Прекариатът – Новата опасна класа

18.00 лв.

Автор:
Гай Стендинг /Guy Standing/

Описание

Съдържание:

Книгата предлага задълбочен анализ на зараждането, формирането и характерните черти на глобалния прекариат – една нова класа от милиони хора по света, лишени от постоянна работа, от трудова и житейска стабилност и сигурност, без ясна трудова идентичност и перспектива за кариера, поставени в неравностойно положение в резултат на глобализацията на икономиката и провежданите неолиберални политики.

Защо се разраства тази класа? Какъв е статусът на тези хора? Могат ли съществуващите модели и решения да отговорят на техните желания и потребности? Не предизвиква ли вече техния гняв политическа и социална нестабилност в обществото? В какви насоки трябва да се търсят политическите и икономическите решения?

Анализът на Гай Стендинг не само разглежда задълбочено всички тези и други подобни проблеми, но съдържа конкретни идеи и модели за решаването им.

Именно затова книгата предизвиква сериозен размисъл и ще бъде изключително ценно четиво както за политици, икономисти, синдикалисти и общественици, така и за научни работници, преподаватели и студенти.


За автора:

Гай Стендинг е професор по „Икономическа сигурност” в университета „БАТ” – Великобритания.
Академичният му път е свързан с научни изследвания в областта на икономиката на труда и комплексните индустриални отношения. Автор е на множество публикации, научни трудове и над 25 книги в областта на пазара на труда.
Гай Стендинг е заемал експертни и ръководни длъжности в Световната банка, Международната организация на труда, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Европейската комисия, Азиатската банка за развитие, Международната организация на профсъюзите и др.
Изданието предлага български превод на книгата „The Precariat: The New Dangerous Class”, издадена в Англия през 2011 година.

Изданието е възложено и се финансира от Конфедерацията на независимите синдикати в България.

0
    Количка
    Вашата количка е пазнаОбратно към магазина