Trud i pravo Националният консултантски център
 
Бюлетин на ИК Труд и право
Списания   Книги   Компютърни продукти   Семинари
Месечен бюлетин - Брой 02/2022
Месечен бюлетин - 02/2022
  "В нашия живот, както и върху палитрата на художника, има един-единствен цвят, който дава смисъл на живота и на изкуството. Това е цветът на любовта "
Марк Шагал
 

Здравейте,

Има една прекрасна мисъл на Ралф Уолдо Емерсън: „Добрият читател прави хубавата книга”.
Добрият читател очаква в книгата да намери това, което го обогатява, това, което го извисява, но и това което му е необходимо, това, което ще му помогне да реши своя проблем и ще съдейства за успеха му.
Добрата книга е тази, която ще откликне, ще отговори на неговите очаквания и потребности, ще развие и обогати познавателния хоризонт на читателя и ще допринесе за неговото личностно и професионално усъвършенстване.
И тук е нашата роля на издатели – ние сме свързващото звено, ние сме медиаторът, ние имаме тази отговорна и важна мисия да свържем читателя с книгата, с нейната потребителна стойност.

Вижте предложенията ни за добри, стойностни и полезни книги, които готвим за Вас – нашите добри читатели:
По традиция, вече 24 години, първата ни книга през януари е годишникът „Новото данъчно законодателство”. Тази година обаче не е така. Все още нямаме държавен бюджет за 2022 година, не са утвърдени и предложените многобройни промени в данъчното законодателство. Тази ситуация ни поставя в трудно положение – имаме абонати за годишника и сме отговорни към тях. По наша информация, промените в данъчните закони са внесени за разглеждане в Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание, работи се активно и щом бъдат приети и обнародвани, ще предложим годишника „Новото данъчно законодателство през 2022 година” на неговите абонати и читатели.

На дневен ред при нас излиза подготовката на книгата-годишник „Трудови отношения – 2022”. Авторите са предали своите разработки, събрали сме и важни въпроси и отговори от практиката на Министерство на труда и социалната политика. Книгата улавя всички промени в трудовото законодателство до настоящия момент. Засега няма идеи за скорошни промени, така че нашето издание ще бъде напълно актуално. Очаквайте го в първите дни на февруари.

Подготвяме и другите две книги-годишници „Счетоводство 2022” и „Социално осигуряване – 2022”. Все още можете да направите абонамент за тях – на по-ниски цени.

Тази година не предлагаме цялостна Издателска програма за първото полугодие. Просто не е възможно – засега няма идеи за промени в законодателството, които да можем да претворим в издания. Следим работата на парламента и ще реагираме в движение – ще оползотворим всяка значима законова промяна, която би била интересна и полезна за Вас – нашите читатели. А Вие следете нашия сайт за актуална информация.

Нашите месечни списания – печатни и електронни, са изданията, които отразяват новите, актуалните, важните теми за специалистите. С обстойни коментари от най-добрите автори, с избрана административна и съдебна практика, с експертни отговори на въпроси от практиката, списанията са истински професионални пътеводители за хиляди специалисти. Вижте публикациите, които избрахме за Вас от книжки № 2 за тази година – вярваме, че ще Ви бъдат полезни. И ще Ви убедят да се включите и Вие в голямата професионална общност на нашите абонати.
- "Основни акценти в Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2021 г., Закона за бюджета на ДОО за 2021 г. и Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г., влияещи върху прилагането на осигурителното законодателство"– от брой 2 на „Труд на право“ и от „ЕПИ Труд и социално осигуряване“;
- "Какво предвиждат промените в Закона за регистър БУЛСТАТ"– от брой 2 на списание „Счетоводство, данъци и право“ и „ЕПИ Счетоводство и данъци“;

- "Влияние на договора за разпределение на ползването между съсобственици върху възможността да се отдава под наем съсобствената вещ"– от брой 2 на списание „Собственост и право“ и „ЕПИ Собственост“;

- "Предявяването на иск и възражение като основания за прекъсване на погасителната давност по чл. 116, б. "б" от Закона за задълженията и договорите в практиката на ВКС"– от брой 2 на списание „Търговско и облигационно право“ и „ЕПИ Търговско и облигационно право“.


Започнахме успешно и нашата Учебна 2022 година. През януари проведохме два учебни семинара по очакваните промени в данъчното законодателство – в присъствена форма и като уебинари, със стотици любознателни участници.

Готови са предложенията ни за семинари през пролетта:

Разгледайте темите и лекторите, изберете важния за Вас семинар и заявете навреме своето участие.
Поради забавената законодателна работа на парламента и в обучението, както и в издателската дейност, не предлагаме цялостна Учебна програма за първото полугодие. Ще предлагаме и ще Ви информираме своевременно за семинари – съобразени с темите на законовите промени, с важните и злободневни въпроси на практиката. За да сме полезни за Вашия професионализъм, за да съдействаме за Ваши успех.

Това са нашите добри предложения за Вас за този месец. И тъй като февруари е месецът на любовта,

Желаем Ви да обичате и да бъдете обичани!

Като в тази прекрасна песен…


"ТП"

Нови книги
Право на собственост и други вещни права
Право на собственост и други вещни права

Луксозно издание с твърди корици

Научно-приложен коментар

Анализ на законодателството и съдебната практика

Вижте повече
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2021г.
Прилагане на Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите (ESCO) в България

Професионален коментар и разяснения

Вижте повече
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2021г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2021г.

Двадесет и осмо издание на книгата-годишник!

Книга-годишник + достъп до сайт

Вижте повече
Очаквани заглавия
Новото данъчно законодателство през 2022 г.
Новото данъчно законодателство през 2022 г.

- книга-годишник

- книга-годишник + достъп до сайт

Всичко за новата данъчна рамка и за данъчно-осигурителния процес през 2022 година.

Вижте повече
Трудови отношения - 2022
Трудови отношения - 2022

- книга-годишник
- книга-годишник + достъп до сайт

Всичко за трудовото законодателство и уредбата на трудовите отношения през 2022 година.

Вижте повече
Счетоводство - 2022
Счетоводство - 2022

- книга-годишник
Всичко за промените във финансовото и управленското счетоводство, за новото в Националните и Международните счетоводни стандарти, за спецификата в счетоводното отчитане на различните предприятия.

Вижте повече

Вдъхновяващи мисли на Ралф Уолдо Емерсън

Американски философ, писател и поет (1803-1882)

 

Ентусиазмът е майката на усилието, без него нищо велико не е било постигнато.

Най-голямото откритие е, че Господ е във всеки човек.

Не отивай там, където пътят те отведе. Вместо това иди там, където няма път и остави следа.

Природата… Тя не извинява грешките. Нейното „да” е „да” и нейното „не” е „не”.

Малките умове имат малки тревоги, големите умове нямат никакво време за тревоги.

Единственият начин да имаш приятели, е да бъдеш приятел.

Дори да обиколим света в търсене на красотата, не я ли носим в себе си, не ще я открием.

Човек е това, за което мисли по цял ден.


Веднъж щом вземеш решение за нещо, вселената започва да заговорничи, за да се осъществи то.
48x48x2
Периодични издания
 
Месечни списания - печатни и електронни, компютърни продукти
 
48x48x1

Печатно списание "Труд и право"

48x48x1

Електронно списание "Труд и право"

48x48x3
Компютърен продукт ЕПИ "Труд и социално осигуряване"
 
Избрано от списанието и ЕПИ
„Основни акценти в Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2021 г., Закона за бюджета на ДОО за 2021 г. и Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г., влияещи върху прилагането на осигурителното законодателство“

Катя ПЕТРОВА, началник на отдел "Осигурително законодателство" в Дирекция "Правна" в ЦУ на НОИ

     
     
     
     
     
48x48x1

Печатно списание "Счетоводство, данъци и право"

48x48x1

Електронно списание "Счетоводство, данъци и право"

48x48x3

Компютърен продукт ЕПИ "Счетоводство и данъци"

 
Избрано от списанието и ЕПИ
„Какво предвиждат промените в Закона за регистър БУЛСТАТ“

Велко ДЖИЛИЗОВ, юрист

      
      
48x48x1

Печатно списание "Собственост и право"

48x48x1

Електронно списание "Собственост и право"

48x48x3
Компютърен продукт ЕПИ "Собственост"

 
Избрано от списанието и ЕПИ
Влияние на договора за разпределение на ползването между съсобственици върху възможността да се отдава под наем съсобствената вещ

Крум ТОДОРОВ, юрист

      
48x48x1

Печатно списание "Търговско и облигационно право"

48x48x1

Електронно списание "Търговско и облигационно право"

48x48x3
Компютърен продукт ЕПИ "Търговско и облигационно право"
 
Избрано от списанието и ЕПИ
Предявяването на иск и възражение като основания за прекъсване на погасителната давност по чл. 116, б. "б" от Закона за задълженията и договорите в практиката на ВКС

Д-р Ирина БОГДАНОВА, асистент по гражданско и семейно право, ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски"

Вдъхновяващи мисли на Ралф Уолдо Емерсън

Американски философ, писател и поет (1803-1882)
 

Ограничените хора вярват в случайността, силните – в причината и следствието.

Когато се носиш по тънък лед, сигурността ти е в бързината.

Истинският показател за цивилизованост не е равнището на богатство и образование, не изобилието на продукция, а обликът на човека – възпитан в дадена страна.

Всяка минута, в която си ядосан, губиш 60 секунди щастие.

Понякога парите струват адски много.

Прави нещата, които се страхуваш да правиш и страхът ще умре.

Онзи човек, който сам си помага, винаги е драг на боговете и хората. За него всички врати са широко отворени.


Всеки човек трябва да благодари за грешките в живота си.
48x48x2
Компютърни информационни продукти ЕПИ

- Цялостна, тематично подбрана, систематизирана и винаги актуална информация;
- Пълното съдържание на всички печатни издания на ИК "Труд и право" по темите на продукта;
- Възможност за ползване на базата данни от всеки таблет и мобилно устройство с достъп до интернет;
- Цени - без конкуренция.
РАЗГЛЕДАЙТЕ ЕПИ
350x355
Електронна книжарница
 
48x48x1
Бърза и лесна поръчка на всички продукти на ИК Труд и право
48x48x2
Плащане чрез наложен платеж, epay или банкови карти

48x48x3
Безплатна доставка - при поръчка на стойност над 30,01 лв.
Мигове за поезия

…Дай всичко на любовта;
слушай сърцето;
приятели, род, време
имоти, планове, пари,
почит, слава, слово пищно, -
не й отказвай нищо.

Тя е смел владетел;
нека вае своите мечти;
вярвай отвъд всяка вяра,
след нея в безкрая върви:

високо, все по-високо
тя се гмурва в зенита
с крила неумолими,
с желания неустоими,
защото е Бог един,
който знае своя път

и всеки достъп до небето

Ралф Уолдо Емърсън (1803-1882)
48x48x2
64x64
Национален консултантски център "Решение" ООД
организира и провежда професионални учебни семинари и уебинари.
50x100
50x100
600x200
50x100
50x100
Учебна програма
 
Счетоводство и данъци
Материално и процесуално право
 
СО, ТО, ЗБУТ и лични данни
     
 
 
 
Учебен семинар и уебинар
НОВИ МОМЕНТИ И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ И УРЕДБАТА НА ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ 2022 г.
10 - 11 февруари 2022 г.
София, пл. "Македония" 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори:
Зорница Димитрова, Експерт по социално осигуряване
Десислава Христова, Държавен експерт по осигуряването в дирекция "Осигуряване и краткосрочни плащания" в Национален осигурителен институт
Теодора Дичева, Началник отдел „Социална политика, образование, здравеопазване и околна среда“ при Омбудсмана на РБългария
Марио Първанов, Съдия във Върховен касационен съд
Елка Атанасова, Началник отдел „Методология на отпускане на пенсиите“ в Национален осигурителен институт
Цена за участие в семинара: 360.00 лв. с ДДС
Цена за участие в уебинара: 300.00 лв. с ДДС
Цена за достъп до видеозапис от уебинара: 300.00 лв. с ДДС
 
 
Учебен семинар и уебинар
НОВИ МОМЕНТИ И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ И УРЕДБАТА НА ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕЗ 2022 г.
17 - 18 февруари 2022 г.
София, пл. "Македония" 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори:
Катя Кашъмова, Началник отдел „Осигурителна методология” в Национална агенция за приходите
Десислава Христова, Държавен експерт по осигуряването в дирекция "Осигуряване и краткосрочни плащания" в Национален осигурителен институт
Николай Стоянов, Главен юрисконсулт в Комисия за защита на личните данни
Марио Първанов, Съдия във Върховен касационен съд
Елка Атанасова, Началник отдел „Методология на отпускане на пенсиите“ в Национален осигурителен институт
Цена за участие в семинара: 360.00 лв. с ДДС
Цена за участие в уебинара: 300.00 лв. с ДДС
Цена за достъп до видеозапис от уебинара: 300.00 лв. с ДДС
 
 
Учебен семинар и уебинар
ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ ЗА 2022 г. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 г. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ДОПК
24 - 25 февруари 2022 г.
София, пл. "Македония" 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори:
Димитър Войнов, Данъчен консултант
Валентина Василева, Данъчен консултант
Евгения Попова, Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП
Росен Иванов, Директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в НАП
Цена за участие в семинара: 360.00 лв. с ДДС
Цена за участие в уебинара: 300.00 лв. с ДДС
 
 
Учебен семинар и уебинар
АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ – ПРОЛЕТ 2022
Обжалване на решенията на възложителите
Практика на КЗК и ВАС
17 – 18 март 2022 г.
София, пл. "Македония" 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори:
Мариана Кацарова, Експерт по обществени поръчки
Цветелина Василева, Експерт по обществени поръчки
Цена за участие в семинара: 276.00 лв. с ДДС
Цена за участие в уебинара: 240.00 лв. с ДДС
 
 
Учебен семинар и уебинар
ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ ЗА 2022 г.
ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 г. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ДОПК
23 - 24 март 2022 г.
София, пл. "Македония" 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори:
Димитър Войнов, Данъчен консултант
Лорета Цветкова, Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП
Валентина Василева, Данъчен консултант
Росен Иванов, Директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в НАП
Цена за участие в семинара: 360.00 лв. с ДДС
Цена за участие в уебинара: 300.00 лв. с ДДС
 
 
Учебен семинар и уебинар
АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА, ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ.
АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ ОТ ДНСК. СЪДЕБНА ПРАКТИКА
6 - 8 април 2022 г.
София, пл. "Македония" 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори:
Савин Ковачев, Консултант
Валентина Бакалова, Адвокат
Георги Даракчиев, Главен директор на Главна дирекция „Строителен контрол“ в ДНСК
Галина Солакова, Директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в НАП
Цена за участие в семинара: 360.00 лв. с ДДС
Цена за участие в уебинара: 300.00 лв. с ДДС
 
 
Учебен семинар и уебинар
ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
Прилагане на защитата на личните данни
14 - 15 април 2022 г.
София, пл. "Македония" 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори:
Д-р Невин Фети, Магистър по право и по защита на националната сигурност, преподавател в Националния институт на правосъдието и в Института по публична администрация, съавтор на книгите „Защита на личните данни“ и „Прилагане на защитата на личните данни“
Десислава Тошкова-Николова, Магистър по право, експерт в областта на защитата на личните данни, преподавател в Националния институт на правосъдието, съавтор на книгите „Защита на личните данни“ и „Прилагане на защитата на личните данни“
Цена за участие в семинара: 360.00 лв. с ДДС
Цена за участие в уебинара: 300.00 лв. с ДДС
 
 
Електронни издания
Нов вариант за ползване на утвърдените издания на ИК Труд и право
РАЗГЛЕДАЙТЕ ТУК
48x48x4 СМЯХ
 

ИТАЛИАНСКИ РОМАНС


18-годишна италианска девойка казала на майка си, че цикъла й закъснява вече 2 месеца. Много разтревожена, майка й отишла до аптеката и купила тест за бременност. Оказало се, че девойката е бременна.
Крещейки, псувайки и плачейки, майката попитала: „Коя беше свинята, която направи това? Искам да знам.“
В резултат на въпроса девойката провела един телефонен разговор. Половин час по късно пред къщата спряло едно ферари. От него излязъл видимо зрял и изискан мъж с прошарена коса и безупречен костюм на „Армани“ и влязъл в къщата.
Той седнал в хола заедно с майката, бащата и дъщерята и казал:
„Добро утро, Вашата дъщеря ме информира за проблема. Аз не мога да се оженя за нея, но ще я подсигуря. Ще платя всички разходи и ще подсигуря дъщеря Ви до края на живота.
Допълнително, ако се роди момиче, ще й завещая ферарито, къща на плажа, 2 магазина, къща в града, вила на брега на океана и банкова сметка в размер на $ 2,000,000.
Ако се роди момче, моето завещание ще бъде от няколко фабрики и банкова сметка в размер на $ 4,000,000.
Ако се родят близнаци, те ще получат за всеки по една фабрика и пo банкова сметка в размер на $ 2,000,000.
Евентуално, ако дъщеря Ви пометне, имате ли някакви предложения какво да направя?“

В този момент бащата, който до тогава седял мълчаливо, станал, сложил ръка на рамото на мъжа и казал: „Пак ще спите с нея“.
В съответствие с Общия европейски регламент за защита на лични данни (ОРЗД) и съгласно Закона за електронната търговия, Ви информираме, че това може да е непоискано търговско съобщение...
Предлагаме да потвърдите своето съгласие, за да получавате нашите информационни съобщения за изданията и учебните ни семинари.

ПОТВЪРДЕТЕ СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ТУК

Ако не желаете да получавате подобни имейли, моля,
кликнете
тук или отговорете на този e-mail със subject: unsubscribe.

Издава ИК "Труд и право" и НКЦ "Решение" ООД
1000 София, пл. "Македония" № 1, ет. 7
Телefони: 02 981 13 93, 02 981 13 76
Мобилен: 088 240 03 03, 088 845 19 64
E-mail: office@trudipravo.bg, reshenie@trudipravo.bg

Web: www.trudipravo.bg, www.epi.bg, www.e.trudipravo.bg

32x32x4