Промените в Административнопроцесуалния кодекс – 2018

30.00 лв.

Автори:
Соня ЯНКУЛОВА – съдия във ВАС
Теодора НИКОЛОВА – съдия във ВАС

Описание

Съдържание:

Тази книга представя, от практическа гледна точка, мащабните промени в Административнопроцесуалния кодекс от септември 2018 година. (ДВ, бр. 77 от 18.09.2018 г.).

Изложението следва логиката на кодекса.

Последователно, с оглед на значимостта им, са представени основните промени: в принципите и в основните понятия в процеса, в електронното правосъдие, в административния договор и споразумение, в мълчаливото съгласие, в подсъдността, в държавните такси, в касационното производство, в административните услуги, в изискването на удостоверения и документи и в административнонаказателните разпоредби.

При това, измененията се коментират от гледна точка на значението им за правоприлагането. Посочват се възможните предизвикателства, които новите разпоредби поставят пред практиката. Отчита се приносът на промените за развитието на административното право, за утвърждаването на върховенството на закона и на правата и свободите на гражданите.

В приложение е публикуван актуализираният нормативен текст на Административнопроцесуалния кодекс.

Отчитайки факта на сериозен vacatio legis и на поставените пред Конституционния съд въпроси за конституционосъобразността на някои от направените промени, книгата има за цел да представи виждането на практикуващия юрист за измененията в контекста на логиката на кодекса и на обвързването им с останалите норми на позитивното право.

Съдържанието на книгата е включено в компютърните информационни продукти ЕПИ „Собственост“ и ЕПИ „Търговско и облигационно право“.


Целева аудитория:
Всички практикуващи юристи.

Допълнителна информация

Тематика

Граждански и административен процес

Също може да ви хареса…

0
    Количка
    Вашата количка е пазнаОбратно към магазина