Процедура № 51 – Премахване на опасни, негодни за използване или застрашаващи сигурността строежи

Автор: Стоянка ИЛОВА

Автори:
Срок на отпечатване:

8.40 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Цел
Съгласно чл. 195, ал. 1 ЗУТ собствениците на строежите имат задълженията да ги поддържат в техническо състояние, отговарящо на основните изисквания към строежите, определени в чл. 169, ал. 1 и 3 ЗУТ, да не извършват и да не допускат извършването на промени в тях, които водят или могат да доведат до влошаване на проектните нива на съответствие с изискванията за целия строеж или за отделни негови характеристики. В настоящата процедура са описани условията и редът при които, когато собствениците не полагат дължимата грижа и в резултат на това, а и поради естествено износване или други обстоятелства строежът става вреден, опасен или негоден за ползване до такава крайна степен, че се налага неговото премахване.

Правно основание

 • Член 195, ал. 6 и чл. 196 от Закона за устройство на територията
 • Член 215 и 217 от Закона за устройство на територията

Участници (платен достъп)
Описание (платен достъп)
Предварителни условия
Действия на участниците
Допълнения (платен достъп)
Обжалване (платен достъп)
Правни последици (платен достъп)

ПРИЛОЖНИ ДОКУМЕНТИ: (платен достъп)
Сигнал срещу строеж, вреден в санитарно-хигиенно отношение или застрашен от самосрутване
Заповед за премахване на строеж по чл. 195, ал. 6 ЗУТ

______

След закупуване на жалените от Вас процедури, Вие получавате достъп до файловете, които се намират във Вашият профил в секция „Сваляния“ или директно от линк на Вашата електронна поща, след потвържадаване на плащането от наша страна.

Получавате:

 • изтегляне и съхранение на пакета /процедура и приложни документи/ локално на Ваш носител.
 • отваряне на цялостния текст на процедурата на всяко мобилно устройство /в PDF формат/;
 • принтиране на текста;
 • обработка и принтиране на приложените документи /в WORD формат/;
 • съхранение на текстовете.

Предлаганите процедури възпроизвеждат съдържанието на книгата на ИК „Труд и право” – „Процедури и приложни документи по устройство на територията и строителството” от м. юни 2016 г. Те са обект на авторско право по ЗЗАПСП.

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Няма намерени продукти.
0
  Кошница
  Изпразнете кошницатаОбратно към магазина