Всички процедури и приложни документи по устройството на територията и строителството (Електронен продукт)

120.00 лв.

Описание

Процедурите, които Ви предлагаме, очертават технологията на строителния и
инвестиционния процес в съответствие със Закона за устройство на територията и
другите нормативни актове в тази област.

Те съдържат концентрирано приложно знание с описание на конкретните етапи на
проектиране, строителство и надзор.

Всяка процедура е разработена в следната последователност:

 • цел на процедурата;
 • правно основание;
 • участници;
 • описание на процедурата;
 • допълнения;
 • оспорване;
 • правни последици.

Към всяка процедура се предлагат примерни образци на съпътстващите я приложни
документи.

Разработката на процедурите е дело на екип от първокласни специалисти – преки
участници във формирането на нормативната уредба в тази област и в нейното
прилагане.

0
  Количка
  Вашата количка е пазнаОбратно към магазина