Trud i pravo Националният консултантски център
 
Бюлетин на ИК Труд и право
Списания   Книги   Компютърни продукти   Семинари
Месечен бюлетин - Брой 6/2023 - On-line вариант
Месечен бюлетин - 06/2023
  "Има само две абсолютно трайни неща, които можем да завещаем на децата си.
Едното са корени, а другото – крила."
Ходинг Картър

Здравейте,

Неусетно, ден след ден, месец след месец, вече сме в средата на годината.
Динамична година, изпълнена с много неизвестни – за бъдещето, за посоката, в която ще ни поведат новите управляващи, за изборите, които направихме и които предстоят.
В тази несигурна обстановка, с гордост и може би с известна нескромност, трябва да отбележим, че нашият ангажимент към нашите читатели и клиенти, остава неизменен. Стремим се месечните ни списания – било книжни, било електронни, да са при Вас в обичайния срок, въпреки общата несигурност и многото предизвикателства пред всички икономически субекти в страната.
В този брой на бюлетина отново сме избрали за Вас полезни и актуални коментари на важни за практиката теми от брой 6 на списанията и от ЕПИ. Ще продължим да Ви даваме полезното за Вас знание и от следващите броеве на списанието.

Вече сме готови и с предложенията ни за „Абонамент 2024“. На нашия сайт – www.trudipravo.bg – можете да намерите актуална информация за продуктите, които предлагаме, и цените за абонамент.
А, както е традицията, за всеки от абонатите на нашите месечни списания и компютърни продукти ЕПИ, сме подготвили специален подарък – една малка книжка, натоварена обаче с голям заряд, която тази година е посветена на делото, безсмъртното творчество и гения на Христо Ботев.

Ето какво Ви предлагаме през юни:
Току-що излезе от печат книгата „Неизпълнение на договора”. Това е второ, основно преработено, актуализирано и допълнено издание на първата ни книга от 2015 г.
За тези осем години в обективната стопанска ситуация в страната настъпиха неблагоприятни събития и промени. Особено след COVID-кризата от 2020 г., икономическите условия за нормална и успешна търговска дейност силно се влошиха. Много търговски субекти бяха изправени пред трудности и рискове, с които не можеха да се справят. Като последици беше сериозно накърнена добрата практика на коректни търговски отношения и спазване на поетите договорни задължения.
В отговор на настъпилите промени, издатели и автори се обединихме около идеята да подготвим ново издание на книгата ни от 2015 г., в което да бъдат разгледани и анализирани новите и актуални причини за нарушените нормални търговски взаимоотношения и все по-честите случаи на проявление на това неправомерно юридическо явление - неизпълнение на договора.
Новото издание е допълнено и с натрупаната за осем години богата съдебна и арбитражна практика, обстойно представена и анализирана от авторите.
В изцяло нова глава са разгледани новите проявления на непреодолимата сила, форсмажорните обстоятелства и стопанската непоносимост при търговските сделки.
Вярваме, че новата книга ще бъде полезна за всички практикуващи юристи, а така също и за управленските екипи на търговски дружества и държавни структури, за преподавателите и студентите по право.
Можете веднага да купите тази книга от нашата електронна книжарница.

В издателския „улей” влиза следващата ни книга с правна тематика – „Въззивно обжалване на съдебни решения и определения”. Изданието съдържа задълбочен, изчерпателен и практически ориентиран анализ на въззивната дейност и в частност – на въззивното обжалване. Последователно са разгледани предмета и предпоставките за упражняване правото на въззивно обжалване, правните последици, всички стадии на производството пред въззивна инстанция, допустимостта и производството по обжалване на определенията и разпорежданията.
Същевременно, като се отчитат функциите на въззивния съд, са разгледани и много проблеми, имащи отношение към гражданския процес изобщо. Авторите на книгата са утвърдени и признати имена в юридическата общност: доц. д-р Таня Градинарова – преподавател по граждански процес и Красимир Влахов – съдия в Конституционния съд на Р България.

След като имаме вече действащ парламент, очакваме с нетърпение активна законодателна дейност. Вече бяха приети на първо четене важни промени в трудовата „библия” – Кодекса на труда. Надяваме се, до края на този месец, промените да бъдат приети окончателно.
Веднага след това ще подготвим новото издание „Кодекс на труда – 2023” с всички изменения и допълнения на нормативния текст, направени след предишното ни издание от юли 2022 г.
И за да бъдем още по-полезни на хилядите наши читатели – специалисти по труд и управление на персонала, юристи по трудово право, счетоводители, мениджъри, през юли ще предложим и ново издание на книгата ни „Кодексът на труда във въпроси и отговори” от 2010 г.
Следвайки хронологията на Кодекса на труда, книгата ще предложи повече от 300 конкретни професионални решения на важни въпроси по прилагането на цялостната уредба на трудовите отношения, породени от „сблъсъка” на закона с практиката.
Автори на книгата са Лариса Тодорова, Мариана Василева и Теодора Дичева – юристи по трудово право със задълбочени познания и практически опит.

Следете нашия сайт: www.trudipravo.bg, за да научите точното време на излизане на новите ни книги от печат и да бъдете първите за закупуването им.

А ето и нашите избрани публикации за Вас от книжка № 6 на списанията и от ЕПИ:
"Дигитална трансформация на трудовите отношения – действащи правила и бъдещи промени" – от брой 6 на списание „Труд на право“ и от „ЕПИ Труд и социално осигуряване“;
"Задължение за подаване на годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за 2022 г. и последствия от неизпълнението му" – от брой 6 на списание „Счетоводство, данъци и право“ и „ЕПИ Счетоводство и данъци“;

"Критични бележки по Тълкувателно решение № 4/2020 от 09.05.2023 г. на ВКС във връзка с обявяване на предварителния договор за окончателен" – от брой 6 на списание „Собственост и право“ и „ЕПИ Собственост“;

"Прекратяване на договора отчасти поради стопанска непоносимост" – от брой 6 на списание „Търговско и облигационно право“ и „ЕПИ Търговско и облигационно право“.


Лято е. Макар и прохладно, времето ни мами към морския бряг.
От 13 до 16 юни ще посрещнем повече от 70 участници в учебния ни семинар по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в комфортните условия на „Аквахаус Хотел § Спа” 5* в курорта „Св. Св. Константин и Елена”.

В дните от 20 до 23 юни, отново в същия луксозен хотелски комплекс, ще проведем паралелно два учебни семинари:
- „Закон и практика – Пролет 2023” и
- „Данъци и счетоводство – Пролет 2023”.
Предстоящи морски семинари И в тези семинари има записани вече много любознателни участници. Но ако желаете да се включите и Вие, направете го по най-бързия начин, докато все още можем да Ви осигурим места.

Почти се запълни и квотата за чужбинския ни семинар в Източна Германия и Чехия от 14 до 21 юли. На тема: „Промените в данъчните закони за 2023 г. Преобразуване на търговски дружества. Практика на НАП и ВАС”. Ако все още не сте решили, мислете бързо – няма време!
Семинар по промените в данъчните закони за 2023
Казахме Ви всичко за месец юни.
На ход сте Вие.

И все пак:

Желаем Ви синьо и слънчево лято – с една добре позната мелодия от едноименния испански сериал "Синьо лято"!


"ТП"

Нови книги
Счетоводство - 2023
Счетоводство - 2023

Книга-годишник
Всичко за промените във финансовото и управленското счетоводство, за новото в Националните и Международните счетоводни стандарти, за спецификата в счетоводното отчитане на различните предприятия.

Вижте повече
Социално осигуряване – 2023 година
Социално осигуряване – 2023 година

- Книга-годишник
- Книга-годишник + достъп до сайт
Всичко за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване през 2023 година.

Вижте повече
Актуални проблеми на гражданския изпълнителен процес
Актуални проблеми на гражданския изпълнителен процес

Луксозно изпълнение с твърди корици
Книгата представя цялостно и изчерпателно материята на гражданското изпълнително производство.Вижте повече
Очаквани заглавия
Въззивно обжалване на съдебни решения и определения
Въззивно обжалване на съдебни решения и определения

- Проблеми на правоприлагането.
- Анализ на съдебната практика.

Изданието представлява изследване на институтите на въззивното обжалване на съдебните решения и определения в исковия процес.

Вижте повече
Неизпълнение на договора

Неизпълнение на договора

 

Второ преработено и допълнено издание

В книгата са разгледани актуалните проблеми и казуси от практиката, свързани с неизпълнението на гражданските и търговските договори.

 Вижте повече
Кодекс на труда - 2023

Кодекс на труда - 2023

 

Книгата съдържа актуалния текст на Кодекса на труда за 2023 г.

Актуализиран нормативен текст на Кодекса на труда с отразяване на всички изменения и допълнения в Кодекса на труда след изданието на "Кодекс на труда - 2022" ...

Вижте повече

Светът през погледа на децата

 

Какво е политика?
Политика е, когато се съберат много хора и говорят прекалено много.
8 години


Как се прави парфюм?
Парфюм се прави от вода, запушалка и парфюм.
5 години


Как се разбират птиците или животните помежду си, когато ние, хората, си говорим и понякога не се разбираме?
Птиците и животните се събират и си говорят шепнейки, а на нас ни казват само „мяу”.
10 години


Как хората от телевизията знаят какво ще бъде времето утре?
Човекът от телевизията знае, че утре ще вали, защото чете какво е написала майка му.
6 години


Ако Земята се върти, защо не падаме от нея?
Земята има кръгла форма. Ние не падаме, защото не ходим там, където е кръгла.
7 години


Какво е възрастният?
Възрастен означава възрастно дете.
10 години


Какво е строго секретно?
Строго секретен е човек, когото наричат секретар на партията.
6 години

48x48x2
Периодични издания
 
Месечни списания - печатни и електронни, компютърни продукти
 

Печатно списание "Труд и право"

Електронно списание "Труд и право"

Компютърен продукт ЕПИ "Труд и социално осигуряване"

Избрано от списанието и ЕПИ
Дигитална трансформация на трудовите отношения – действащи правила и бъдещи промени

Мариана ВАСИЛЕВА, юрист в администрацията на Министерския съвет

     

Печатно списание "Счетоводство, данъци и право"

Електронно списание "Счетоводство, данъци и право"

Компютърен продукт ЕПИ "Счетоводство и данъци"

 

Избрано от списанието и ЕПИ
Задължение за подаване на годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за 2022 г. и последствия от неизпълнението му

Христо ДОСЕВ, д.е.с., регистриран одитор

      
      

Печатно списание "Собственост и право"

Електронно списание "Собственост и право"

Компютърен продукт ЕПИ "Собственост"

Избрано от списанието и ЕПИ
Критични бележки по Тълкувателно решение № 4/2020 от 09.05.2023 г. на ВКС във връзка с обявяване на предварителния договор за окончателен

Проф. д-р Венцислав СТОЯНОВ

      

Електронно списание "Търговско и облигационно право"

Компютърен продукт ЕПИ "Търговско и облигационно право"

Избрано от списанието и ЕПИ
Прекратяване на договора отчасти поради стопанска непоносимост

д-р Георги ХОРОЗОВ, адвокат

Светът през погледа на децата

 

Защо се мием със сапун?
Ние се мием, за да вкараме сапун в очите на микробите.
8 години


Какво са сълзите?
Сълзите са направени от морето и затова са солени.
7 години


Какво е министерство?
Министерството е, когато някой напише нещо и отиде при някой друг, който го праща при друг.
7 години


Какво е министър?
Министърът е човек, който е учил до десети клас и след това е отишъл да работи като министър.
8 години


Какво са съседите?
Съседите са хора, с които мама и татко се сприятеляват, за да им дават 100 лева.
8 години


Как светят светулките?
Светулките са мънички, имат лампа и ходят при хората, които сънуват, осветяват ги с лампата, за да видят какво сънуват.
7 години


Защо някои охлюви имат къща, а други не?
Някои охлюви си имат къщички, защото са спестявали, не са яли картофи, а само цветя и така с времето са построили къщички.

7 години48x48x2
Абонамент 2023
Електронна книжарница
Закупете нашите издания тук.
Хайку

Да открием и съпреживеем тайнството на всеки миг с „Хайку” – японската поезия в тристишия.


Статуи на Буда в храма.
А в далечината –
юнското море.
Шики


Носач на вятъра е
продавачът на ветрила.
Жарко е.
Како


В рибарската колиба –
дъх на сушена риба.
Жега.
Шики

48x48x2
Национален консултантски център "Решение" ООД
организира и провежда професионални учебни семинари и уебинари.
Учебен семинар е Чехия и Германия
Учебна програма
 
Данъци и счетоводство
Материално и процесуално право
 
СО, ТО, ЗБУТ и
лични данни
     
 
 
Четиридесети национален учебен семинар
ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
13 - 16 юни 2023 г.
Курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена”,
хотелски комплекс „Аквахаус Хотел § Спа” 5* Ultra All Inclusive
Лектори:

Инж. Калинка Вълкова, Инж. Александър Борисов, Николай Стоянов

Цена за участие в семинара: 360.00 лв. с ДДС
Цена за участие в семинара и 3 нощувки на Ultra All Inclusive Plus: 810.00 лв.
 
Присъствен семинар и уебинар
ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОМЕНИТЕ ОТ 2020 Г. ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА
16 юни 2023 г.
София, пл. "Македония" 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектор:

Николай Ангелов, Съдия в Административен съд София град

Цена за участие в семинара: 240.00 лв. с ДДС
Цена за участие в уебинара: 216.00 лв. с ДДС
 
Двадесет и осми национален учебен семинар
ЗАКОН И ПРАКТИКА – ПРОЛЕТ 2023
20 - 23 юни 2023 г.
Курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена”,
хотелски комплекс „Аквахаус Хотел § Спа” 5* Ultra All Inclusive
Лектори:

Стефан Кюркчиев, Красимир Машев, Мариана Обретенова

Цена за участие в семинара: 360.00 лв. с ДДС
Цена за участие в семинара и 3 нощувки на Ultra All Inclusive Plus: 810.00 лв.
 
Двадесет и пети национален учебен семинар
ДАНЪЦИ И СЧЕТОВОДСТВО – ПРОЛЕТ 2023
20 - 23 юни 2023 г.
Курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена”,
хотелски комплекс „Аквахаус Хотел § Спа” 5* Ultra All Inclusive
Лектори:

Димитър Войнов, Проф. д-р Надя Костова, д.е.с., Валентина Василева

Цена за участие в семинара: 360.00 лв. с ДДС
Цена за участие в семинара и 3 нощувки на Ultra All Inclusive Plus: 810.00 лв.
 
Присъствен семинар
ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ ЗА 2023 г.
ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
ПРАКТИКА НА НАП и ВАС
14 - 21 юли 2023 г.
ГЕРМАНИЯ и ЧЕХИЯ
София - Берлин - Потсдам - Дрезден - Лайпциг - Прага - Чешки Крумлов - Хлубока - София
Лектор:

Димитър Войнов, Данъчен консултант

Цена за участие в семинара: 2 490.00 лв.
 
 
Електронни издания
Нов вариант за ползване на утвърдените издания на ИК Труд и право
РАЗГЛЕДАЙТЕ ТУК
Искри от семейното огнище
 

Преди няколко години направихме малка книжка-подарък за абонатите на нашите списания и на компютърните продукти ЕПИ, за участниците в нашите учебни семинари със заглавие „Вечната семейна сага или така започват скандалите”.

 В нея събрахме кратки анекдоти за семейния живот. През тази година ще Ви предложим някои от тях – за да се посмеем, но и за да провокираме сериозното в нас. И да се учим да поддържаме и пазим семейното огнище. А има ли огън – има и искри.

 

..............
Отиваме с жената в голям, модерен магазин, а там – модно ревю на бански костюми И вървят едни манекенки – с поглед да ги оближеш. И аз – естествено, се наслаждавам на всяка от тях – очи не мога да откъсна.
Жената се мръщи:
- Ще ти изтекат очите, скъпи. Да ходим да пазаруваме. Тези момичета не са за теб. Виж се в огледалото.
Подразних се:
- Ти да мълчиш, Виж се само – майка на шест деца.
- Виж се ти – баща на четири от тях.
И така започна скандалът…

............

Връщам се от командировка. Опитвам се да позвъня на вратата у дома, но ръцете ми са заети с подаръци за мойта благоверна. Все не мога да натисна звънеца.
Минава покрай мен устатата ни съседка и подмята:
- С рогата, съседе, с рогата опитай!

И когато влязох вкъщи, скандалът започна…
В съответствие с Общия европейски регламент за защита на лични данни (ОРЗД) и съгласно Закона за електронната търговия, Ви информираме, че това може да е непоискано търговско съобщение...
Предлагаме да потвърдите своето съгласие, за да получавате нашите информационни съобщения за изданията и учебните ни семинари.

ПОТВЪРДЕТЕ СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ТУК

Ако не желаете да получавате подобни имейли, моля,
кликнете
тук или отговорете на този e-mail със subject: unsubscribe.

Издава ИК "Труд и право" и НКЦ "Решение" ООД
1000 София, пл. "Македония" № 1, ет. 7
Телefони: 02 981 13 93, 02 981 13 76
Мобилен: 088 240 03 03, 088 845 19 64
E-mail: office@trudipravo.bg, reshenie@trudipravo.bg

Web: www.trudipravo.bg, www.epi.bg, www.e.trudipravo.bg

Facebook