Меню

Месечен бюлетин - 04/2021

Списания     Книги     Компютърни продукти     Семинари 
ИК "Труд и право"

Мъдрост

„Когато думите губят смисъла си, хората губят свободата си.“
Конфуций

Здравейте,

Йордан Радичков беше казал, че едно време, като слушал разговорите на възрастни хора, сякаш жълтици от мъдрост се сипели. А като слушал разговорите сега, думите приличали на изхабени, изтъркани книжни левчета, които нямат никаква стойност.
Вече месец сме залети от порой от думи – обещания за светло бъдеще, клетви за честност и почтеност, словоизлияния за това колко този или онзи милее за народното добруване, и още, и още… – изтъркани книжни левчета без никаква стойност.
Такава е нашата действителност.
Ние от „Труд и право” , няма да редим празни думи – ще се постараем това, което ще кажем да има стойност за Вас:

След големия интерес и добрата реализация на годишниците „Новото данъчно законодателство през 2021 година” и „Трудови отношения – 2021” идва ред на следващата ни книга-годишник.
Излезе от печат дванадесетото по ред издание на годишника „Счетоводство – 2021”. По традиция, годишникът представя актуалните промени в счетоводното законодателство. Обстойно са разяснени изискванията и възловите въпроси на Националните счетоводни стандарти, както и измененията в Международните счетоводни стандарти, в сила за 2021 година. Специално внимание е отделено на счетоводните и данъчните аспекти на държавните помощи за компенсиране на последствията от корона-кризата и на други важни въпроси от счетоводната практика.
Годишникът е важен и полезен за всеки счетоводител и финансист. Ако не сте направили абонамент, побързайте с покупката.

През февруари тази година Народното събрание прие важни промени в Кодекса за социално осигуряване, с които подробно се регламентира фазата на изплащане на пенсиите, натрупани в универсалните пенсионни фондове (УПФ). Предоставеното право на избор за промяна на осигуряването от УПФ в Националния осигурителен институт и обратно изисква добра информираност, лична ангажираност и активно поведение от всеки гражданин, роден след 31.12.1959 г. В помощ на всички, които ще проявят интерес към тази тема, предлагаме изданието „Наръчник на пенсионера, роден след 1959 година”. В него, на достъпен и разбираем език, ще представим сложната пенсионна материя с конкретни практически примери и експертни съвети. Автор на изданието е доц. д-р Бисер Петков – утвърден и високо компетентен специалист по материята на допълнителното пенсионно осигуряване. Дали две пенсии са повече от една и как да направим своя информиран избор – ще разберете като закупите и прочетете тази книга.
А на 12 май Ви каним на учебен уебинар по тази тема, на който лекторът – доц. д-р Бисер Петков ще изясни всички важни казуси.

През април ще предложим и „Учебник по търговско право.- Част І – Търговци”.
Изданието представя цялостно и изчерпателно правния статут, правомощията и действията на търговците, съобразно българското търговско право и Търговския закон. Учебникът е предназначен за студентите по право и цели да обхване фундамента на необходимите правни познания, без да навлиза в излишна фактология. Но той ще представлява интерес и за всички практикуващи юристи, търговци и мениджъри, които биха искали да се докоснат до изисквания, високо професионален и ерудиран стил на автора – проф. д-р Огнян Герджиков.

И още една книга, интересна и полезна за всеки практикуващ юрист ще Ви предложим през април – „Търговски дружества”. Книгата ще представи обстоен и детайлен синтез и коментар на практиката на Върховния съд (до 1996 г.) и на Върховния касационен съд по въпросите на търговските дружества и търговския регистър. Обхваната е практиката по фирмени, граждански и търговски дела, на критичен анализ е подложена непоследователната/противоречивата съдебна практика с препоръки за преодоляването й. Авторът – доц. д-р Николай Колев е известен и компетентен юрист в материята на дружественото право.

Мнозина от Вас очакват с нетърпение и новото издание „Кодекс на труда – 2021”. Тази традиционна книга отново ще предложи актуалния нормативен текст на Кодекса на труда с всички изменения и допълнения след нашето издание от м. май 2020 г.

Вижте и нашите предложения за учебни уебинари през април:
Актуални въпроси на устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството в контекста на последните изменения в Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 16 от 23.02.2021 г.) - 6 - 7 април 2021 г.
Важни и многобройни са промените в ЗУТ – те ще бъдат обстойно и компетентно разяснени от лекторите на уебинара – известни и уважавани специалисти в тази сложна материя.
- Промените в ЗДДС и ППЗДДС. Относно новите правила за електронна търговия в ЕС, в сила от 01.07.2021 г. - 27 април 2021 г.
Предстои обнародване на дългоочакваните изменения и допълнения в Правилника за прилагане на ЗДДС. Много казуси, много важни за практиката въпроси пораждат тези промени – на всички тях ще получите компетентни отговори като се включите в нашия уебинар.
- Промените в Закона за обществените поръчки и Правилника по прилагането му от 2021 г. Създаване на поръчка и работа на комисията в ЦАИС ЕОП - 28 април 2021 г.
Значителни промени има и в тази законова уредба. Особено важни са измененията и допълненията в Правилника за прилагане на ЗОП. Включете се в този уебинар – ще бъде добра инвестиция във Вашата професионална компетентност.
- Практически въпроси по изплащането на пенсии от универсалните пенсионни фондове - 12 май 2021 г.
- Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - 20 май 2021 г.

За съжаление, през април всички обучения ще бъдат под формата на уебинари в Zoom поради Заповед РД-01-194 / 30.03.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Гледаме с оптимизъм и вяра в бъдещето. Предлагаме Ви нашите емблематични традиционни семинари на море през юни:
- Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - 8 - 11 юни 2021 г.
- Закон и практика – Пролет 2021 - 15 - 18 юни 2021 г.
- Данъци и счетоводство – Пролет 2021 - 15 - 18 юни 2021 г.В прекрасните условия на хотелски комплекс „Астор Гардън”5* , Курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена”. И с нашата запазена марка – перфектна организация и логистика на семинарите, грижа и внимание към всеки от Вас.
Не се колебайте и не се бавете със записванията.
Да се срещнем на морския бряг през юни!

Вярваме, че думите, които Ви казахме имат смисъл и носят полезна и важна информация за Вас.
Бъдете здрави и успявайте!

А за Вашето пролетно настроение – разходете се в градината на лалетата в Амстердам!

"ТП"

 
Месечни списания
 

Труд и право
Брой 04/2021

Затруднява ли дистанционната работа размяната на документи между страните по трудовото правоотношение

Виж още...

Счетоводство, данъци и право
Брой 04/2021

АКЦЕНТ-ТЕМА (БЕЗПЛАТНО)
Изисквания и срокове за подаване на годишните отчети за дейността за 2020 година

Виж още...
 

Собственост и право
Брой 04/2021

Вписване на актове в Кадастралния регистър на недвижимите имоти от Службата по геодезия, картография и кадастър

Виж още...

Търговско и облигационно право
Брой 04/2021

Недействителност на споразуменията за изменение или прекратяване на договори в резултат от извънредно положение или извънредна епидемична обстановка

Виж още...
 
 
Ние Ви гарантираме:  

- Актуално и достоверно знание;
- Високо качество на изпълнение;
- Своевременна доставка;
- Прецизна актуализация;
- Коректност в отношенията.

 
Абонирайте се!
 
 
Афоризми от Михаил Жванецки
(писател)

Мислите и жените не идват заедно.

Не се удържа, отвори прелестни уста и развали прекрасната фигура и скъпия бански.

Едно неловко движение - и ставате баща.

Той е стар глупак. Макар че възрастта тук няма нищо общо.

Видели ли сте човек, който никога не лъже? Трудно е да се види - та него всички го отбягват.

 
 
Нови книги

Счетоводство - 2021

Счетоводство - 2021

Дванадесето издание на книгата-годишник!
- Актуализиран текст на основните счетоводни закони.
- Коментари по най-важните въпроси на счетоводното отчитане..

Книга-годишник - Данъчно облагане и счетоводно приключване - 2020

Трудови отношения - 2021

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + достъп до специализиран сайт

Книга-годишник - Данъчно облагане и счетоводно приключване - 2020

Новото данъчно законодателство през 2021 година

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + достъп до специализиран сайт

 

Книга-годишник - Данъчно облагане и счетоводно приключване - 2020

Осигуряване на здравословна и безопасна работна среда в условията на COVID-19

Мерки и добри практики за ограничаване разпространението на COVID-19
Книгата съдържа препоръки и насоки на Европейската комисия за осигуряване на безопасни и здравословни работни места по време на COVID-19 в някои отрасли и дейности...

Книга-годишник - Данъчно облагане и счетоводно приключване - 2020

Прилагане на защитата на личните данни
 

Методики, препоръки и практически стъпки
Откроени са специфични аспекти в защитата на личните данни, прилагани в дейността на администраторите и обработващите лични данни ..

Книга-годишник - Данъчно облагане и счетоводно приключване - 2020

Данъчно облагане и счетоводно приключване - 2020

Двадесет и седмо издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

 
 
 
Електронна кницарница
Поръчайте избрани заглавия на ИК "Труд и право" on-line - с безплатна доставка.
Плащане и с банкови карти.

 

Е-книжарница
 
 
Афоризми от Михаил Жванецки
(писател)
Болестта приема здравословни форми.

Лекарите се чудят как при това лечение болните все още са живи. Болните се чудят как при такава заплата лекарите все още са живи.

От страната изтичат не само мозъци, но и мускули, стига, разбира се, да имат поне малко мозък.

Нашата свобода напомня светофар, на който едновременно светят и трите светлини.
 
 
 
Афоризми от Михаил Жванецки
(писател)

Какво е животът ни: ако не свикнеш - умираш, ако не умреш - свикваш.

Предимство отдаваме на онази чужда помощ, която влече след себе си друга, по-голяма и по-дълготрайна.

Няма съмнение, по-умни сме от онези, за които гласуваме.

Хайде да преживяваме неприятностите по реда на тяхното настъпване.

 
 
Компютърни продукти

ЕПИ Труд и социално осигуряване

ЕПИ Труд и социално осигуряване

Актуални условия за придобиване право на пенсия през 2021 г.

Виж още...

ЕПИ Счетоводство и данъци

ЕПИ Счетоводство и данъци

Годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2020 година и какво е важно да знаем при нейното попълване и подаване

Виж още...

ЕПИ Собственост

ЕПИ Собственост

 

Измененията в режима на земите по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и поземлената реституция

Виж още...

ЕПИ Търговско и облигационно право

ЕПИ Търговско и облигационно право

Извънредната епидемична обстановка и отражението й върху сделките и отговорността на длъжника за неизпълнение на договора

Виж още...

ЕПИ Търговско и облигационно право

ЕПИ Нормативни актове

Закон за мерките срещу изпирането на пари (изм. и доп. ДВ. бр. 21 от 12.03.2021 г.)

Виж още...
ЕПИ 5.0 и ЕПИ On-line:

- Цялостна, тематично подбрана, систематизирана и винаги актуална информация;
- Пълното съдържание на всички печатни издания на ИК „Труд и право” по темите на продукта;
- Възможност за ползване на базата данни вече и от всеки таблет и мобилно устройство с достъп до интернет;
- Цени - без конкуренция.

Абонирайте се!
 
 
Неизвестни случки за известни хора

АМЕРИКАНСКАТА ПРЕСА
Марк Твен казал следното за американската преса:
- Създадени са много закони, които защитава свободата на американската преса, но няма нито един, който да защитава американския народ от пресата.

 
 
УЧЕБНА ПРОГРАМА

Учебен семинар - Закон и практика – Пролет 2021

Учебен семинар - Данъци и счетоводство – Пролет 2021


 
6 - 7 април
2021 г.
Учебен уебинар в Zoom
Актуални въпроси на устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството в контекста на последните изменения в Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 16 от 23.02.2021 г.)


Лектори:
Савин Ковачев,
Консултант
Валентина Бакалова,
Адвокат
Георги Даракчиев,
Директор на Дирекция „Оперативна дейност и контрол“ в ДНСК

Цена
: 300.00 лв. с ДДС
 
27 април
2021 г.
Учебен уебинар в Zoom
Промените в ЗДДС и ППЗДДС. Относно новите правила за електронна търговия в ЕС, в сила от 01.07.2021 г.


Лектор:
Валентина Василева,
Данъчен консултант

Цена
: 120.00 лв. с ДДС
 
28 април
2021 г.
Учебен уебинар в Zoom
Промените в Закона за обществените поръчки и Правилника по прилагането му от 2021 г. Създаване на поръчка и работа на комисията в ЦАИС ЕОП


Лектор:
Мариана Кацарова,
Юрист, експерт по обществени поръчки

Цена
: 216.00 лв. с ДДС
 
12 май
2021 г.
Учебен уебинар в Zoom
Практически въпроси по изплащането на пенсии от универсалните пенсионни фондове


Лектор:
Доц. д-р Бисер Петков,
Експерт по пенсионно осигуряване, Преподавател в УНСС

Цена
: 120.00 лв. с ДДС
 
20 май
2021 г.
Учебен уебинар в Zoom
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд


Лектор:
Инж. Огнян Атанасов,
Водещ експерт по ЗБУТ, Член на УС на Европейската агенция по безопасност и здраве

Цена
: 120.00 лв. с ДДС
 
8 - 11 юни
2021 г.
Присъствен семинар
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд


Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”,
Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5

Лектори:
Инж. Огнян Атанасов,
Водещ експерт по ЗБУТ, Член на УС на Европейската агенция по безопасност и здраве
Николай Стоянов,
Главен юрисконсулт в Комисия за защита на личните данни
Д-р Диана Дикова,
Управител на служба по трудова медицина

Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС
 
15 - 18 юни
2021 г.
Присъствен семинар
Закон и практика – Пролет 2021


Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”,
Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5

Лектори:
Стефан Кюркчиев,
Заместник председател на Софийски градски съд
Красимир Машев,
Съдия в Апелативен съд - София
Борислав Белазелков,
Съдия във Върховния касационен съд

Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС
 
15 - 18 юни
2021 г.
Присъствен семинар
Данъци и счетоводство – Пролет 2021


Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”,
Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5

Лектори:
Димитър Войнов, 
Данъчен консултант
Валентина Василева,
Данъчен консултант
Евгения Попова,
Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП

Цена за обучение: 360.00 лв. с ДДС
 
Смях
УРОК
Всичко, което трябва да знам за живота, научих от Ноевия ковчег:
Първо: Не изпускай лодката.
Второ: Запомни, че всички сме в една и съща лодка (т.е. ситуация).
Трето: Планирай предварително. Когато Ной строял ковчега, не е валяло.
Четвърто: Поддържай форма. Когато си на 600 години, някой може да те помоли да направиш нещо наистина голямо.
Пето: Не слушай критики. Просто продължи с работата, която трябва да се свърши.
Шесто: Изгради бъдещето си на високо.
Седмо: От причини за безопасност пътувай с партньор.
Осмо: Бързината невинаги е предимство. Охлювите били в ковчега заедно с гепардите.
Девето: Когато си под стрес, поплувай малко.
Десето: Помни, че ковчегът бил построен от аматьори, а Титаник – от професионалисти.
Единадесето: Независимо каква е бурята, винаги след нея се появява дъга.
 
 
 
В съответствие с Общия европейски регламент за защита на лични данни (ОРЗД) и съгласно Закона за електронната търговия, Ви информираме, че това може да е непоискано търговско съобщение...
Предлагаме да потвърдите своето съгласие, за да получавате нашите информационни съобщения за изданията и учебните ни семинари.

ПОТВЪРДЕТЕ СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ТУК

Ако не желаете да получавате подобни имейли, моля,
кликнете
тук или отговорете на този e-mail със subject: unsubscribe.
   Издава ИК "Труд и право"
1000 София, пл. "Македония" № 1, ет. 7
Тел: 02 981 13 76, 02 981 13 93, 02 986 27 17
Мобилен: 088 240 03 06, 088 240 03 02
E-mail:


www.trudipravo.bg; www.epi.bg  

Акценти

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 година

За всички счетоводители, одитори и финансисти,

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки

По повод началото на академичната година, Ви представяме най-новото ни издание:
„Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки“

Прочети още...

Абонамент 2023

Печатни и електронни списания. Книги-годишници. Компютърни продукти ЕПИ

Прочети още...