Новото данъчно законодателство през 2023 г.

Автори и съставители:
Анета ГЕОРГИЕВА, Цветана ЯНКОВА, Велин ФИЛИПОВ, д.е.с., Евгения ПОПОВА, Ивайло КОНДАРЕВ, Александър РАКОВ, Асен АСЕНОВ, Проф. д-р Ганета МИНКОВА, Биляна ГЕЦОВА, Николай РИЗОВ

Срок на отпечатване: януари 2022 г.

Цена: 38.00 лв.

Вариант на ползване

Описание

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
– книга-годишник
– книга-годишник + достъп до сайт (https://eknigi.trudipravo.bg/)

Всичко за новата данъчна рамка и за данъчно-осигурителния процес през 2023 година.

Книгата съдържа:

  • Актуализирани текстове на основните данъчни закони
  • Изчерпателни коментари и разяснения с акцент върху промените в данъчното законодателство
  • Практически примери и експертни решения на конкретни въпроси

На сайта са достъпни:

  • Всички нормативни актове на данъчното законодателство
  • Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
  • Подбор на решения на СЕС и на ВАС
  • Важни писма и указания на МФ и на НАП
  • Богата справочна информация

Целева аудитория:  Счетоводители, финансисти, данъчни експерти, юристи, управители на търговски дружества, ръководители на специализирани държавни органи и на организации с нестопанска цел, данъкоплатци.

Допълнителна информация

Тематика

Финанси, данъци и счетоводство

Също може да ви хареса…