Меню

Месечен бюлетин - 03/2021

Списания     Книги     Компютърни продукти     Семинари 
ИК "Труд и право"


Красива си

Повярвай! Много си красива!
Не, не като екранните звезди!
По-хубава! Защото си щастлива.
Какво, че времето е сложило следи

от бръчици, когато се усмихваш;
от бели нишки в твоите коси?
…………..

Красива си, повярвай ми, защото
душата ти прелива с доброта,
защото преминаваш през живота,
в сърцето приютила любовта.

Румен Ченков
Русе, 2015 г.


Здравейте,

С тези стихове отправяме най-искрени и сърдечни поздравления към всички жени – читатели, партньори и приятели на „Труд и право“:
Бъдете здрави!
Бъдете прекрасни!
Бъдете обичани!

И заедно да посрещнем един усмихнат месец март и една жадувана пролет!

Вижте какво Ви предлагаме през март:

Току-що излезе от печат книгата-годишник „Трудови отношения – 2021“. И, както е традицията, годишникът представя цялостно и изчерпателно пъстрата проблематика на трудовите отношения. Тази година специално внимание е отделено на злободневните теми относно осигуряването на здраве и безопасност в условията на COVID-кризата, възможностите за въвеждане на „гъвкави“ форми на организация на работното време и прочие. Това прави изданието особено актуално и полезно за всички специалисти по труд и човешки ресурси, за длъжностните лица по здраве и безопасност при работа, за работодатели и синдикалисти.

Продължава търсенето и продажбите на годишника „Новото данъчно законодателство през 2021 година” – всеки ден на електронната ни книжарница идват десетки заявки за покупка на книгата. Ако все още нямате тази книга – побързайте, тиражът е на привършване.

До края на март ще предложим още една очаквана и полезна книга за всички счетоводители и финансисти – годишника „Счетоводство – 2021”. За единадесет години тази книга се утвърди и се възприема като надежден източник на цялостно приложно знание за счетоводството през годината. И новото, дванадесето издание на годишника, отново ще предложи актуални и изчерпателни коментари и разяснения по най-важните въпроси на счетоводното отчитане както по националните, така и по международните счетоводни стандарти. С особено внимание ще бъдат изяснени особеностите в счетоводен и данъчен аспект на конкретни доставки и дейности.

Работим и по другите заглавия от нашата Издателска програма за първото полугодие на годината. Нещо повече – до дни в нея ще видите и нови наши издателски идеи.

Един след друг излизат и броевете на месечните ни списания. Готови са вече третите книжки на „Труд и право”, „Счетоводство, данъци и право”, „Собственост и право” и „Търговско и облигационно право”. Получават ги на своите e-mail адреси и абонатите на електронните списания. Интересно и пъстро е съдържанието на тези списания – винаги актуални статии и коментари, експертни решения на многобройни казуси от практиката, полезна информация и още много публикации. Достатъчно е да направите абонамент за избраното от Вас списание и ще имате контакт с най-добрите специалисти в съответната тематична област.

Всеки месец върви и обновлението на нашите компютърни продукти ЕПИ. И всеки месец в тях се включва и съдържанието на месечните списания , а също и съдържанието на актуалните ни книги. Разгледайте продуктите ЕПИ. Поръчайте безплатен тридневен достъп до избран от Вас продукт ЕПИ On-line, разгледайте съдържанието му и направете своя абонамент.

Вижте и предложенията ни за учебни уебинари през март:

- Актуални въпроси на производствата по вписвания. Вписване на актове за прехвърляне на вещни права, искови молби, възбрани, ипотеки. Заличавания и отбелязвания - 9 март 2021 г.
- Ипотечно кредитиране. Обезпечения на кредитни правоотношения. Практически проблеми относно предсрочна изискуемост на вземания по кредитни правоотношения - 17 март 2021 г.
- Актуални въпроси на изпълнителното производство по ГПК. Перемпция. Несъразмерност на обезпеченията. Търгове при публична продан - 23 март 2021 г.
- Отговорност на държавата и общините за вреди. Актуални проблеми. Съдебна практика - 30 март 2021 г.

Бързаме да споделим радостта си, че учебните семинари отново ще се завърнат в учебните зали.

Предлагаме Ви „хибриден” семинар през март – т. е. лекторите ще поднасят своите лекции в учебната зала (разбира се, при стриктно съблюдаване на всички мерки за безопасност и хигиена) и едновременно ще се излъчва и уебинар за участниците, които са избрали тази форма на обучение.
Ето темата на този семинар:
- Прилагане на защитата на личните данни в контекста на задачите на длъжностното лице по защита на данните - 18 март 2021 г.

По същата формула ще проведем и „хибриден” учебен семинар през април:
Актуални въпроси на устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството в контекста на последните изменения в Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 16 от 23.02.2021 г.) - 6 - 7 април 2021 г.
На семинара ще се разясняват и дискутират важните промени в законодателството по устройство на територията.
Актуални теми, престижни лектори, перфектна организация – това е запазената марка на нашите семинари.
Изберете своя семинар. Включете се.

Споделихме с Вас издателските си и обучителни намерения за този месец.
Вярваме, че нашите предложения са полезни за Вас, че Ви помагат да успявате.

Бъдете здрави и успешни!
И… в очакване на пролетта: "Пролет" - Вивалди
 

"ТП"

 
Месечни списания
 

Труд и право
Брой 03/2021

АКЦЕНТ-ТЕМА (БЕЗПЛАТНО)
Актуални условия за придобиване право на пенсия през 2021 г.

Виж още...

Счетоводство, данъци и право
Брой 03/2021

За удължените срокове относно годишното счетоводно и данъчно приключване, включително за 2020 година

Виж още...
 

Собственост и право
Брой 03/2021

Измененията в режима на земите по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и поземлената реституция

Виж още...

Търговско и облигационно право
Брой 03/2021

Извънредната епидемична обстановка и отражението й върху сделките и отговорността на длъжника за неизпълнение на договора

Виж още...
 
 
Ние Ви гарантираме:  

- Актуално и достоверно знание;
- Високо качество на изпълнение;
- Своевременна доставка;
- Прецизна актуализация;
- Коректност в отношенията.

 
Абонирайте се!
 
 
Афоризми от Джордж Елиът (Мери Ан Евънс),
(английска писателка)

Жената вярва, че ако поплаче както трябва и направи скандал, две по две може да стане пет.

За да разсъждаваш мъдро, трябва да си представиш как вижда нещата този, който не е мъдър.

Различията в чувството за хумор са причина за доста затруднения в любовта.

Животните са много мили приятели: не задават въпроси и не критикуват.

Нищо не е толкова хубаво, колкото сме си го представяли.

 
 
Нови книги

Книга-годишник - Данъчно облагане и счетоводно приключване - 2020

Трудови отношения - 2021

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + достъп до специализиран сайт

Книга-годишник - Данъчно облагане и счетоводно приключване - 2020

Новото данъчно законодателство през 2021 година

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + достъп до специализиран сайт

Книга-годишник - Данъчно облагане и счетоводно приключване - 2020

Осигуряване на здравословна и безопасна работна среда в условията на COVID-19

Мерки и добри практики за ограничаване разпространението на COVID-19
Книгата съдържа препоръки и насоки на Европейската комисия за осигуряване на безопасни и здравословни работни места по време на COVID-19 в някои отрасли и дейности...

 

Книга-годишник - Данъчно облагане и счетоводно приключване - 2020

Прилагане на защитата на личните данни

Методики, препоръки и практически стъпки
Откроени са специфични аспекти в защитата на личните данни, прилагани в дейността на администраторите и обработващите лични данни ..

Книга-годишник - Данъчно облагане и счетоводно приключване - 2020

Данъчно облагане и счетоводно приключване - 2020

Двадесет и седмо издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Книга - Неврохирургична патология на трети вентрикул

Неврохирургична патология на трети вентрикул

Луксозно издание с твърди корици
Тази книга обобщава знанието и опита на плеяда лекари, работещи в областта на лечението на трети вентрикул в продължение на 35 години.

 
 
 
Електронна кницарница
Поръчайте избрани заглавия на ИК "Труд и право" on-line - с безплатна доставка.
Плащане и с банкови карти.

 

Е-книжарница
 
 
Афоризми от Джордж Елиът (Мери Ан Евънс),
(английска писателка)
Ние, хората, молим Бог за милосърдие, но не сме милосърдни един към друг.

Блажен е човекът, който ако няма какво да каже, не го доказва с думи.

Добродушието е най-обикновено достойнство; най-рядкото е добротата.

Колко щастливи са песимистите! Колко са радостни, когато се окаже, че радост няма!

Само в щастливите си минути талантът успява да създаде от отделните точки линията, която геният прекарва с един размах на перото.
 
 
 
Афоризми от Джордж Елиът (Мери Ан Евънс),
(английска писателка)

Търпението е рожба на силата, инатът е плод на слабост - на слабостта на ума.

Оценяват ни прекалено високо или недостатъчно; никога не ни приемат според реалната ни стойност.

Ако не можеш да бъдеш звезда в небето, стани поне светилник у дома.

Също както определяме своите постъпки - така и те ни определят.

Ангели ни посещават; но ги разпознаваме едва след като са отлетели.

 
 
Компютърни продукти

ЕПИ Труд и социално осигуряване

ЕПИ Труд и социално осигуряване

От 1 март 2021 г. влизат в сила промени в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 КТ

Виж още...

ЕПИ Счетоводство и данъци

ЕПИ Счетоводство и данъци

Актуални въпроси при предоставянето на информация в НАП за изплатени доходи на физически лица през 2020 година

Виж още...

ЕПИ Собственост

ЕПИ Собственост

 

Промените в Правилника за вписванията

Виж още...

ЕПИ Търговско и облигационно право

ЕПИ Търговско и облигационно право

За видовете електронни подписи и практическото им приложение в съвременните бизнес отношения

Виж още...

ЕПИ Търговско и облигационно право

ЕПИ Нормативни актове

Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (изм. и доп. ДВ. бр. 17 от 26.02.2021 г.)

Виж още...
ЕПИ 5.0 и ЕПИ On-line:

- Цялостна, тематично подбрана, систематизирана и винаги актуална информация;
- Пълното съдържание на всички печатни издания на ИК „Труд и право” по темите на продукта;
- Възможност за ползване на базата данни вече и от всеки таблет и мобилно устройство с достъп до интернет;
- Цени - без конкуренция.

Абонирайте се!
 
 
Неизвестни случки за известни хора
(Екатерина Велика, руска императрица)

Някакъв адмирал, разказвайки на Екатерина II подробности от морския бой, в който удържал победа, дотолкова се увлякъл, че започнал да вмъква в разговора неприлични изрази. Присъстващите се вцепенили от ужас. Най-накрая се сепнал и самият разказвач и със сълзи на очи започнал да моли императрицата да му прости.
Екатерина спокойно отвърнала:
- Продължавайте, продължавайте, моля, аз и без това не разбирам тези ваши морски думи и названия.

 
 
УЧЕБНА ПРОГРАМА

Учебен уебинар в Zoom – Актуални въпроси на устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството

Учебен уебинар в Zoom – Актуални въпроси на изпълнителното производство по ГПК. Перемпция. Несъразмерност на обезпеченията. Търгове при публична продан


 
9 март
2021 г.
Учебен уебинар в Zoom
Актуални въпроси на производствата по вписвания. Вписване на актове за прехвърляне на вещни права, искови молби, възбрани, ипотеки. Заличавания и отбелязвания


Лектор:
Валя Гигова,
Адвокат, член на Висшия адвокатски съвет

Цена с ДДС: 120.00 лв.
 
17 март
2021 г.
Учебен уебинар в Zoom
Ипотечно кредитиране. Обезпечения на кредитни правоотношения. Практически проблеми относно предсрочна изискуемост на вземания по кредитни правоотношения


Лектор:
Красимир Машев,
Съдия в Софийски апелативен съд

Цена с ДДС: 180.00 лв.
 
18 март
2021 г.
Присъствен семинар и уебинар
Прилагане на защитата на личните данни в контекста на задачите на длъжностното лице по защита на данните


Лектори:
Д-р Невин Фети,
Магистър по право и по защита на националната сигурност, преподавател в Националния институт на правосъдието и в Института по публична администрация, съавтор на книгите „Защита на личните данни“ и „Прилагане на защитата на личните данни“
Десислава Тошкова-Николова,
Магистър по право, експерт в областта на защитата на личните данни, преподавател в Националния институт на правосъдието, съавтор на книгите „Защита на личните данни“ и „Прилагане на защитата на личните данни“

Цена за участие в присъствен семинар: 216.00 лв. с ДДС
Цена за участие в
уебинар в Zoom : 216.00 лв. с ДДС
Цена за участие + книга „Прилагане на защитата на личните данни“: 246.00 лв. с ДДС
 
23 март
2021 г.
Учебен уебинар в Zoom
Актуални въпроси на изпълнителното производство по ГПК. Перемпция. Несъразмерност на обезпеченията. Търгове при публична продан


Лектор:
Димитър Иванов,
Правен консултант, доктор по гражданско и семейно право от Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”

Цена с ДДС: 180.00 лв.
 
30 март
2021 г.
Учебен уебинар в Zoom
Отговорност на държавата и общините за вреди. Актуални проблеми. Съдебна практика


Лектор:
Стефан Кюркчиев,
Заместник председател на Софийски градски съд

Цена с ДДС: 120.00 лв.
 
6 - 7 април
2021 г.
Присъствен семинар и уебинар
Актуални въпроси на устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството в контекста на последните изменения в Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 16 от 23.02.2021 г.)


Лектори:
Савин Ковачев,
Консултант
Валентина Бакалова,
Адвокат
Георги Даракчиев,
Директор на Дирекция „Оперативна дейност и контрол“ в ДНСК

Цена за участие в присъствен семинар: 336.00 лв. с ДДС
Цена за участие в
уебинар в Zoom : 300.00 лв. с ДДС
 
Смях
НАУЧЕН АНАЛИЗ НА ЖЕНСКИ ИНДИВИД

ЕЛЕМЕНТ: Човек от женски пол
ХИМИЧЕСКИ ЗНАК: WO
ОТКРИВАТЕЛ: Адам
АТОМНО ТЕГЛО: Приема се за 53, но е известно, че теглото варира от 45 до 75 кг. (Познати са и мутации, които превишават 180 кг!)
НАЛИЧНОСТ: Изобилни количества във всички населени места
УТВЪРДЕНА ФОРМУЛА: 90:60:90
ОСОБЕНОСТИ: Голямо декоративно предназначение, особено като допълнение в спортен автомобил. Най-големият известен разточител на средства, може да осигури прекрасна почивка и отдих или да бъде продължителна причина за социално пропадане и неприятности.
ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА: Състои се от повърхности, често покрити с различни оцветители. Кипва или замръзва без видима причина. Разтапя се, ако е приложено към нея подходящо отношение. Вгорчава се при неправилна употреба. Намира се в разнообразни състояния, вариращи от обикновена руда до непокътнат метал. Диамагнетик, но се привлича от банкови средства.
Може винаги да упражнява емоционален натиск в необходимата точка. В естествено състояние видът варира значително, но формата е често изкуствено променена, за да съответства на представите за идеалния екземпляр, но подобни трансформации могат да бъдат открити само от опитно око.
В някои случаи започва натрупване на тегло и придобиване на вид от погълната баскетболна топка, с последващото произвеждане на копия като от копирна машина.
ХИМИЧНИ СВОЙСТВА: Проявява голям афинитет към злато, сребро, платина и скъпоценни камъни.
Способна е да усвоява значителни количества от скъпи субстанции. Може да експлодира спонтанно, ако се намира в компанията на мъж.
Неразтворима в течности, но увеличава активността си при насищане с алкохол. Характеристиките се подобряват значително, ако образецът е поставен на тъмно.
ОПИТНИ ДАННИ: Обикновено порозовява, ако бъде изненадана в естествено състояние. Позеленява, ако се намира около по-добър от нея екземпляр.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Много опасни, освен ако не са в опит­ни ръце. Необходимо е да се използват с огромно внимание и търпение, ако експериментът отива към успешен край. Незаконно е да притежавате повече от един постоянен екземпляр, но известно разнообразяване е позволено.
Преди да се разделите с постоянния си екземпляр, потърсете подходящ съвет, защото ЕКЗЕМПЛЯРЪТ Е СПОСОБЕН ДА ИЗТОЧВА КРЪВТА ОТ ВЕНИТЕ ВИ НЕОПРЕДЕЛЕНО ДЪЛГО.
 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Акценти

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 година

За всички счетоводители, одитори и финансисти,

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки

По повод началото на академичната година, Ви представяме най-новото ни издание:
„Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки“

Прочети още...

Абонамент 2023

Печатни и електронни списания. Книги-годишници. Компютърни продукти ЕПИ

Прочети още...