Процедура № 01 – Създаване и одобряване на общ устройствен план (Електронен продукт)

8.40 лв.

Автор: арх. Пенчо ДИМИТРОВ

Описание

Цел
Да се определят изискванията за цялостното устройство на териториите на общините или на части от тях, на териториите на населените места с техните землища, или на териториите на селищните образувания с национално значение, да се определи общата структура, преобладаващото основно предназначение и общият режим на устройство на териториите, видът и предназначението на техническата инфраструктура, да се определят изискванията за опазване на околната среда и на обектите на културно-историческото наследство, застрашените от бедствия територии, определени съобразно анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия по Закона за защита при бедствия, както и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита, да се определят изискванията за устройство на достъпна среда за цялото население, включително за хората с увреждания…(платен достъп)

Правно основание
• Глава шеста, раздел II „Общи устройствени планове“ – чл. 104-107 и глава
седма, раздел III „Създаване, обявяване и одобряване на устройствените планове“
– чл. 124-127 от Закона за устройство на територията
• чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 44, ал. 1, т. 13 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
• Глава четвърта „Устройство на крайбрежието“ – чл. 18-22 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие

Участници (платен достъп)
Описание
(платен достъп)
Действия на участниците
(платен достъп)
Допълнения
(платен достъп)
Специфични случаи
(платен достъп)

_____________

След закупуване на жалените от Вас процедури, Вие получавате достъп до файловете, които се намират във Вашият профил в секция “Сваляния” или директно от линк на Вашата електронна поща, след потвържадаване на плащането от наша страна.

Получавате:

  • изтегляне и съхранение на пакета /процедура и приложни документи/ локално на Ваш носител.
  • отваряне на цялостния текст на процедурата на всяко мобилно устройство /в PDF формат/;
  • принтиране на текста;
  • обработка и принтиране на приложените документи /в WORD формат/;
  • съхранение на текстовете.

Предлаганите процедури възпроизвеждат съдържанието на книгата на ИК „Труд и право” – „Процедури и приложни документи по устройство на територията и строителството” от м. юни 2016 г. Те са обект на авторско право по ЗЗАПСП.

0
    Количка
    Вашата количка е пазнаОбратно към магазина