V г.о.

Решение № 240 от 30.03.2009 г. на ВКС, V г.о.
При делба на съсобствен недвижим имот сключената съдебна спогодба има вещно прехвърлителен ефект досежно недвижимия имот ­ предмет на делбата. Щом по нея в дял на един от съделителите е поставена отделна...
Прочети повече
Решение № 1475/2009 г. от 9.01.2009 г. на ВКС, V г.о.
Предявеният от неползващия съсобственик установителен иск за собственост против съсобственика, който ползва общата вещ, е допустим, защото всеки от съсобствениците може да ползва съсобствената вещ, но...
Прочети повече
Решение № 373 от 30.05.2007 г. на ВКС, V г.о.
Редът за връщане на отчужден за благоустройствени мероприятия недвижим имот е по специалния ЗВСВНОИ по ЗТСУ, ЗПИНМ и др., и ако страната-ищец не е спазила този ред, тя не би могла успешно да проведе иск...
Прочети повече
Решение № 1219/07 от 1.11.2007 г. на ВКС, V г.о.
Извършените вътрешни преустройства в жилищни сгради до 1960 г. не са били незаконни, защото не е съществувала законова разпоредба за спазването на строителни правила. Ако е било допустимо преустрояването...
Прочети повече
Решение № 147/08 от 11.02.2008 г. на ВКС, V г.о.
При иск, предявен на основание чл. 76 ЗС, са защитени правата както на владелеца или държателя на когото е било отнето чрез насилие или по скрит начин владението на движима или недвижима вещ, така и правата...
Прочети повече
Решение № 146/08 от 6.02.2008 г. на ВКС, V г.о.
При разпределяне ползването на съсобствена жилищна сграда съдът е длъжен да съобрази правата на всеки собственик да си служи с общата вещ съобразно нейното предназначение и да не се мотивира от съображения...
Прочети повече
Решение № 616 от 4.07.2008 г. на ВКС, V г.о.
При спор за собственост върху недвижим имот между търговски дружества меродавен е моментът на преобразуването на държавните предприятия в еднолични търговски дружества с държавно участие, какво имущество...
Прочети повече
Решение № 1081 от 10.07.2008 г. на ВКС., V г.о.
Съгласно чл. 48 ЗН наследството се придобива с приемането му. Приемането произвежда действие от откриване на наследството независимо от начина и от момента на приемането. При всички случаи приелият наследството...
Прочети повече
Решение № 301/08 от 9.05.2008 г. на ВКС, V г.о.
При отчуждителни сделки, извършени между Столичната общинска агенция за приватизация и лицата по чл. 35 ЗППДОП (отм)., ако не са изпълнени изискванията на закона от страна на купувачите, сделката се счита...
Прочети повече
Решение № 1475/2009 г. от 9.01.2009 г. на ВКС, V г.о.
Предявеният от неползващия съсобственик установителен иск за собственост против съсобственика, който ползва общата вещ, е допустим, защото всеки от съсобствениците може да ползва съсобствената вещ, но...
Прочети повече
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина