Облагане доходите на физическите лица от А до Я

Важни насоки за тяхното осигуряване

Автори:

Евгения ПОПОВА
Димитър БОЙЧЕВ

Срок на отпечатване:

30.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Тази книга съдържа цялостно приложно знание по облагането на доходите на физически лица и осигурителните режими на тези доходи.

Последователно, следвайки хронологията на Закона за данъците върху доходите на физически лица, са представени основните компоненти на доходите и тяхното облагане: придобиване; задължени лица; източници на доходи и данъчни ставки; необлагаеми доходи; данъчни и осигурителни облекчения; видове доходи придобивани от физически лица; формиране на данъчната и осигурителната основа; предоставяне на данъчна и осигурителна информация; прилагане на наредбите за избягване на двойното данъчно облагане; контрол и санкции. В самостоятелен раздел са коментирани особеностите при облагане с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси.

Всяка от темите е разгледана в контекста на правната уредба и практиката на Националната агенция за приходите, и е онагледена с примери и експертни решения от практиката на счетоводителите и данъчните експерти.

Автори: Евгения ПОПОВА и Димитър БОЙЧЕВ
Авторите са известни и признати специалисти в областта на данъчното облагане и социалното осигуряване.

Целева аудитория: Предназначението на книгата е да подпомогне усвояването и прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и да обслужи професионалното ежедневие на специалистите – счетоводители, финансисти и мениджъри, данъчни експерти, практикуващи юристи, преподаватели и студенти във ВУЗ.

Въведение
Използвани съкрашения

I. Общи принципи при облагане доходите на физическите лица
1. Доходи от източници в България
2. Доходи на местни и чуждестранни физически лица
3. Придобиване на доходите
4. Видове данъци и данъчни ставки
5. Доходи, подлежащи на облагане по ЗДДФЛ. Принципи за формиране на облагаемия доход и общата годишна данъчна основа

II. Необлагаеми доходи
1. Видове необлагаеми доходи
2. Специфични особености, свързани с необлагаемите доходи

III. Данъчни облекчения
1. Видове данъчни облекчения
2. Ползване на данъчните облекчения

IV. Видове доходи, придобивани от физически лица
1. Доходи от трудови правоотношения
2. Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец
3. Доходи от друга стопанска дейност на физически лица, които не са търговци
4. Доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество
5. Доходи от прехвърляне на права или имущество
6. Доходи от други източници
7. Доходи, облагаеми с окончателен данък по ЗДДФЛ
8. Документиране на доходите

V. Деклариране на доходите и дължимите данъци
1. Подаване на данъчната декларация за дължими данъци
2. Подаване на годишната данъчна декларация за доходите на физическите лица

VI. Предоставяне на информация
1. Предоставяне на информация от платците на доходите за изплатени доходи на физически лица
2. Предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен

VII. Международни аспекти

VIII. Облагане с патентен данък

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Kниги-годишници

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2021 г.

Двадесет и осмо издание на книгата-годишник! Книга-годишник + достъп...
On-line продукт

Списание "Счетоводство, данъци и право" - абонамент за електронно издание

Месечно електронно списание с актуално приложно знание по материята...
On-line продукт

ЕПИ Труд и социално осигуряване - Online

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда...
On-line продукт

ЕПИ Счетоводство и данъци - Online

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство,...
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина