Меню

Книга-годишник Социално осигуряване – 2022

Една новина, която ще зарадва всички наши читатели, колеги и приятели:

Току-що излезе от печат новото двадесет и шесто издание на книгата-годишник „Социално осигуряване - 2022“.

По традиция, годишникът се предлага в два варианта: като книга-годишник и като книга-годишник + достъп до сайт.

Книгата съдържа актуалните нормативни текстове на най-важните законови и подзаконови актове на осигурителното законодателство, както и нови, важни за практиката, указания на НОИ и на НАП. Акценти в авторските коментари са: актуалните изисквания за получаване на средства от НОИ за запазване на заетостта; условията за придобиване на право на пенсия през 2022 г., промените в Наредбата за медицинската експертиза, двустранните договори за социална сигурност с Украйна, с Руската федерация, с Молдова и с Република Северна Македония.

На сайта са достъпни цялото законодателство по социално и здравно осигуряване; регламентите на ЕС по социална сигурност; двустранни международни договори, по които Република България е страна; нова практика на ВАС и Решение № 4 от 19.04.2022 г. на Конституционния съд, Календар на осигурителя за 2022 г.

Акценти

Книга-годишник Социално осигуряване – 2022

Една новина, която ще зарадва всички наши читатели, колеги и приятели:

Прочети още...

Светли Християнски празници!

На всички колеги и приятели
на ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“

Прочети още...

Нека да мислим зелено!

ИК „Труд и право“ подкрепя и се присъединява към световните тенденции и глобални инициативи за опазване на околната среда.

Прочети още...

Новото данъчно законодателство през 2022 година

Излезе от печат годишникът „Новото данъчно законодателство през 2022 година“

Прочети още...

Трудови отношения – 2022

Излезе от печат първото ни издание за тази година – книгата-годишник „Трудови отношения – 2022“.

Прочети още...