Търговско право. Обща част

19.81 лв.

Автор:
проф. д.ю.н. Ангел КАЛАЙДЖИЕВ

Описание

Трето преработено и допълнено издание

Съдържание:

Подробен систематичен коментар на правната уредба с анализ на актуалната съдебна практика по част първа на Търговския закон:

  • търговско право: понятие, принципи, история и съвременни тенденции;
  • търговец: понятие, видове;
  • търговско предприятие: характеристика, клон, търговска фирма, седалище и адрес, търговски книги;
  • търговски регистър: предназначение, правна уредба, понятие, принципи, производство по вписването;
  • търговско представителство: понятие, прокурист, търговски пълномощник, търговски помощник, търговски представител, търговски посредник.

Целева аудитория: Практикуващи юристи: съдии, адвокати, нотариуси, юрисконсулти, управляващи екипи на търговски дружества; преподаватели и студенти във ВУЗ.

Допълнителна информация

Тематика

Търговско и облигационно право

0
    Кошница
    Вашата кошница е пазнаОбратно към магазина