Меню

Месечен бюлетин - 02/2021

Списания     Книги     Компютърни продукти     Семинари 
ИК "Труд и право"

Мъдрост

„Ние не можем да правим велики неща, само малки неща, но с голяма любов.“
Майка Тереза


Здравейте,

Февруари – месецът на любовта!
Колко много поети и писатели с възторг, с опиянение, в стихове и в проза са възпявали любовта! Колко прекрасни любовни истории – за безмерно щастие и дълбока тъга, за бляскави победи, но и за жестоки страдания, се съхраняват в човешката памет…
Какво е любовта?
Няма едно единствено определение за това. Толкова могъщо, толкова всепоглъщащо, толкова съграждащо, но понякога – и толкова тъмно и разрушително човешко чувство…
Едно е безспорно – ние хората сме одарени с огромно щастие – да обичаме и да бъдем обичани. И не бива да забравяме, че нашата малка отплата за това щастие е да не пропускаме, да не пренебрегваме нито една проява на внимание, на доброта, на обич към другите – към нашите близки, към нашите приятели, към хората около нас. Нека го направим.

Израз на нашето внимание и на нашата обич към Вас – нашите партньори и читатели, са издателските и експертните продукти, които Ви предлагаме и които, вярваме, Ви помагат в професионалното ежедневие.

Вижте нашите предложения за февруари:

Издадохме и се радва на голям интерес книгата-годишник „Новото данъчно законодателство през 2021 година” – за двадесет и четвърта поредна година. Ценно и търсено е това издание – с достоверно и изчерпателно представяне на многобройните и важни промени в данъчните закони, с практически примери и експертни решения от най-добрите автори.

Работим усилено и по годишника „Трудови отношения – 2021” – ще го предложим на любознателните читатели най-късно до 20 февруари. И този годишник има трайна аудитория – юристи по трудово право, експерти по човешките ресурси, счетоводители. Новото издание представя цялостната панорама на трудовото законодателство за тази година: с обстойни коментари, с важни писма на МТСП, с компетентен анализ на актуална съдебна практика по трудови спорове.

До края на февруари можете да се абонирате на по-ниски цени за книгата-годишник „Счетоводство – 2021”. Дванадесетото по ред издание на този годишник ще предложи изчерпателни коментари, разяснения и практически казуси по промените в счетоводното законодателство, в Националните и Международните счетоводни стандарти, както и богата справочна информация. Авторите на книгата са утвърдени специалисти с висок професионален статус и авторитет сред счетоводната гилдия.

По традиция, и тази година ще Ви предложим ново издание „Кодекс на труда 2021” – в луксозно изпълнение, с актуалния нормативен текст.
Можете да направите своя абонамент за изданието още отсега.

Подготвяме и другите книги от нашата Издателска програма до месец юни. Разгледайте ги и изберете Вашите издания.

Отворен през цялата година е абонаментът за нашите месечни списания – без промяна в цените. Ако по някаква причина не сте се абонирали, направете го сега.
На сайта: https://e.trudipravo.bg/   Можете да разгледате електронната версия на списанията –
е-списания и ако предпочитате да ги получавате on-line, абонирайте се директно от тук или чрез електронната ни книжарница.

А ако Вашият избор са компютърните продукти ЕПИ, абонамент за тях можете да направите по всяко време, от всеки избран от Вас месец в календара. Разгледайте продуктите ЕПИ, убедете се в тяхната полезност и направете Вашия абонамент. Възползвайте се и от опцията безплатен тридневен достъп до избран от Вас продукт ЕПИ on line и го заявете тук.

Продължава и нашата успешна обучителна дейност – предлагаме богата палитра от учебни уебинари и покупка на видеозаписи със съдържанието им.

Разгледайте нашите предложения за февруари и март:

- Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2021 г.  - 11 – 12 февруари 2021 г.
- Промени и актуални въпроси в уредбата на трудовите отношения през 2021 г. - 17 февруари 2021 г.
- Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2021 г. - 18 – 19 февруари 2021 г.
- Практически въпроси на електронната търговия - 24 февруари 2021 г.
- Новото данъчно законодателство през 2021 г. - 25 – 26 февруари 2021 г.
- Актуални въпроси на производствата по вписвания. Вписване на актове за прехвърляне на вещни права, искови молби, възбрани, ипотеки. Заличавания и отбелязвания - 9 март 2021 г.
- Ипотечно кредитиране. Обезпечения на кредитни правоотношения. Практически проблеми относно предсрочна изискуемост на вземания по кредитни правоотношения - 17 март 2021 г.
- Прилагане на защитата на личните данни в контекста на задачите на длъжностното лице по защита на данните - 18 март 2021 г.
- Актуални въпроси на изпълнителното производство по ГПК. Перемпция. Несъразмерност на обезпеченията. Търгове при публична продан - 23 март 2021 г.
- Отговорност на държавата и общините за вреди. Актуални проблеми. Съдебна практика - 30 март 2021 г.

Очакваме Ви!

И не забравяйте:
Ние всички живеем в обичта, в помощта и в добротата, които си даваме един на друг.
Не само в месеца на любовта. Във всички месеци. Всяка година.
Винаги.
 

„Ако музиката е храна за любовта, свирете още!”
Уилям Шекспир

"ТП"

 
Месечни списания
 

Труд и право
Брой 02/2021

Определяне на окончателния размер на осигурителния доход от самоосигуряващите се лица за 2020 година

Виж още...


Счетоводство, данъци и право
Брой 02/2021

АКЦЕНТ-ТЕМА (БЕЗПЛАТНО)
Извънредното положение, застраховането и туристическите услуги

Виж още...
 

Собственост и право
Брой 02/2021

Относно оспорването на припознаването

Виж още...

Търговско и облигационно право
Брой 02/2021

Новите моменти в производството по обжалване на отказите на длъжностните лица по регистрацията

Виж още...
 
 
Ние Ви гарантираме:  

- Актуално и достоверно знание;
- Високо качество на изпълнение;
- Своевременна доставка;
- Прецизна актуализация;
- Коректност в отношенията.

 
Абонирайте се!
 
 
Крилати мисли за любовта

Ако имаш любов, не се нуждаеш от нищо друго. Ако ли нямаш, не е от особено значение какво друго имаш.
(Джеймс М. Бари)

В този живот ние не можем да вършим големи неща. Можем да вършим само малки неща с много любов.
(Майка Тереза)

Времето тече бавно за онези, които чакат; бързо за онези, които се боят; мъчително за онези, които страдат; светкавично за онези, които се наслаждават – ала за онези, които обичат, времето е вечност.
(Ван Дайк)

Господи, помогни ми да се стремя не да бъда обичан, а да обичам.
(Свети Франциск Асизки)

Да обичаш, означава да намериш в щастието на друг собственото си щастие.
(Лайбниц)

Да се обичате, означава не да се гледате взаимно, а да гледате заедно в една посока.
(Сент Екзюпери)

 
 
Нови книги

Книга-годишник - Данъчно облагане и счетоводно приключване - 2020

Новото данъчно законодателство през 2021 година

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник
- книга-годишник + достъп до специализиран сайт

Книга-годишник - Данъчно облагане и счетоводно приключване - 2020

Осигуряване на здравословна и безопасна работна среда в условията на COVID-19

Мерки и добри практики за ограничаване разпространението на COVID-19
Книгата съдържа препоръки и насоки на Европейската комисия за осигуряване на безопасни и здравословни работни места по време на COVID-19 в някои отрасли и дейности...

Книга-годишник - Данъчно облагане и счетоводно приключване - 2020

Прилагане на защитата на личните данни

Методики, препоръки и практически стъпки
Откроени са специфични аспекти в защитата на личните данни, прилагани в дейността на администраторите и обработващите лични данни ..

 

Книга-годишник - Данъчно облагане и счетоводно приключване - 2020

Данъчно облагане и счетоводно приключване - 2020

Двадесет и седмо издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Книга - Неврохирургична патология на трети вентрикул

Неврохирургична патология на трети вентрикул

Луксозно издание с твърди корици
Тази книга обобщава знанието и опита на плеяда лекари, работещи в областта на лечението на трети вентрикул в продължение на 35 години.

Книга - Социално осигуряване – 2020 година

К

Социално осигуряване – 2020 година

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

 
 
 
Електронна кницарница
Поръчайте избрани заглавия на ИК "Труд и право" on-line - с безплатна доставка.
Плащане и с банкови карти.

 

Е-книжарница
 
 
Крилати мисли за любовта
Девизът на рицарството е и девиз на любовта – да служиш на всички, но да обичаш само едного.
(Балзак)

Едно чудо неизменно възниква за онези, които обичат истински: колкото повече дават, толкова повече притежават.
(Райнер Мария Рилке)

Как изглежда любовта? Тя има ръце, за да помага на хората. Има нозе, за да се затича при бедните и онеправданите. Има очи, за да вижда неволята и лишенията. Има уши, за да чува въздишките и воплите на човеците. Ето как изглежда любовта.
(Свети Августин)

Който не почука на сърцето, напразно ще чука на вратата.
(Лопе де Вега)

Никоя връзка не е сериозна, ако не е била прекратявана поне два пъти.
(Оскар Уайлд)

Никоя жена не сключва брак по сметка. Всички те са достатъчно умни, та преди да се омъжат за милионер, първо да се влюбят в него.
(Чезаре Павезе)
 
 
 
Крилати мисли за любовта

Нито дълбок ум, нито въображение, нито двете заедно са способни да създадат гений. Любов, любов, любов – това е душата на гения.
(Моцарт)

Нищо не съсипва любовта така, както чувството за хумор у жената или липсата му у мъжа.
(Оскар Уайлд)

Обичай живота и животът ще ти отвърне с обич. Обичай хората и хората ще ти отвърнат с обич.
(Артур Рубинщайн)

Подобно на шарката, любовта е най-опасна, когато те спохожда в напреднала възраст.
(Лорд Байрон)

Получаваме дара на любовта, но любовта е нежно растение. Не можеш само да го приемеш и да го оставиш върху някой шкаф с мисълта, че то ще цъфти само.Трябва непрестанно да го поливаш, да се грижиш за него, да го отглеждаш.
(Джон Ленън)

Сърцето разполага с доводи, които разумът не познава.
(Паскал)

 
 
Компютърни продуктиии

ЕПИ Труд и социално осигуряване

ЕПИ Труд и социално осигуряване

Видове отпуски по време на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка, регламентирани в кодекса на Труда

Виж още...

ЕПИ Счетоводство и данъци

ЕПИ Счетоводство и данъци

Актуални въпроси при предоставянето на информация в НАП за изплатени доходи на физически лица през 2020 година

Виж още...

ЕПИ Собственост

ЕПИ Собственост

 

Промените в Правилника за вписванията

Виж още...

ЕПИ Търговско и облигационно право

ЕПИ Търговско и облигационно право

За видовете електронни подписи и практическото им приложение в съвременните бизнес отношения

Виж още...

ЕПИ Търговско и облигационно право

ЕПИ Нормативни актове

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и... (изм. ДВ. бр. 101 от 27.11.2020 г.)

Виж още...
ЕПИ 5.0 и ЕПИ On-line:

- Цялостна, тематично подбрана, систематизирана и винаги актуална информация;
- Пълното съдържание на всички печатни издания на ИК „Труд и право” по темите на продукта;
- Възможност за ползване на базата данни вече и от всеки таблет и мобилно устройство с достъп до интернет;
- Цени - без конкуренция.

Абонирайте се!
 
 
Неизвестни случки за известни хора

КАК СЕ ТВОРИ ВЪЛШЕБНА МУЗИКА
Културна дама запитала Лист с наивно любопитство:
- Как можахте да създадете такава вълшебна музика и да я отразите върху хартия?
Лист й отговорил:
- Нищо по-просто от това, госпожо! Отивам в книжарницата, купувам нотни листове, вземам перо, топя го в мастило и пиша ноти, докато напълня листа. Това е всичко!

 
 
УЧЕБНА ПРОГРАМА

Учебен уебинар в Zoom – Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2021 г.

Учебен уебинар в Zoom – Новото данъчно законодателство през 2021 г.


 
11 – 12
февруари
2021 г.
Учебен уебинар в Zoom
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2021 г. 11–12.02.2021 г.


Лектори:
Катя Кашъмова,
Началник отдел „Осигурителна методология” в Национална агенция за приходите
Десислава Христова,
Държавен експерт по осигуряването в дирекция "Осигуряване и краткосрочни плащания" в Национален осигурителен институт
Николай Стоянов,
Главен юрисконсулт в Комисия за защита на личните данни
Марио Първанов,
Съдия във Върховен касационен съд
Елка Атанасова,
Началник отдел „Методология на отпускане на пенсиите“ в Национален осигурителен институт

Уебинарът се предлага и като 5-дневен достъп до видиозаписа от него.
Цена с ДДС: 300.00 лв.
 
17 февруари
2021 г.
Учебен уебинар в Zoom
Промени и актуални въпроси в уредбата на трудовите отношения през 2021 г.


Лектор:
Теодора Дичева,
 Началник отдел „Социална политика, образование, здравеопазване и околна среда“ при Омбудсмана на РБългария

Уебинарът се предлага и като 3-дневен достъп до видиозаписа от него.

Цена с ДДС: 120.00 лв.727">
 
18 – 19
февруари
2021 г.
Учебен уебинар в Zoom
Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2021 г. 18-19.02.2021 г.


Лектори:
Катя Кашъмова,
Началник отдел „Осигурителна методология” в Национална агенция за приходите
Десислава Христова,
Държавен експерт по осигуряването в дирекция "Осигуряване и краткосрочни плащания" в Национален осигурителен институт
Теодора Дичева,
Началник отдел „Социална политика, образование, здравеопазване и околна среда“ при Омбудсмана на РБългария
Марио Първанов,
Съдия във Върховен касационен съд
Елка Атанасова,
Началник отдел „Методология на отпускане на пенсиите“ в Национален осигурителен институт

Уебинарът се предлага и като 5-дневен достъп до видиозаписа от него.

Цена с ДДС: 300.00 лв.

 
24 февруари
2021 г.
Учебен уебинар в Zoom
Практически въпроси на електронната търговия


Лектори:
Адв. Десислава Кръстева,
Съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет“
Д-р Мартин Захариев,
Адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ и правен експерт към Фондация „Право и Интернет“

Цена с ДДС: 120.00 лв.
 
25 – 26
февруари
2021 г.
Учебен уебинар в Zoom
Новото данъчно законодателство през 2021 г.


Лектори:
Димитър Войнов,
Данъчен консултант
Калина Златанова,
Данъчен консултант
Евгения Попова,
Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП

Цена с ДДС: 264.00 лв.
 
9 март
2021 г.
Учебен уебинар в Zoom
Актуални въпроси на производствата по вписвания. Вписване на актове за прехвърляне на вещни права, искови молби, възбрани, ипотеки. Заличавания и отбелязвания


Лектор:
Валя Гигова,
Адвокат, член на Висшия адвокатски съвет

Цена с ДДС: 120.00 лв.
 
17 март
2021 г.
Учебен уебинар в Zoom
Ипотечно кредитиране. Обезпечения на кредитни правоотношения. Практически проблеми относно предсрочна изискуемост на вземания по кредитни правоотношения


Лектор:
Красимир Машев,
Съдия в Софийски апелативен съд

Цена с ДДС: 180.00 лв.
 
18 март
2021 г.
Учебен уебинар в Zoom
Прилагане на защитата на личните данни в контекста на задачите на длъжностното лице по защита на данните


Лектори:
Д-р Невин Фети,
Магистър по право и по защита на националната сигурност, преподавател в Националния институт на правосъдието и в Института по публична администрация, съавтор на книгите „Защита на личните данни“ и „Прилагане на защитата на личните данни“
Десислава Тошкова-Николова,
Магистър по право, експерт в областта на защитата на личните данни, преподавател в Националния институт на правосъдието, съавтор на книгите „Защита на личните данни“ и „Прилагане на защитата на личните данни“

Цена с ДДС: 216.00 лв.
Цена с ДДС: 246.00
лв. (с книга
„Прилагане на защитата на личните данни“ с включена 25 % отстъпка от цената на книгата.)
 
23 март
2021 г.
Учебен уебинар в Zoom
Актуални въпроси на изпълнителното производство по ГПК. Перемпция. Несъразмерност на обезпеченията. Търгове при публична продан


Лектор:
Димитър Иванов,
Правен консултант, доктор по гражданско и семейно право от Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”

Цена с ДДС: 180.00 лв.
 
30 март
2021 г.
Учебен уебинар в Zoom
Отговорност на държавата и общините за вреди. Актуални проблеми. Съдебна практика


Лектор:
Стефан Кюркчиев,
Заместник председател на Софийски градски съд

Цена с ДДС: 120.00 лв.
 
Смях
Истории с неочакван край
БАЛ С МАСКИ

Млада двойка била поканена на бал с маски по случай Хелоуин. Съпругата обаче имала ужасно главоболие и казала на мъжа си да отиде сам на партито. Понеже бил предан съпруг, той първоначално отказал, но тя настояла и му казала, че няма нужда и той да си разваля хубавото прекарване заради нея. И така, мъжът си взел костюма и отишъл на партито.
След като поспала един час, жената открила, че главоболието й е минало и понеже било още рано, решила да отиде на маскения бал. Тъй като мъжът й не знаел как изглежда костюмът й, й хрумнала идеята да види как се държи той, когато е без нея.
Жената се присъединила към партито и скоро забелязала мъжа си, който подскачал лудешки на дансинга, танцувайки с всяко красиво момиче наоколо, като от време на време им пускал ръце или си открадвал бързи целувки. Съпругата се приближила към него и тъй като самата тя била съблазнителна жена, скоро той й посветил цялото си внимание.
Тя му позволила да стигне толкова далече, колкото поиска, понеже, разбира се, бил неин съпруг. Най-накрая той й прошепнал нещо в ухото, тя се съгласила и двамата тръгнали към колата на жената, където правили секс. Малко преди полунощ съпругата се измъкнала тайно, прибрала се у дома, съблякла костюма си и си легнала, чудейки се какво ли обяснение ще й предложи мъжът й за поведението си.
Когато се прибрал, тя го попитала как е прекарал.
– О, както обикновено – отвърнал той. – Нали знаеш, че не мога да прекарвам добре, когато не си с мен.
– Танцува ли много? – попитала тя.
– Истината е, че изобщо не съм танцувал. Когато пристигнах там, срещнах Пит, Бил Браун и още няколко момчета и всички заедно се замъкнахме в една бърлога, където играхме покер цяла вечер. Но човекът, на когото заех костюма си, със сигурност си е прекарал страхотно!
 
 
 
В съответствие с Общия европейски регламент за защита на лични данни (ОРЗД) и съгласно Закона за електронната търговия, Ви информираме, че това може да е непоискано търговско съобщение...
Предлагаме да потвърдите своето съгласие, за да получавате нашите информационни съобщения за изданията и учебните ни семинари.

ПОТВЪРДЕТЕ СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ТУК

Ако не желаете да получавате подобни имейли, моля,
кликнете
тук или отговорете на този e-mail със subject: unsubscribe.
   Издава ИК "Труд и право"
1000 София, пл. "Македония" № 1, ет. 7
Тел: 02 981 13 76, 02 981 13 93, 02 986 27 17
Мобилен: 088 240 03 06, 088 240 03 02
E-mail:


www.trudipravo.bg; www.epi.bg  

 

Акценти

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 година

За всички счетоводители, одитори и финансисти,

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки

По повод началото на академичната година, Ви представяме най-новото ни издание:
„Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки“

Прочети още...

Абонамент 2023

Печатни и електронни списания. Книги-годишници. Компютърни продукти ЕПИ

Прочети още...