Меню

Нашата визитка

Издателски комплекс „Труд и право” е създаден през юли 1992 година. Правната му форма е консорциум - доброволно обединение на самостоятелни търговци в името на обща цел – разпространение на професионални знания в най-важните области на правото, икономиката и социалната дейност.
В издателството работи екип от висококвалифицирани специалисти: редактори, компютърни експерти, специалисти по продажби и маркетинг, счетоводители.
Художественото и графично оформление и предпечатната подготовка на изданията се осъществява от „МТ-студио”.
Изданията на ИК „Труд и право” се печатат с любезното съдействие на Полиграфически комбинат „Д. Благоев” - София и „Хермес прес” ООД - София, и печатница „Мултипринт” ООД.

Ние работим за Вас

"Издателски комплекс Труд и право" ООД Ви предлага:
 1. четири месечни списания;
 2. пет книги-годишници;
 3. 20-25 книги по актуални професионални теми всяка година;
 4. пет компютърни информационни продукти ЕПИ.

Във взаимодействие с НКЦ „Решение” ООД, "Издателски комплекс Труд и право" ООД организира и провежда професионални учебни семинари в страната и в чужбина.

Издателските и експертните продукти на "Издателски комплекс Труд и право" ООД - Вашата връзка с професионалната информация

Печатните издания и компютърните продукти на "Издателски комплекс Труд и право" ООД Ви предлагат комплексни и прецизни знания в най-важните области:

 • трудово право и държавна служба;
 • социално и здравно осигуряване;
 • социално подпомагане и социални услуги;
 • счетоводство и данъци;
 • финансово управление;
 • митници;
 • застраховане;
 • вещно, семейно и наследствено право;
 • интелектуална собственост;
 • устройство на територията, кадастър и имотен регистър;
 • търговско право;
 • обществени поръчки;
 • национални и европейски пазари;
 • публично предлагане на ценни книжа, финансови пазари;
 • конкуренция;
 • защита на потребителите.

Изданията и продуктите на "Издателски комплекс Труд и право" ООД съдържат:

 • нормативна уредба;
 • съдебна и арбитражна практика;
 • писма и указания на държавни органи;
 • авторски статии, коментари, анализи, разяснения и консултации;
 • административно-правни процедури и приложни документи;
 • богата делова и координатна информация.


Ние публикуваме всичко и само това, което Ви е необходимо в професионалното ежедневие

Чрез нашите издания и продукти за Вас работят над 300 автори и консултанти – водещи специалисти в своите области, преки участници в нормотворческия процес и в правоприлагането, авторитетни учени, преподаватели и консултанти, уважавани експерти в държавни органи.
ИК „Труд и право” осъществява професионално взаимодействие с експертните екипи на министерствата, агенциите и другите национални институции, със съдии от върховните и апелативни съдилища, с водещите преподаватели от ВУЗ в София и в страната, с екипите на най-големите адвокатски, консултантски и счетоводни къщи и прочее.
Ние работим в сътрудничество с Министерството на труда и социалната политика, Националния осигурителен институт, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Съюза на юристите, Нотариалната камара, Висшия адвокатски съвет, Института на дипломираните експерт-счетоводители, Дирекцията за национален строителен контрол, Комисията за защита на конкуренцията и прочее.

Нашите търговски представители

Изданията и продуктите на "Издателски комплекс Труд и право" ООД се разпространяват от десетки упълномощени търговски представители в цялата страна.
Нашите търговски представители са предимно експерти - юристи, икономисти, социолози, инженери. Заедно с нашите продукти, те предлагат и цяла гама от експертни услуги – информация, консултации, обучение и експертно съдействие.
Изданията и продуктите на ИК „Труд и право” сами търсят своите читатели – те се предлагат там, където е адресът, офисът, домът на читателя.
Изданията и продуктите на ИК „Труд и право” се предлагат и от всички по-големи разпространителски фирми в страната. Те могат да се намерят в книжарници, библиотеки или на улични щандове.
Всички наши продукти могат да бъдат закупени пряко от офиса на издателството, от нашата Интернет-книжарница или да бъдат доставени на място по заявка на клиента.

Ние правим закона достъпен за всички

Издателските и експертни продукти на "Издателски комплекс Труд и право" ООД се ползват от хиляди специалисти в цялата страна.
Изданията и продуктите с марката „Труд и право” присъстват в Народното събрание, Президентството, Министерския съвет, министерства, агенции, общини и областни администрации. Те са в съдебните зали, във всички големи предприятия, в офисите на фирми, адвокатски, нотариални, счетоводни и консултантски кантори.
С течение на годините се формира трайна аудитория от клиенти и абонати, които се доверяват на нашите продукти, независимо от нарастващата конкуренция.

Професионализъм в знанията,
коректност в отношенията,
взаимно доверие в работата,
полза за всеки от резултата -
това свързва читателите, разпространителите, авторите, консултантите и издателите в голямата общност „Труд и право”.

 

„Има само едно добро – знанието,
и едно зло – невежеството.”
Сократ


Вече сме в дните на нашия юбилей.

Точно преди 25 години спонтанно и сякаш на шега издадохме първото си списание „Труд и право“. Тръгнахме по тази пътека и тя се превърна в широк друм – списание след списание, годишник след годишник, книга след книга.

След 5 години пътят ни стана двулентов – учредихме Националния консултантски център „Решение“ и към изданията ни се заредиха учебните семинари.

Отговорихме на предизвикателствата на времето и създадохме компютърните информационни продукти ЕПИ.

Естествено е – юбилеите са дни на равносметка за стореното, за извървения път. И ще кажем:

 • четири месечни списания;
 • пет книги-годишници;
 • пет компютърни информационни продукти;
 • стотици професионални издания;
 • стотици учебни семинари в страната и в чужбина.

Но едно е да кажеш какво си направил и какво си сътворил, а съвсем друго е – и това е истински важното, да чуеш мнението и оценката на другите – участниците в съзиданието, адресатите и ползвателите на твоите продукти.

Защото нашата съдба, нашата мисия, нашата дейност през всичките тези години са били да дадем шанс за утвърждаване на правото във всяка обществена дейност – не само като разбиране, но и като възприемане, като начин на мисъл и действие.

Сега, покрай двата ни юбилея, се докосваме за пореден път до думите „признание“ и „благодарност“. Получаваме поздравления, не – истински послания, от ползватели на нашите издателски продукти, от участници в семинарите ни, от изявените ни автори и лектори, от нашите най-добри търговски представители, от трайните ни партньори. Четем и се затрогваме от толкова много приятелски слова, от толкова много похвала за дейността ни. Дори и да махнем празничната „глазура“ на тези приятелски послания, ще остане най-същественото – нашата голяма издателска общност е приютила стотици хора на знанието, нашите издателски и експертни продукти са влезли и вече са част от професионалния живот на хиляди хора на знанието.

А ако погледнем и зад хоризонта, само знаещият човек – този, на когото служим, е истински свободен – и социално, и духовно. Значи – нашата просветителска дейност се родее със свободата.
И така смятаме да продължим и в бъдеще.
Защото носим в себе си силата на Вашето доверие.
Защото знаем, че така ще Ви бъдем най-много полезни.
А нашето признание и благодарност е към всички хора, с които вървяхме, вървим и ще вървим заедно по широкия път на просвещението:

 • към авторите, консултантите и лекторите – висококласни и уважавани специалисти, които добросъвестно и щедро споделят своите знания в книги, статии и лекции;
 • към творческия екип на „МТ Студио“ и „М2 Дизайн, с които рамо до рамо подготвяме изданията и компютърните ни продукти;
 • към печатниците „Циан“ ЕООД и „Мултипринт“ ООД, които с професионализъм и вещина печатат всички наши издания;
 • към десетките ни търговски представители, които дръзновено и компетентно разпространяват нашите продукти в цялата страна;
 • към всеотдайните екипи на ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“, с които сме вплели съдбите си в общата ни мисия.

А най-голямо признание и благодарност – към Вас, хилядите читатели и клиенти, които ни се доверяват и вярват в нас!

Асен Ризов
Валентина Милева

 

Акценти

Актуални проблеми на гражданския изпълнителен процес

Голяма новина за всички наши клиенти и приятели - юристи!

Прочети още...

Книга-годишник Трудови отношения - 2023

За всички специалисти по труд и човешки ресурси, за експерти от структурите на МТСП, за счетоводители и юристи по трудово право, за работодатели и синдикалисти.

Прочети още...

Търговски представител на ИК „Труд и право“

В трудното време, в което живеем – предлагаме решение:

Прочети още...

Учебна програма „Пролет 2023“

Всички семинари до август 2023 г. на едно място!

Прочети още...