Закон за счетоводството – 2016

Луксозно издание с твърди корици
Том първи от двутомното издание „Новото счетоводно законодателство, в сила от 2016 година”

Автори:

Велин ФИЛИПОВ – д.е.с., регистриран одитор

Срок на отпечатване:

24.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Луксозно издание с твърди корици

Том първи от двутомното издание
„Новото счетоводно законодателство, в сила от 2016 година”

Съдържание:

  • Закон за счетоводството, в сила от 1 януари 2016 г.
  • Цялостен приложен коментар
  • Закон за счетоводството, в сила до 31 декември 2015 г.
  • Директива 2013/ 34 / ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г.
  • Регламент / ЕО / № 1606 / 2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г.

Целева аудитория: счетоводители, финансисти, юристи, мениджъри, преподаватели и студенти.

За автора – Професионални щрихи

ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

Закон за счетоводството
Коментар на новия Закон за счетоводството

Въведение
1. Общи положения
(Глава първа)
2. Категории предприятия и групи предприятия
(Глава втора)
3. Финансови отчети
(Глава трета)
4. Приложима счетоводна база
(Глава четвърта)
5. Независим финансов одит
(Глава пета)
6. Публичност на финансовите отчети
(Глава шеста)
7. Годишни доклади
(Глава седма)
8. Бюджетни предприятия
(Глава осма)
Вместо заключение
Приложения

Закон за счетоводството (отм.)
Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета
Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 година за прилагането на международните счетоводни стандарти

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Месечни списания

Списание "Счетоводство, данъци и право" - абонамент за печатно издание

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото...
On-line продукт

ЕПИ Счетоводство и данъци - Online

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство,...
Десктоп продукт

ЕПИ Счетоводство и данъци - Desktop

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство,...
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина