Процедура № 22 – Издаване на удостоверение за регистрация на консултант за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

8.40 лв.

Автор: Стоянка ИЛОВА

Описание

Цел
Удостоверението за регистрация дава право на консултанта:
1. Като независима страна, различна от проектанта, изработил проекта, да извършва оценяване на съответствието на инвестиционния проект (ОСИП).
2. Като независима страна, различна от строителя, да осъществява строителен надзор (СН) по време на изпълнение на строителството.
3. Да извършва проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти, с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

Правно основание

 • Член 166-168 от Закона за устройство на територията
 • Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

Участници (платен достъп)
Описание (платен достъп)
Предварителни условия
Действия на участниците
Допълнения (платен достъп)
Отказ и обжалване (платен достъп)
Правни последици (платен достъп)

ПРИЛОЖНИ ДОКУМЕНТИ: (платен достъп)
Заявление за издаване на удостоверение
Списък на правоспособните физически лица
Декларация за включване в списъка на правоспособните лица, чрез които се упражнява дейността
Декларация за удостоверяване липсата на извършени нарушения
Формуляр за заплащане на дължимата такса
________

След закупуване на жалените от Вас процедури, Вие получавате достъп до файловете, които се намират във Вашият профил в секция “Сваляния” или директно от линк на Вашата електронна поща, след потвържадаване на плащането от наша страна.

Получавате:

 • изтегляне и съхранение на пакета /процедура и приложни документи/ локално на Ваш носител.
 • отваряне на цялостния текст на процедурата на всяко мобилно устройство /в PDF формат/;
 • принтиране на текста;
 • обработка и принтиране на приложените документи /в WORD формат/;
 • съхранение на текстовете.

Предлаганите процедури възпроизвеждат съдържанието на книгата на ИК „Труд и право” – „Процедури и приложни документи по устройство на територията и строителството” от м. юни 2016 г. Те са обект на авторско право по ЗЗАПСП.

0
  Кошница
  Вашата кошница е пазнаОбратно към магазина