Trud i pravo Националният консултантски център
 
Бюлетин на ИК Труд и право
Списания   Книги   Компютърни продукти   Семинари
Месечен бюлетин - Брой 5/2023 - On-line Вариант
Месечен бюлетин - 05/2023
  "В началото бе словото…"
Йоан 1:1-18

Здравейте,

Преди дни, на 23 април, беше световният ден на книгата. Отбелязахме го, поздравихме всички наши приятели и партньори, всички четящи хора. Но нашият, българският празник на книгата е 24 май – Денят на българската просвета и култура. Това е празникът, истинското тържество на словото. Словото, което ни прави народ и държава, което носи послания и дава знание, което вдъхновява и води напред.
И друг знаков ден, и друг празник има през този месец – 9 май, Денят на Европа. „Да бъдем равни на другите европейски народи” – е казал Левски. Да, ние сме европейци, нашата държава е най-старата в Европа… Но ни трябват още много усилия, още много вяра, почтеност и трудолюбие, за да се изправим достойно на своето място като европейски народ, като европейска държава. Трябва ни и истинско слово, трябва ни знанието.
Професионалното, смисленото слово пълни нашите печатни и компютърни продукти, звучи от нашите учебни семинари, дава знание и подпомага ежедневието на хиляди специалисти.

Вижте нашите предложения за месец май:
Вече е при своите читатели и книгата-годишник „Счетоводство – 2023”. По традиция, годишникът коментира и разяснява не само законовата и регулаторната база на счетоводството, но и актуални и важни практически проблеми.
В отговор на обективната потребност от постоянно развитие и усъвършенстване на счетоводната и одиторската дейност, книгата предлага аналитичен и обоснован експертен коментар за необходимостта от бъдещи законодателни решения и нормативни промени.
Както и в предишните издания, последователно са представени:
- Актуалния текст на Закона за счетоводството, допълнен с изчерпателен коментар по неговото прилагане;
- Целите, обхвата и изискванията на Националните счетоводни стандарти, като освен философията, е представено и съдържанието на всеки стандарт;
- Измененията в МСФО/МСС, приети за прилагане от ЕС, в сила за 2023 г., заедно с пълен списък на МСФО/МСС и на разясненията към тях;
- Експертни отговори на конкретни въпроси от счетоводната практика, поставени от наши читатели и участници в учебните семинари.
Както всяка година, книгата съдържа и богата справочна информация – полезна за всеки счетоводител и финансист.
Побързайте и заявете книгата тук.

Продължават активните продажби и на другите ни книги-годишници: „Социално осигуряване – 2023”, „Трудови отношения – 2023” и „Новото данъчно законодателство през 2023 година”. Ако сте пропуснали да ги закупите, посетете нашата е-книжарница и купете важната за Вас книга.

Продължава търсенето и продажбите на голямата ни книга „Актуални проблеми на гражданския изпълнителен процес”. Ежедневно получаваме заявки от клиенти, от търговци, от книжарници. Изданието наистина е уникално като обхват и професионален прочит на тази сложна правна материя и носи на нас – издателите и авторите, престиж и заслужено признание в юридическия свят.

До края на този месец ще бъде готова и книгата „Въззивно обжалване на съдебни решения и определения”. Изданието предлага задълбочено и изчерпателно изследване на институтите на въззивното обжалване в исковия процес. Последователно са разгледани и изяснени всички стадии на въззивното производство. Авторският коментар е обогатен и подкрепен с актуална и важна практика на Върховния касационен съд. Книгата е дело на изявени и уважавани юристи -  Доц. д-р Таня Градинарова и Красимир Влахов – съдия в Конституционния съд – гаранция за висок професионализъм и добросъвестно отношение към закона.

Вижте нашия избор от интересни и полезни публикации от книжки № 5 на списанията ни – специално за Вас:
"Правен режим на платения годишен отпуск - придобиване на правото, ползване, отлагане и прекъсване" – от брой 5 на списание „Труд на право“ и от „ЕПИ Труд и социално осигуряване“;
"Устойчивото финансово отчитане – перспективи и предизвикателства пред одиторите" – от брой 5 на списание „Счетоводство, данъци и право“ и „ЕПИ Счетоводство и данъци“;

"Критичен преглед на промените в Гражданския процесуален кодекс относно задължителната медиация" – от брой 5 на списание „Собственост и право“ и „ЕПИ Собственост“;

"За изменението на иска на кредитора за установяване на вземането му по издадена заповед за изпълнение" – от брой 5 на списание „Търговско и облигационно право“ и „ЕПИ Търговско и облигационно право“.


Насочваме вниманието Ви към атрактивните ни предложения за учебни семинари през юни на море в петзвездния хотелски комплекс „Аквахаус Хотел § Спа” 5* Ultra All Inclusive в курорта „Св. Св. Константин и Елена”.

Предстоящи морски семинари

Интересни теми, утвърдени лектори, петзвезден комфорт, перфектна организация – това е формулата на успеха на традиционните ни морски семинари. И разбира се – удовлетворението и благодарността на участниците.

Нашето учебно полугодие ще завърши с още едно атрактивно предложение:
Учебен семинар на тема: „Промените в данъчните закони за 2023 г. Преобразуване на търговски дружества. Практика на НАП и ВАС” Този семинар ще даде на участниците възможността да коментират и обсъждат и важни казуси от тяхната практика с един от водещите данъчни специалисти – Димитър Войнов. При това, на фона на богата туристическа и познавателна програма в Източна Германия и Чехия. Семинарът ще се проведе от 14 до 21 юли, но местата бързо се запълват. Така че – побързайте и заявете участие.

Семинар по промените в данъчните закони за 2023За повече информация посетете нашия сайт: www.trudipravo.bg. Следвайте ни във facebook.
Споменехме в началото за две знакови дати, за два празника през този месец И всеки от тях има своята песен, има своя химн:

„Върви, народе възродени”

„Ода на радостта”


"ТП"

Нови книги
Счетоводство - 2023
Счетоводство - 2023

Книга-годишник
Всичко за промените във финансовото и управленското счетоводство, за новото в Националните и Международните счетоводни стандарти, за спецификата в счетоводното отчитане на различните предприятия.

Вижте повече
Социално осигуряване – 2023 година
Социално осигуряване – 2023 година

- Книга-годишник
- Книга-годишник + достъп до сайт
Всичко за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване през 2023 година.

Вижте повече
Актуални проблеми на гражданския изпълнителен процес
Актуални проблеми на гражданския изпълнителен процес

Луксозно изпълнение с твърди корици
Книгата представя цялостно и изчерпателно материята на гражданското изпълнително производство.Вижте повече
Очаквани заглавия
Въззивно обжалване на съдебни решения и определения
Въззивно обжалване на съдебни решения и определения

- Проблеми на правоприлагането.
- Анализ на съдебната практика.

Изданието представлява изследване на институтите на въззивното обжалване на съдебните решения и определения в исковия процес.

Вижте повече
Неизпълнение на договора

Неизпълнение на договора

 

Второ преработено и допълнено издание

В книгата са разгледани актуалните проблеми и казуси от практиката, свързани с неизпълнението на гражданските и търговските договори.

 Вижте повече
Кодекс на труда - 2023

Кодекс на труда - 2023

 

Книгата съдържа актуалния текст на Кодекса на труда за 2023 г.

Актуализиран нормативен текст на Кодекса на труда с отразяване на всички изменения и допълнения в Кодекса на труда след изданието на "Кодекс на труда - 2022" ...

Вижте повече

Мисли за всеки ден

 

Ти не си човешко същество с духовни преживявания. Ти си духовно същество с човешки преживявания.

Можем да дадем на другите само онова, което имаме в себе си.

Обещай пред себе си да правиш онова, което обичаш, и да обичаш онова, което правиш. Още днес!

Вслушвай се в онези вътрешни сигнали, които ти помагат да направиш верния избор – няма значение какво мислят околните.

Най-сетне осъзнах, че другите хора ще си останат точно такива, каквито са, независимо от моето мнение за тях.

Не се безпокой за каквото и да било – никога! Или имаш контрол над него, или не. Ако имаш – действай. Ако ли не – махни с ръка. Не хаби енергията си за тревоги.


Уейт Дайър

48x48x2
Периодични издания
 
Месечни списания - печатни и електронни, компютърни продукти
 

Печатно списание "Труд и право"

Електронно списание "Труд и право"

Компютърен продукт ЕПИ "Труд и социално осигуряване"

Избрано от списанието и ЕПИ
Правен режим на платения годишен отпуск - придобиване на правото, ползване, отлагане и прекъсване

Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ, Институт за държавата и правото при Българската академия на науките, Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

     

Печатно списание "Счетоводство, данъци и право"

Електронно списание "Счетоводство, данъци и право"

Компютърен продукт ЕПИ "Счетоводство и данъци"

 

Избрано от списанието и ЕПИ
Устойчивото финансово отчитане – перспективи и предизвикателства пред одиторите

Бойко КОСТОВ, д.е.с., регистриран одитор

      
      

Печатно списание "Собственост и право"

Електронно списание "Собственост и право"

Компютърен продукт ЕПИ "Собственост"

Избрано от списанието и ЕПИ
Критичен преглед на промените в Гражданския процесуален кодекс относно задължителната медиация

Д-р Анастас ПУНЕВ

      

Електронно списание "Търговско и облигационно право"

Компютърен продукт ЕПИ "Търговско и облигационно право"

Избрано от списанието и ЕПИ
За изменението на иска на кредитора за установяване на вземането му по издадена заповед за изпълнение

Васил РАЙЧЕВ, адвокат

Мисли за всеки ден

 

Няма път към щастието. Щастието е самият път. Няма път към благополучието. Благополучието е пътят.

Живей сега. Винаги е съществувало единствено и само настоящето.

Винаги си задавай въпроса дали си част от проблема, или част от решението.

Ако се съмняваш в принципите на Вселената, те няма да работят за теб.

Ти си тук с определена цел и тя не е да натрупаш материални блага.

Не си закрепостен в сегашното си положение, докато не решиш да бъде така.

Отнасяй се с търпение и любов към всяка плашеща мисъл. Упражнявай се да гледаш на страховете си като страничен наблюдател и ще видиш как се разсейват.


Освободи се от мисълта, че нещата не би трябвало да бъдат такива. Те СА такива.


Уейт Дайър

48x48x2
Абонамент 2023
Електронна книжарница
Закупете нашите издания тук.
Хайку

Да открием и съпреживеем тайнството на всеки миг с „Хайку” – японската поезия в тристишия.


О, вишна!
Ти накара и княза
да слезе от коня.
Исса


Излизам от храма.
Пеят берачки на чай.
Това е Япония.
Кикуша


Пролетен дъждец.
Разглеждам книги

под чадъра в старата книжарница.
Шики
48x48x2
Национален консултантски център "Решение" ООД
организира и провежда професионални учебни семинари и уебинари.
Учебен семинар е Чехия и Германия
Учебна програма
 
Данъци и счетоводство
Материално и процесуално право
 
СО, ТО, ЗБУТ и
лични данни
     
 
 
Четиридесети национален учебен семинар
ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
13 - 16 юни 2023 г.
Курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена”,
хотелски комплекс „Аквахаус Хотел § Спа” 5* Ultra All Inclusive
Лектори:

Инж. Калинка Вълкова, Инж. Александър Борисов, Николай Стоянов

Цена за участие в семинара: 360.00 лв. с ДДС
Цена за участие в семинара и 3 нощувки на Ultra All Inclusive Plus: 810.00 лв.
 
Присъствен семинар и уебинар
ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОМЕНИТЕ ОТ 2020 Г. ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА
16 юни 2023 г.
София, пл. "Македония" 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектор:

Николай Ангелов, Съдия в Административен съд София град

Цена за участие в семинара: 240.00 лв. с ДДС
Цена за участие в уебинара: 216.00 лв. с ДДС
 
Двадесет и осми национален учебен семинар
ЗАКОН И ПРАКТИКА – ПРОЛЕТ 2023
20 - 23 юни 2023 г.
Курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена”,
хотелски комплекс „Аквахаус Хотел § Спа” 5* Ultra All Inclusive
Лектори:

Стефан Кюркчиев, Красимир Машев, Мариана Обретенова

Цена за участие в семинара: 360.00 лв. с ДДС
Цена за участие в семинара и 3 нощувки на Ultra All Inclusive Plus: 810.00 лв.
 
Двадесет и пети национален учебен семинар
ДАНЪЦИ И СЧЕТОВОДСТВО – ПРОЛЕТ 2023
20 - 23 юни 2023 г.
Курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена”,
хотелски комплекс „Аквахаус Хотел § Спа” 5* Ultra All Inclusive
Лектори:

Димитър Войнов, Проф. д-р Надя Костова, д.е.с., Валентина Василева

Цена за участие в семинара: 360.00 лв. с ДДС
Цена за участие в семинара и 3 нощувки на Ultra All Inclusive Plus: 810.00 лв.
 
Присъствен семинар
ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ ЗА 2023 г.
ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
ПРАКТИКА НА НАП и ВАС
14 - 21 юли 2023 г.
ГЕРМАНИЯ и ЧЕХИЯ
София - Берлин - Потсдам - Дрезден - Лайпциг - Прага - Чешки Крумлов - Хлубока - София
Лектор:

Димитър Войнов, Данъчен консултант

Цена за участие в семинара: 2 490.00 лв.
 
 
Електронни издания
Нов вариант за ползване на утвърдените издания на ИК Труд и право
РАЗГЛЕДАЙТЕ ТУК
Искри от семейното огнище
 

Преди няколко години направихме малка книжка-подарък за абонатите на нашите списания и на компютърните продукти ЕПИ, за участниците в нашите учебни семинари със заглавие „Вечната семейна сага или така започват скандалите”.

 В нея събрахме кратки анекдоти за семейния живот. През тази година ще Ви предложим някои от тях – за да се посмеем, но и за да провокираме сериозното в нас. И да се учим да поддържаме и пазим семейното огнище. А има ли огън – има и искри.

 

..............
Прибирам се вкъщи и разбирам, че жена ми ми е изневерила.
- С приятеля ми Петър ли беше? – питам.
- Не, не съм била с него.
- С приятеля ми Георги ли беше?
- Не, не съм била с него.
- С приятеля ми Иван ли беше?
- Не, и с него не съм била –ядосва се жената. – Ти да не си въобразяваш, че нямам свои приятели?

И така за почна скандалът…

 

..............
Прибирам се вкъщи.
- Знаеш ли какво казват? – питам жената. Нашият портиер бил спал с всички жени от блока, освен с една!
А жена ми:
- Това трябва да е онова момиче от тридесет и шести апартамент – никой не си пада по него!

И така започна скандалът…
В съответствие с Общия европейски регламент за защита на лични данни (ОРЗД) и съгласно Закона за електронната търговия, Ви информираме, че това може да е непоискано търговско съобщение...
Предлагаме да потвърдите своето съгласие, за да получавате нашите информационни съобщения за изданията и учебните ни семинари.

ПОТВЪРДЕТЕ СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ТУК

Ако не желаете да получавате подобни имейли, моля,
кликнете
тук или отговорете на този e-mail със subject: unsubscribe.

Издава ИК "Труд и право" и НКЦ "Решение" ООД
1000 София, пл. "Македония" № 1, ет. 7
Телefони: 02 981 13 93, 02 981 13 76
Мобилен: 088 240 03 03, 088 845 19 64
E-mail: office@trudipravo.bg, reshenie@trudipravo.bg

Web: www.trudipravo.bg, www.epi.bg, www.e.trudipravo.bg

Facebook