебинара: 300.00 лв. с ДДС
 
Присъствен семинар
АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ – ПРОЛЕТ 2023
НОВИ НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ
ПОДГОТОВКА, ПРОВЕЖДАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
СКЛЮЧВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР
ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ
ПРАКТИКА НА КЗК И ВАС
9 - 10 март 2023 г.
София, пл. "Македония" 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори:

Мариана Кацарова, Експерт по обществени поръчки
Цветелина Василева,
Експерт по обществени поръчки

Цена за участие в семинара: 360.00 лв. с ДДС
 
 
Присъствен семинар и уебинар
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ
16 - 17 март 2023 г.
София, пл. "Македония" 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори:

Д-р Невин Фети, Магистър по право и по защита на националната сигурност, преподавател в Националния институт на правосъдието и в Института по публична администрация
Десислава Тошкова-Николова,
Магистър по право, експерт в областта на защитата на личните данни, преподавател в Националния институт на правосъдието

Цена за участие в семинара: 360.00 лв. с ДДС
Цена за участие в уебинара: 300.00 лв. с ДДС
 
Присъствен семинар и уебинар
АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС
ВЪЗЗИВНО ПРОИЗВОДСТВО
ОЧЕВИДНА НЕПРАВИЛНОСТ НА СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ
ПИСМЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА
ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
23 - 24 март 2023 г.
София, пл. "Македония" 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори:

Красимир Влахов, Съдия в Конституционен съд
Доц. д-р Таня Градинарова,
Преподавател по граждански процес в Юридическия факултет на УНСС, адвокат
Красимир Машев,
Съдия в Апелативен съд - София град
Д-р Анастас Пунев,
Гл. асистент в СУ „Св. Климент Охридски“, адвокат

Цена за участие в семинара: 360.00 лв. с ДДС
Цена за участие в уебинара: 300.00 лв. с ДДС
 
Присъствен семинар и уебинар
ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОМЕНИТЕ ОТ 2020 Г. ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА
29 март 2023 г.
София, пл. "Македония" 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектор:

Николай Ангелов, Съдия в Административен съд София град

Цена за участие в семинара: 240.00 лв. с ДДС
Цена за участие в уебинара: 216.00 лв. с ДДС
 
Присъствен семинар и уебинар
АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
30 - 31 март 2023 г.
София, пл. "Македония" 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори:

Мариана Обретенова, Частен съдебен изпълнител
Борислав Белазелков,
Началник отдел „Съвет към председателя на ВКС за уеднаквяване практиката на ВКС с практиката на ЕСПЧ и СЕС“
Доц. д-р Таня Градинарова,
Преподавател по граждански процес в Юридическия факултет на УНСС, адвокат

Цена за участие в семинара: 360.00 лв. с ДДС
Цена за участие в уебинара: 300.00 лв. с ДДС
 
Присъствен семинар и уебинар
АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВОТО И КАДАСТЪРА
ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ
АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ ОТ ДНСК
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
4 - 5 април 2023 г.
София, пл. "Македония" 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори:

Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Галина Солакова

Цена за участие в семинара: 360.00 лв. с ДДС
Цена за участие в уебинара: 300.00 лв. с ДДС
 
Присъствен семинар и уебинар
АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ОБЛИГАЦИОННОТО ПРАВО
ДЕЛИКТНА ОТГОВОРНОСТ
РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
ДОГОВОР ЗА НАЕМ И ДОГОВОР ЗА ЛИЗИНГ
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР И СКЛЮЧВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ДОГОВОР ПО ЧЛ. 19 ЗЗД
6 - 7 април 2023 г.
София, пл. "Македония" 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори:

Стефан Кюркчиев, Красимир Машев, Д-р Анастас Пунев, Д-р Ирина Богданова

Цена за участие в семинара: 360.00 лв. с ДДС
Цена за участие в уебинара: 300.00 лв. с ДДС
 
Присъствен семинар и уебинар
АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ВЕЩНОТО И НАСЛЕДСТВЕНОТО ПРАВО
СДЕЛКИ С ИМОТИ
ПРАВО НА СТРОЕЖ И ПРИРАЩЕНИЯ
20 - 21 април 2023 г.
София, пл. "Македония" 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори:

Бисерка Маринова, Доц. д.н. Стоян Ставру, Светлана Калинова

Цена за участие в семинара: 360.00 лв. с ДДС
Цена за участие в уебинара: 300.00 лв. с ДДС
 
Присъствен семинар и уебинар
ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА МЕДИАЦИЯТА
ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА МЕДИАЦИЯТА ПО ВИСЯЩИ СЪДЕБНИ ДЕЛА
27 април 2023 г.
София, пл. "Македония" 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори:

Доц. д-р Таня Градинарова, Преподавател по граждански процес в Юридическия факултет на УНСС, адвокат, участник в работните групи по промените
Евгени Георгиев, Съдия в Софийски градски съд, участник в работните групи по промените

Цена за участие в семинара: 240.00 лв. с ДДС
Цена за участие в уебинара: 216.00 лв. с ДДС
 
Присъствен семинар
АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ.
ПРОМЕНИТЕ ЗА 2023 Г.
ПРАКТИКА НА НАП, ВАС И ЕС
След 20 април 2023 г.
ГЪРЦИЯ, Остров Крит
Лектор:

Валентина Василева

 
Четиридесети национален учебен семинар
ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
13 - 16 юни 2023 г.
Курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена”,
Хотелски комплекс „Аквахаус Хотел & Спа” 5*
Лектори:

Инж. Калинка Вълкова, Инж. Александър Борисов, Николай Стоянов

Цена за участие в семинара: 810.00 лв.
 
Двадесет и осми национален учебен семинар
ЗАКОН И ПРАКТИКА – ПРОЛЕТ 2023
20 - 23 юни 2023 г.
Курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена”,
Хотелски комплекс „Аквахаус Хотел & Спа” 5*
Лектори:

Стефан Кюркчиев, Красимир Машев, Мариана Обретенова

Цена за участие в семинара: 810.00 лв.
 
Двадесет и пети национален учебен семинар
ДАНЪЦИ И СЧЕТОВОДСТВО – ПРОЛЕТ 2023
20 - 23 юни 2023 г.
Курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена”,
Хотелски комплекс „Аквахаус Хотел & Спа” 5*
Лектори:

Димитър Войнов, Валентина Василева, Проф. д-р Надя Костова, д.е.с.

Цена за участие в семинара: 810.00 лв.
 
Присъствен семинар
ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ ЗА 2023 Г.
ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ДАНЪЧНОТО И СЧЕТОВОДНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
След 12 юли 2023 г.
ГЕРМАНИЯ и ЧЕХИЯ
Лектор:

Димитър Войнов

 
 
Регионален семинар
НОВИ МОМЕНТИ И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ 2023 Г.
17 февруари 2023 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор:
Теодора Дичева, Началник отдел „Социална политика, образование, здравеопазване и околна среда“ при Омбудсмана на РБългария
Цена за участие в семинара: 120.00 лв. с ДДС
 
 
Регионален семинар
НОВИ МОМЕНТИ И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ЗДДФЛ ЗА 2023 Г.
22 февруари 2023 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор:
Евгения Попова, Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП
Цена за участие в семинара: 120.00 лв. с ДДС
 
 
Регионален семинар
НОВИ МОМЕНТИ И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ЗКПО ЗА 2023 Г.
24 февруари 2023 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор:
Цветана Янкова, Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП
Цена за участие в семинара: 120.00 лв. с ДДС
 
Електронни издания
Нов вариант за ползване на утвърдените издания на ИК Труд и право
РАЗГЛЕДАЙТЕ ТУК
Искри от семейното огнище
 

Преди няколко години направихме малка книжка-подарък за абонатите на нашите списания и на компютърните продукти ЕПИ, за участниците в нашите учебни семинари със заглавие „Вечната семейна сага или така започват скандалите”.

 В нея събрахме кратки анекдоти за семейния живот. През тази година ще Ви предложим някои от тях – за да се посмеем, но и за да провокираме сериозното в нас. И да се учим да поддържаме и пазим семейното огнище. А има ли огън – има и искри.

 

.................
Разхождаме се по главната улица.
Жената купува от отсрещния павилион няколко лотарийни билета и се размечтава:
- Ако спечеля, ще си купя ново палто с яка от норка.
- А ако не спечелиш? – питам ехидно.
- О, тогава, мили, ти ще ми го купиш!

И така започна скандалът…

 

...............

Излизаме от прожекция на филм.
Жена ми – вече не в първа младост, се възмущава:
- Не разбирам какво толкова намират в Анджелина Джоли! Ако махнем прическата й, усмивката, фигурата и бюста, какво ще остане?
- Ти – отвръщам мрачно.

И така започна скандалът…
В съответствие с Общия европейски регламент за защита на лични данни (ОРЗД) и съгласно Закона за електронната търговия, Ви информираме, че това може да е непоискано търговско съобщение...
Предлагаме да потвърдите своето съгласие, за да получавате нашите информационни съобщения за изданията и учебните ни семинари.

ПОТВЪРДЕТЕ СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ТУК

Ако не желаете да получавате подобни имейли, моля,
кликнете
тук или отговорете на този e-mail със subject: unsubscribe.

Издава ИК "Труд и право" и НКЦ "Решение" ООД
1000 София, пл. "Македония" № 1, ет. 7
Телefони: 02 981 13 93, 02 981 13 76
Мобилен: 088 240 03 03, 088 845 19 64
E-mail: office@trudipravo.bg, reshenie@trudipravo.bg

Web: www.trudipravo.bg, www.epi.bg, www.e.trudipravo.bg

Facebook