Трудови отношения 2022

Автори и съставители:
Лариса ТОДОРОВА, Мариана ВАСИЛЕВА,
Ненко САЛЧЕВ, Теодора ДИЧЕВА, Марио ПЪРВАНОВ

Срок на отпечатване:
февруари 2022 г.

Срокът за абонамент е до 31.01.2022 г.

Цена: 32.00 лв.

Вариант за ползване

Описание

Двадесет и пето издание на книгата-годишник!
– книга-годишник
– книга-годишник + достъп до сайт

Всичко за трудовото законодателство и уредбата на трудовите отношения през 2022 година.

Книгата съдържа:

  • Актуални текстове на основните трудови закони и на най-важните подзаконови нормативни актове
  • Обстоен преглед на актуална практика на ВКС
  • Важни писма на МТСП
  • Подробни и изчерпателни коментари и разяснения на промените в трудовото законодателство

На сайта са достъпни:

  • Всички нормативни актове на трудовото законодателство
  • Всички колективни трудови договори на отраслово и браншово равнище

Целева аудитория: Работодатели и синдикалисти, юристи, мениджъри по човешки ресурси, лични състави, социални експерти, счетоводители, специалисти в системата на МТСП и др.

Допълнителна информация

Тематика

Труд и социално осигуряване

Също може да ви хареса…