Трудови отношения 2023

Автори и съставители:
Лариса ТОДОРОВА, Мариана ВАСИЛЕВА, Ненко САЛЧЕВ, Теодора ДИЧЕВА, Съдия Марио ПЪРВАНОВ

Срок на отпечатване: януари 2023 г.

Цена: 38.00 лв.

Вариант за ползване

Описание

Двадесет и шесто издание на книгата-годишник!
– книга-годишник
– книга-годишник + достъп до сайт (https://eknigi.trudipravo.bg/)

Всичко за трудовото законодателство и уредбата на трудовите отношения  през 2023 година.

Книгата съдържа:

  • Актуални текстове на основните трудови закони и на най-важните подзаконови нормативни актове
  • Обстоен преглед на актуална практика на ВКС
  • Важни писма на МТСП
  • Подробни и изчерпателни коментари и разяснения на промените в трудовото законодателство

На сайта са достъпни:

  • Всички нормативни актове на трудовото законодателство
  • Всички колективни трудови договори на отраслово и браншово равнище

Целева аудитория: специалисти по труд и човешки ресурси; експерти по безопасност и здраве при работа, и длъжностни лица в КУТ/ГУТ; юристи и счетоводители; работодатели и синдикалисти, и техните организации; преподаватели и студенти във ВУЗ.

Допълнителна информация

Тематика

Труд и социално осигуряване

Също може да ви хареса…