Меню

Учебен уебинар - Годишно счетоводно приключване на 2022 г. за бюджетните организации

Данъци и счетоводство

УЧЕБЕН УЕБИНАР В ZOOM

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2022 Г.
УКАЗАНИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ОТ ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНАТА ИМ ДЕЙНОСТ

9 декември 2022 г., 10.00 - 16.30 ч.

Лектор

ТЕОДОРА БАКЪРДЖИЕВА,
Експерт по бюджетно счетоводство


Вижте поканата за уебинара в PDF формат тук.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В УЕБИНАРА

ПРОГРАМА НА УЕБИНАРА

10.00 - 10.05 ч. Откриване

10.05 - 16.30 ч. Обучение:

Тема 1: Акценти от Указанията на Министерството на финансите през 2022 г. и спазване на приложимите изисквания на рамката за финансово отчитане в публичния сектор. Актуализиране на вътрешните правила в съответствие с измененията в ЗФУКП и методологията, утвърдена от министъра на финансите в областта на вътрешния контрол.
Тема 2: Актуални въпроси от финансово-счетоводната дейност на бюджетните организации и одитни процедури за потвърждаване на отделни позиции във финансовите отчети на бюджетните организации.
2.1. Пропуски и неправилни отчитания
на стопански операции във финансовите отчети на бюджетната организация - бюджетни показатели, в т.ч. поети ангажименти и задължения за разходи; отчитане на активи по сметки от група 22 „ДА, капитализирани в отчетна група "ДСД"; касови операции; оповестявания; публикуване на финансови отчети, др.
2.3. Признаване на дълготрайните активи, прекласифициране и коригиране на неправилни отчитания, с които се засягат параметрите на индивидуалния амортизационен план - примери.
Тема 3. Достоверно представяне на информация в периодичните финансови отчети:
- Класифициране на вземанията и задълженията като просрочени. Осчетоводяване и оповестяване.
- Начисляване на провизии на вземания/задължения. Определяне обхвата на вземанията/задълженията които подлежат на провизиране.
- Давностни срокове и отписване на вземания/задължения и провизии.
- Определяне на размера и осчетоводяване на разходите за провизии на персонала. Сторниране на разходите.
Тема 4. Годишна инвентаризация на активите и пасивите - практически аспекти при прилагане на указанията на МФ, дадени с ДДС 10 от 2017 г.:
- Стъпаловидно провеждане на инвентаризация. График за провеждане на инвентаризация.
- Етапи на провеждане на инвентаризацията:
- Подготовка: заповед, комисии, обекти, срокове;
- Провеждане на годишната инвентаризация: измерване, претегляне, преброяване, потвърдителни писма за разчети (фактическа и документална проверка на всички активи и пасиви, в .ч. разчетите по 4020 и 4110, задбалансовите активи и пасиви, записванията по сметки 9981 и 9989); инвентаризиране на чуждите средства
- Документиране на инвентаризацията;
- Осчетоводяване на резултатите: липси, излишъци, компенсиране, установяване на кражби, в т.ч. и в отчетна група ДСД: сметки и период на осчетоводяване на резултатите;
- Разграничаване на процесите по инвентаризация и бракуване;
- Докладване на резултатите от инвентаризацията. Утвърждаване на резултатите: задължение и отговорности.

10.05 - 11.30 ч. Лекция
11.30 - 12.00 ч. Почивка
12.00 - 13.30 ч. Лекция
13.30 - 14.30 ч. Обедна почивка
14.30 - 16.00 ч. Лекция
16.00 - 16.30 ч. Обобщение на темите и дискусия с участниците
16.30 ч. Закриване на уебинара

 

Цена за участие в уебинара: 216.00 лв. с ДДС

Цената включва: лекции, консултации, учебни материали в електронен вид и удостоверение за участие в уебинар.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В УЕБИНАРА


Всеки участник може да изпрати въпросите си към лектора на уебинара предварително на нашия имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Допълнителна информация по нашето предложение можете да получите на: 02/981-13-76, 088/845-19-64, 088/500-00-08 и Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Крайният срок за заявяване и заплащане на уебинара е 7 декември 2022 г.

Плащането може да извършите с банков превод до:

ТБ „ОББ”
Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713
BIC: UBBSBGSF
НКЦ „Решение” ООД


  • Уебинарът ще се проведе през платформата Zoom (www.zoom.us ).
    Важно!
    Необходимо е предварително да инсталирате Zoom на Вашето устройство от https://zoom.us/download .
  • Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас имейл, ден преди началото на уебинара. С този имейл ще Ви изпратим и допълнителна информация за уебинара.
  • Всеки участник може да влиза в уебинара само от едно устройство.
  • Технически изисквания за участие в уебинара: персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството - тонколона или слушалки. Стабилна интернет връзка.

 


Акценти

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 година

За всички счетоводители, одитори и финансисти,

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки

По повод началото на академичната година, Ви представяме най-новото ни издание:
„Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки“

Прочети още...

Абонамент 2023

Печатни и електронни списания. Книги-годишници. Компютърни продукти ЕПИ

Прочети още...