Меню

Месечен бюлетин - 10/2020

Списания     Книги     Компютърни продукти     Семинари 
ИК "Труд и право"

Мъдрост

„Пълното притежание се доказва само чрез даването. Онова, което не може да дадеш, притежава теб.”
Андре Жид

Здравейте,

В една умна книга срещнахме една стара история. В нея се разказва за трима каменоделци. Запитали ги какво правят.
Първият отговорил:
- „Изкарвам си прехраната.”
Вторият, продължавайки да удря с чука, отвърнал:
- „Аз умея най-добре да дялам камъни в цялата страна.”
Третият погледнал нагоре със замечтан блясък в очите и казал:
- „Аз строя катедрала.”
Трима души с еднаква професия и с еднакво занятие, но с различен поглед върху работата си. Първият знае какво иска да постигне и какво да прави. От него се очаква добра работа срещу добро заплащане. За втория най-важно е майсторството – той се стреми да постигне най-доброто, на което е способен.
А третият – той е творецът, визионерът. Той вижда смисъла на това, което прави, и обвързва дейността си с общата потребност от своя труд.

Ако размислим, подобно тризначно отношение към това, което вършим, може да има във всеки бизнес, професия и дейност.
Ето, ние сме издатели и също можем да споделим:
- „Правим издания, за да живеем и успяваме.”
Можем да си кажем също:
- „Ние умеем да правим книги и списания и сме едни от най-добрите в страната.” Което е вярно и се потвърждава в близо 30-годишното ни битие на издатели.
Но достатъчно ли е, ако спрем само дотук в отговорите? Достатъчно ли е да бъдем само едно добро издателство, което стои престижно на пазара на книгите? Няма ли да бъдем тлееща жарава без огън?
Искрата, която възпламенява огъня в дейността ни и ни прави общност, е общата ни кауза да бъдем създатели и разпространители на знание, да бъдем с принос в просвещението на хората у нас. И ще повторим една мисъл на сър Уинстън Чърчил:
„Прехранваме се с това, което получаваме, но градим живота си с това, което даваме.”

Ето какво подготвихме и какво ще Ви дадем през октомври:

Току-що издадохме годишника „Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2020 година”. Издаваме този годишник за двадесет и седма поредна година. И си мислим: каква несекваща потребност от тази книга трябва да има през всичките тези години. Мислим си за професионализма на авторите и за умението им да представят винаги полезното, да улавят винаги новото. А и какво доверие към годишника имат хилядите счетоводители и финансисти, които ползват и се допитват до тази книга.
Вярваме, че годишникът отново ще намери брод към своите ползватели – въпреки обстоятелствата.

Знаем, че мнозина от Вас ще кажат: „Това не се отнася до мен.” Но не можем да не споделим: буквално вчера получихме от печатницата книгата „Неврохирургична патология на трети вентрикул”.
Книгата е встрани от тематичния обхват на нашите издания. Малцина от Вас имат някаква представа за нейното съдържание, а и за самото понятие „трети вентрикул”. Но бяхме длъжни да направим тази книга. Тя е въплътила идеята и амбицията на проф. д-р Стефан Габровски, д.м.н. – един от символните лекари на болница „Пирогов”. Претворила е професионализма и опита на плеяда лекари в продължение на 35 години. И решихме – този уникален и всеобхватен труд, дело на двадесет изтъкнати лекари, трябва да стане достояние на всички специалисти в тази област у нас.
А и друго има:
Всеки от нас таи в сърцето си признателност и благодарност към някой лекар, помогнал му да се изправи и да продължи да живее. Та книгата е и израз на нашата лична признателност и благодарност към лекарите, които срещаме в живота си.
Вярваме, че тази книга ще помогне на много хора да се изправят и да продължат.

Не спираме с книгите. Готвим и в началото на ноември ще Ви предложим поредното ни издание: „Прилагане на защитата на личните данни”.
Представихме Ви вече тази книга. И който има интерес към тази тема, който работи в тази област, ще чака и ще поиска тази книга. Защото тя ще му даде точните отговори, ще му предложи верните решения. И защото книгата е дело на автори с изявен професионализъм.

Вижте и всичките ни предстоящи заглавия. Но има една промяна. Отлагаме издаването на книгата „Облагане на доходите на физическите лица от А до Я”. Даваме си сметка, че вече вървят обсъждания на промените в данъците за 2021 година и книгата ни бързо ще загуби актуалност. Договорихме се с авторите и ще предложим това издание през април – май догодина.

Настъпва есента и е време за абонамент. Кампанията „Абонамент 2021” стартира успешно, въпреки трудното време. Хиляди вече се абонираха – признателност и благодарност към тях.Пробива си път и новото ни предложение – абонамент за електронния вариант на списанията ни.
Предстои Ви и Вие да вземете решение. Вижте цялата ни абонаментна листа – списания, книги-годишници, компютърни продукти ЕПИ. Вижте по-ниските цени за абонамент. И изберете.

Кризата с covid-19 ни изправя пред сложни проблеми и нови предизвикателства. Но тя разкри пред всички нас нови възможности и ни подтикна към нови решения:
Вижте многообразието и пъстротата на Учебната ни програма „Есен 2020”: традиционната серия от присъствени учебни семинари, допълнени с уебинари и с възможност за достъп до видеозапис на част от семинарите и уебинарите. Стана малко сложно, но с много възможности и опции за включване.
А доброто е, че обявените ни учебни семинари вече се пълнят с участници.

Вижте поканите ни за предстоящите учебни семинари:

Присъствени учебни семинари:
- Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра. Законодателни промени. Съдебна практика - 13 - 14 октомври 2020 г.
- Длъжностно лице по защита на данните. Статут и задачи. Практически аспекти - 15 - 16 октомври 2020 г.
- Човешки ресурси, трудови отношения и социално осигуряване – 2020. Промени, практически въпроси, казуси, практика на МТСП, НОИ, ИА „ГИТ“ и ВКС - 20 - 21 октомври 2020 г.
- Обществени поръчки – ЕСЕН 2020 - 22 - 23 октомври 2020 г.
- Промените в Наредба Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. практически въпроси (Семинарът ще се проведе след приемане на промените в Наредба Н-18)
- Трансферно ценообразуване - 29 октомври 2020 г.
- Актуални въпроси на облигационното и търговското право - 5 - 6 ноември 2020 г.
- Граждански процес. Законодателни промени. Практически въпроси. Тълкувателна практика на ВКС - 12 - 13 ноември 2020 г.
- Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2020 г. - 19 - 20 ноември 2020 г.
- Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2020 г. - 24 - 25 ноември 2020 г.
- Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2020 г. - 26 - 27 ноември 2020 г.
- Годишно счетоводно приключване на 2020 г. за бюджетните организации. Указания на министерство на финансите - 3 декември 2020 г.

Дистанционни учебни семинари – уебинари
- Учебен уебинар в Zoom – Изготвяне на годишните финансови, индивидуални и консолидирани отчети в България за 2020 г. по реда на Международните счетоводни стандарти (МСС), приети за приложение в Европейския съюз - 27 - 28 октомври 2020 г.
- Учебен уебинар в Zoom – Актуални въпроси на корпоративното подоходно облагане. Данъчно облагане на 2020 г. - 10 декември 2020 г.
- Учебен уебинар в Zoom – Актуални въпроси на данъка върху доходите на физическите лица за 2020 г. - 16 декември 2020 г.
- Учебен уебинар в Zoom – Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2020 г. - 18 декември 2020 г.

Изберете своя учебен семинар и заявете участие.

Но имате и друга възможност:
Да заявите персонален достъп до видеозаписа на избрания от Вас семинар или уебинар. Част от семинарите и уебинарите ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа до пет работни дни след провеждането им.
А конкретните форми, параметри, условия и цени за всяка форма на обучение ще видите в обявените покани за участие.

Есен е - с пъстра палитра от багри и цветове, с дъх на мокра трева и зряло грозде, с усещане за домашен уют и топли срещи с приятели. И с едно очакване – добрината да бъде по-често наш гост през идните дни.
Една красива есенна импресия – това е нашият подарък за Вас.

"ТП"

 
Месечни списания
 

Труд и право
Брой 10/2020

Изчисляване на обезщетенията, свързани с прекратяването на трудовия договор, след период на въведено от работодателя непълно работно време при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка

Виж още...

Счетоводство, данъци и право
Брой 10/2020

Преглед на последните промени в Закона за местните данъци и такси

Виж още...
 

Собственост и право
Брой 10/2020

Преглед на промените в Закона за устройство на територията, приети през първото полугодие на 2020 г.

Виж още...

Търговско и облигационно право
Брой 10/2020

АКЦЕНТ-ТЕМА
Невъзможността за освобождаване от отговорност на възложителите по Закона за обществените поръчки

Виж още...
 
 
Ние Ви гарантираме:  

- Актуално и достоверно знание;
- Високо качество на изпълнение;
- Своевременна доставка;
- Прецизна актуализация;
- Коректност в отношенията.

 
Абонирайте се!
 
 
Афоризми от Мария Ебнер-Ешенбах
(австрийска писателка, класик в изкуството на афоризмите)

Много бракове са състояние, при което двама души не могат да издържат дълго нито един с друг, нито един без друг.

Дори семейните връзки биха се разпаднали, ако мислите ни бяха написани на челото.

Някои жени изпитват към мъжете си такава сляпа и загадъчна любов, както монахините към своите манастири.

Лошо е, ако съпрузите се карат взаимно да скучаят. Но къде-къде по-лошо е, ако само единият от тях кара другия да скучае.

Не вярваме в ревматизма и истинската любов преди първия пристъп.

 
 
Нови книги

Книга-годишник - Данъчно облагане и счетоводно приключване - 2020

Данъчно облагане и счетоводно приключване - 2020

Двадесет и седмо издание на книгата-годишник!
Книга-годишник + CD и специализиран сайт.

Книга - Неврохирургична патология на трети вентрикул

Неврохирургична патология на трети вентрикул


Луксозно издание с твърди корици
Тази книга обобщава знанието и опита на плеяда лекари, работещи в областта на лечението на трети вентрикул в продължение на 35 години.

Книга - Социално осигуряване – 2020 година

Социално осигуряване – 2020 година

Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!
- книга-годишник;
- книга-годишник + CD

 

Книга - Кодекс на труда – 2020

Кодекс на труда – 2020


Луксозно издание с твърди корици

Книгата съдържа текста на Кодекса на труда, актуален към 20 май 2020 г.

Книга - Промените в гражданския процесуален кодекс

Промените в гражданския процесуален кодекс

Тематичен коментар;
Съдебна практика;
Практически решения;
Нормативен текст на ГПК.

Книга - Счетоводство - 2020

Счетоводство - 2020

Единадесето издание на книгата-годишник!!
Всичко за финансовото и управленското счетоводство, за Националните и Международните счетоводни стандарти, за спецификата в счетоводното отчитане на различните предприятия, с конкретни примери и решения на въпроси от практиката

 
 
 
Електронна кницарница
Поръчайте избрани заглавия на
ИК "Труд и
право" on-line - с отстъпка 20 на сто и с безплатна доставка
. Плащане и с банкови карти.

 

Е-книжарница
 
 
Афоризми от Мария Ебнер-Ешенбах
(австрийска писателка, класик в изкуството на афоризмите)
Умната жена има милиони естествени врагове - всички глупави мъже.

Този, който вярва в свободата на волята, никога не е обичал и никога не е мразил.

Нищо не ни прави толкова страхливи и безсъвестни, колкото желанието да бъдем обичани от други хора.

Хората обикновено не противоречат на тези, които най-много обичат - и на тези, които най-малко уважават.

Истински добрият човек може да има толкова приятели, колкото иска; но невинаги тези, които иска.

Трудно е да считаш за глупак онзи, който ти се възхищава.
 
 
 
Афоризми от Мария Ебнер-Ешенбах
(австрийска писателка, класик в изкуството на афоризмите)

Несполуките на другите ни изглеждат съвсем естествени, но защо на нас не ни върви - това не можем да разберем.

Някои смятат, че имат добро сърце, но това са само слаби нерви.

He можеш да помогнеш на всички, казва малодушният и не помага на никого.

Колко мъдрост е необходима, за да не губиш никога добротата си.

Който не може да си откаже нито едно удоволствие, никога няма да изпита щастие.

 
 
Компютърни продуктиии

ЕПИ Труд и социално осигуряване

ЕПИ Труд и социално осигуряване

Преглед на промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, обнародвани през месец август 2020 година

Виж още...

ЕПИ Счетоводство и данъци

ЕПИ Счетоводство и данъци

Становище № 20-00-54 на НАП от 27.03.2020 г. по прилагане на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, във връзка със срокове по ДОПК и материалните данъчни закони

Виж още...

ЕПИ Собственост

ЕПИ Собственост

 

Изменения в концесионния режим на морските плажове

Виж още...

ЕПИ Търговско и облигационно право

ЕПИ Търговско и облигационно право

Някои особености на потребителските договори за дистанционна продажба, сключвани онлайн

Виж още...

ЕПИ Търговско и облигационно право

ЕПИ Нормативни актове

Закон за местните данъци и такси (Обн. ДВ. бр. 117 от 10.12.1997 г.,....изм. ДВ. бр. 71 от 11.08.2020 г.)

Виж още...
ЕПИ 5.0 и ЕПИ On-line:

- Цялостна, тематично подбрана, систематизирана и винаги актуална информация;
- Пълното съдържание на всички печатни издания на ИК „Труд и право” по темите на продукта;
- Възможност за ползване на базата данни вече и от всеки таблет и мобилно устройство с достъп до интернет;
- Цени - без конкуренция.

Абонирайте се!
 
 
Неизвестни случки за известни хора

БЕТОВЕН И БРАТ МУ
Братът на Лудвиг ван Бетовен, Кристоф, бил аптекар в Урфар. Известно време той доставял хинин на австрийската армия и спечелил много пари. Купил имение, напуснал аптеката и се преселил във Виена, където започнал разгулен живот.
По това време Бетовен изпаднал в материално затруднение и се обърнал към брат си за подкрепа. Кристоф обаче го укорил, че от него не станало човек, заявил му безсърдечно: «Всеки трябва сам да си помага!» и отказал да му прати пари. Както била модата тогава, той подписал писмото си на латински: «Кристоф ван Бетовен — земевладелец».
Бетовен не му останал длъжен. Той писал на брат си:
«До господин Кристоф ван Бетовен — земевладелец. Имам нужда от твоите пари, но не и от твоето празнодумство. Лудвиг Ван Бетовен - умовладелец».

 
 
УЧЕБНА ПРОГРАМА

Учебен семинар – ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – ЕСЕН 2020

Учебен уебинар в Zoom – Изготвяне на годишните финансови, индивидуални и консолидирани отчети в България за 2020 г. по реда на международните счетоводни стандарти, приети за приложение в Европейския съюз


13 - 14
октомври
 2020 г.
Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра. Законодателни промени. Съдебна практика

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Лектори:
Савин Ковачев, Консултант
Валентина Бакалова, Адвокат
Георги Даракчиев, Директор на Дирекция „Оперативна дейност и контрол“ в ДНСК
Галина Солакова, Съдия във ВАС

Цена с ДДС: 336.00
 
15 - 16
октомври
 2020 г.
Длъжностно лице по защита на данните. Статут и задачи. Практически аспекти

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Лектори:
Д-р Невин Фети, Магистър по право и по защита на националната сигурност, преподавател в Националния институт на правосъдието, в Института по публична информация и в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по защита на информацията
Десислава Тошкова-Николова, Магистър по право, експерт в областта на защитата на личните данни, преподавател в Националния институт на правосъдието по защита на личните данни

Цена с ДДС: 360.00
 
20 - 21
октомври
 2020 г.
Човешки ресурси, трудови отношения и социално осигуряване – 2020. Промени, практически въпроси, казуси, практика на МТСП, НОИ, ИА „ГИТ“ и ВКС

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Лектори:
Д-р Томчо Томов, Директор на Национален център за оценка на компетенциите в Българска стопанска камара
Теодора Дичева, Директор на Дирекция „Правно осигуряване“ в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
Катя Кашъмова, Началник отдел „Осигурителна методология” в Национална агенция за приходите
Марио Първанов, Съдия във Върховен касационен съд
Елка Атанасова, Началник отдел „Методология на отпускане на пенсиите“ в Национален осигурителен институт

Цена с ДДС: 360.00
 
22 - 23
октомври
 2020 г.
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – ЕСЕН 2020
Промените в ЗОП и ППЗОП. Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“. Работа с електронната платформа. Практически въпроси. Обжалване на решенията на възложителите. Практика на КЗК и ВАС

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"


Лектори:
Мариана Кацарова, Експерт по обществени поръчки
Цветелина Василева, Експерт по обществени поръчки

Цена с ДДС: 336.00
 
октомври
 2020 г.
Промените в Наредба Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. практически въпроси
Семинарът ще се проведе след приемане на промените в Наредба Н-18

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"


Лектори:
Любка Тимчева, Катя Гущерска

Цена с ДДС: 216.00
 
27-28  октомври
 2020 г.
Учебен уебинар в Zoom – Изготвяне на годишните финансови, индивидуални и консолидирани отчети в България за 2020 г. по реда на международните счетоводни стандарти, приети за приложение в Европейския съюз

Уебинарът ще се проведе през платформата Zoom (www.zoom.us )

Лектор: Д-р Антон Свраков, Регистриран одитор, счетоводен консултант

Цена с ДДС: 240.00
 
29 октомври
 2020 г.
Трансферно ценообразуване. Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Лектори:
Десислава Калудова, Директор на Дирекция „Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане“ в ЦУ на НАП
Иван Минев,
Старши експерт по приходите в Дирекция „Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане“ в ЦУ на НАП

Цена с ДДС: 216.00
 
5 - 6
ноември
 2020 г.
Актуални въпроси на търговското и облигационното право

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Лектори:
Красимир Машев, Съдия в Софийски апелативен съд
Костадинка Недкова,
Съдия във Върховния касационен съд
Диана Митева,
Съдия в Окръжен съд – Варна
Георги Хорозов,
Адвокат

Цена с ДДС: 336.00
 
12 - 13
ноември
 2020 г.
ГРАЖДАНСКИ ПРЕЦЕС. Законодателни промени. Практически въпроси. Тълкувателна практика на ВКС

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Лектори:
СТЕФАН КЮРКЧИЕВ, Съдия Софийски градски съд
ВАЛЯ ГИГОВА,
Адвокат, член на Висшия адвокатски съвет
БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ,
Съдия във Върховния касационен съд
МАРИАНА ОБРЕТЕНОВА,
Частен съдебен изпълнител

Цена с ДДС: 336.00
 
19 - 20
ноември
 2020 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2020 г.

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Лектори:
Велин Филипов, Регистриран одитор, Данъчен и счетоводен консултант
Калина Златанова,
Данъчен консултант
Eвгения Попова,
Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП

Цена с ДДС: 360.00
 
24 - 25
ноември
 2020 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2020 г.

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Лектори:
ДИМИТЪР ВОЙНОВ, Данъчен консултант
КАЛИНА ЗЛАТАНОВА,
Данъчен консултант
ЛОРЕТА ЦВЕТКОВА,
Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП

Цена с ДДС: 360.00
 
26 - 27
ноември
 2020 г.
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2020 г.

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Лектори:
ВЕЛИН ФИЛИПОВ, Регистриран одитор, Данъчен и счетоводен консултант
КАЛИНА ЗЛАТАНОВА,
Данъчен консултант
EВГЕНИЯ ПОПОВА,
Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП

Цена с ДДС: 360.00
 
3 декември
 2020 г.
Годишно счетоводно приключване на 2020 г. за бюджетните организации. Указания на министерство на финансите

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Лектор:
Теодора Бакърджиева

Цена с ДДС: 180.00
 
10 декември 2020 г.
Учебен уебинар в Zoom – Актуални въпроси на корпоративното подоходно облагане. Данъчно облагане на 2020 г.

Уебинарът ще се проведе през платформата Zoom (www.zoom.us )

Лектор: Димитър Войнов, Данъчен консултант

Цена с ДДС: 180.00
 
16 декември 2020 г.
Учебен уебинар в Zoom – Актуални въпроси на данъка върху доходите на физическите лица за 2020 г.

Уебинарът ще се проведе през платформата Zoom (www.zoom.us )

Лектор: Евгения Попова, Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП

Цена с ДДС: 120.00
 
18 декември 2020 г.
Учебен уебинар в Zoom – Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2020 г.

Уебинарът ще се проведе през платформата Zoom (www.zoom.us )

Лектор: Калина Златанова, Данъчен консултант

Цена с ДДС: 120.00
 
Смях
АДАМ И ЕВА
Отива Ева при Бога:

– Господи, имам проблем?
– Какво има, Ева?
– Ами много съм ти благодарна за всичките блага, които си ми дал, но въпреки това не съм щастлива.
– Защо?
– Самотна съм, Господи.
– Добре, Ева, в такъв случай ще ти създам мъж.
– Мъж? Какво е това?
– Създание, изтъкано от противоречия – той ще лъже, ще мами, ще бъде високомерен и горд. Но ще бъде и много силен, бърз и ще ловува за теб. Ще задоволява твоите физически нужди, но ще се държи много детски, наивно и глуповато, така че винаги ще има нужда от съветите ти.
– Звучи добре – казала радостно Ева, – но къде е уловката?
– Ами, ще го създам при едно условие.
– Да?
– Както казах, той ще е много горд и самовлюбен, затова нека го оставим да си мисли, че той е създаден пръв. Това ще бъде нашата малка тайна… казвам ти го като жена на жена…
* * *
Отива Адам при Бога:
– Господи, защо си създал Ева толкова красива?
– За да я обичаш – отговорил му Бог.
– Господи, а защо си създал Ева толкова ласкава и нежна?
– За да я обичаш – отговорил му Бог.
– Господи, а защо си я създал толкова глупава?
– За да те обича – отговоря му Бог.
 
 
 
В съответствие с Общия европейски регламент за защита на лични данни (ОРЗД) и съгласно Закона за електронната търговия, Ви информираме, че това може да е непоискано търговско съобщение...
Предлагаме да потвърдите своето съгласие, за да получавате нашите информационни съобщения за изданията и учебните ни семинари.

ПОТВЪРДЕТЕ СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ТУК

Ако не желаете да получавате подобни имейли, моля,
кликнете
тук или отговорете на този e-mail със subject: unsubscribe.
   Издава ИК "Труд и право"
1000 София, пл. "Македония" № 1, ет. 7
Тел: 02 981 13 76, 02 981 13 93, 02 986 27 17
Мобилен: 088 240 03 06, 088 240 03 02
E-mail:


www.trudipravo.bg; www.epi.bg  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Акценти

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 година

За всички счетоводители, одитори и финансисти,

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки

По повод началото на академичната година, Ви представяме най-новото ни издание:
„Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки“

Прочети още...

Абонамент 2023

Печатни и електронни списания. Книги-годишници. Компютърни продукти ЕПИ

Прочети още...