Търсене
Close this search box.

Еднолични търговски дружества

Автори:

Проф. д-р Георги СТЕФАНОВ

Срок на отпечатване:

18.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Книгата разглежда правното положение, икономическите и управленските проблеми на двата най-разпространени вида капиталови търговски дружества у нас – ЕООД и ЕАД. Изследвани са общи за тях корпоративни и организационни въпроси. Анализирани са създаването, управлението и представителството им. Представени са хипотезите на тяхното преобразуване, прекратяване и ликвидация. Специално внимание е обърнато на дружествата с държавно и общинско участие в капитала. Анализирана е практиката на българските съдилища и на Съда на Европейския съюз.

Целева аудитория: Практикуващи юристи: съдии, адвокати, нотариуси, юрисконсулти и консултанти; търговци; мениджъри; преподаватели и студенти по право и икономика.

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
ПРЕДГОВОР

ГЛАВА ПЪРВА
Обща характеристика на едноличните търговски дружества
§ 1. Възникване и нормативна уредба на едноличните търговски дружества
1. Възникване на едноличните търговски дружества
2. Нормативната уредба на едноличните търговски дружества в други държави
3. Едноличните търговски дружества според европейското дружествено право
4. Нормативна уредба на едноличните търговски дружества в България
§ 2. Същност на едноличните търговски дружества
1. Предимства и недостатъци на едноличните търговски дружества
2. Едноличните търговски дружества като вид търговски дружества
3. Едноличен собственик на капитала

ГЛАВА ВТОРА
Образуване на еднолични търговски дружества
§ 1. Образуване на еднолични търговски дружества чрез учредяване
1. Учредяване на еднолични търговски дружества от физическо лице
2. Учредяване на еднолични търговски дружества от юридическо лице
3. Учредяване на еднолични търговски дружества от държавата и община
4. Недействителност на учредено еднолично търговско дружество
§ 2. Образуване на еднолични търговски дружества чрез превръщане на ООД в ЕООД и на АД в ЕАД
1. Обща характеристика
2. Превръщане на ООД в ЕООД
3. Превръщане на АД в ЕАД
§ 3. Образуване на еднолични търговски дружества чрез преобразуване
1. Обща характеристика
2. Образуване на еднолични търговски дружества при разделяне и отделяне чрез учредяване на търговски дружества по общия ред
3. Отделяне на еднолично търговско дружество

Глава трета
Управление и представителство на едноличните търговски дружества
§ 1. Управление и представителство на ЕООД

1. Компетентност на едноличния собственик на капитала
2. Управител на ЕООД
3. Контрольор на ЕООД
§ 2. Управление и представителство на ЕАД
1. Компетентност на едноличния собственик на капитала
2. Едностепенна система за управление
3. Двустепенна система за управление на ЕАД
§ 3. Управление и представителство на едноличните търговски дружества с държавно и общинско участие в капитала
1. Обща характеристика
2. Управление и представителство на ЕООД с държавно участие в капитала
3. Управление на представителство на ЕАД с държавно участие в капитала
§ 4. Изискването за т. нар. „проникваща“ отговорност („повдигане на корпоративния воал“)
1. Едноличен контрол на едноличния собственик на капитала на еднолични търговски дружества
2. Приложение на изискването за т. нар. „проникваща“ отговорност („повдигане на корпоративния воал“) в други държави
3. Приложение на изискването за т. нар. „проникваща“ отговорност („повдигане на корпоративния воал“) в България

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
Преобразуване на еднолични търговски дружества

§ 1. Обща характеристика
§ 2. Преобразуване на еднолични търговски дружества при вливане, сливане, разделяне и отделяне
1. Преобразуване на еднолични търговски дружества при вливане, разделяне чрез придобиване и отделяне чрез придобиване в (от) други еднолични търговски дружества с един и същ едноличен собственик на капитала
2. Преобразуване на еднолични търговски дружества при вливане в едноличния собственик на техния капитал
§ 3. Преобразуване на еднолични търговски дружества чрез промяна на правната форма
1. Особености на преобразуването чрез промяна на правната форма в сравнение с другите видове преобразуване
2. Преобразуване на ЕООД в ЕАД, както и обратно
3. Може ли ЕООД да се преобразува в АД или ЕАД да се преобразува в ООД?
§ 4. Преобразуване чрез прехвърляне на имущество върху едноличния собственик
1. Обща характеристика и отграничения
2. Преобразуването чрез прехвърляне на имущество върху едноличния собственик като фактически състав и правно отношение
3. Защита на кредиторите

ГЛАВА ПЕТА
Прекратяване с ликвидация на еднолични търговски дружества
§ 1. Обща характеристика
§ 2. Прекратяване с ликвидация на ЕООД

1. Смърт на физическо лице – едноличен собственик на капитала
2. Прекратяване на юридическо лице – едноличен собственик на капитала
§ 3. Прекратяване с ликвидация на ЕАД
1. Правилото на чл. 252, ал. 2 ТЗ
2. Непрекратяване на ЕАД при смърт на едноличния собственик на капитала
3. Непрекратяване на ЕАД при прекратяване на едноличния собственик на капитала

БИБЛИОГРАФИЯ

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

On-line продукт

ЕПИ Труд и социално осигуряване - Online

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда...
On-line продукт

ЕПИ Търговско и облигационно право - Online

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско...
On-line продукт

ЕПИ Изчислителни модули – Online

Финансов калкулатор - изчисляване на законна, проста и сложна лихва,...
Граждански и административен процес

ЕПИ Нормативни актове - Desktop

ЕПИ Нормативни актове - Desktop включва актуализираните и кодифицирани...

Последно разглеждани

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина