Национални счетоводни стандарти – 2016

Луксозно издание с твърди корици
Том втори от двутомното издание „Новото счетоводно законодателство, в сила от 2016 година”

Автори:

Д-р Антон СВРАКОВ, д.е.с. – СС 21, 22, 27, 28, 31, 37 и 42
Доц. д-р Бойка БРЕЗОЕВА, д.е.с. – СС 2, 7, 12, 17, 19, 32 и 36
Бойко КОСТОВ, д.е.с. – Общи разпоредби, СС 1, 8, 10, 11, 24 и 34
Велин ФИЛИПОВ, д.е.с. – СС 4 и 16
Доц. д-р Симеон МИЛЕВ, д.е.с. – СС 9, 13, 18, 20, 38, 40 и 41

Срок на отпечатване:

30.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Съдържание:

  • Актуализиран нормативен текст на стандартите.
  • Изчерпателни приложни коментари и разяснения по всеки от стандартите.

Целева аудитория: Счетоводители, финансисти, мениджъри, преподаватели и студенти

ВМЕСТО УВОД
За авторите – Професионални щрихи
Постановление № 46 на МС от 21 март 2005 г. за приемане на Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия
Постановление № 251 на МС от 17 октомври 2007 г. за изменение и допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2005 г.
Постановление № 394 на МС от 30 декември 2015 г. за изменение и допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2005 г.

НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ –
Общи разпоредби
РАЗЯСНЕНИЯ по съдържанието и прилагането на Общите разпоредби към Националните счетоводни стандарти
СС 1 – Представяне на финансови отчети
Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 1 – Представяне на финансови отчети
СС 2 – Отчитане на стоково-материалните запаси
Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 2 – Отчитане на стоково-материалните запаси
СС 4 – Отчитане на амортизациите
Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 4 – Отчитане на амортизациите
СС 7 – Отчети за паричните потоци
Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 7 – Отчети за паричните потоци
СС 8 – Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика
РАЗЯСНЕНИЯ по съдържанието и прилагането на СС 8 – Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика
СС 9 – Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност
Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 9 – Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност
СС 10 – Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 10 – Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
СС 11 – Договори за строителство
Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 11 – Договори за строителство
СС 12 – Данъци от печалбата
Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 12 – Данъци от печалбата
СС 13 – Отчитане при ликвидация и несъстоятелност
Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 13 – Отчитане при ликвидация и несъстоятелност
СС 16 – Дълготрайни материални активи
Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 16 – Дълготрайни материални активи
СС 17 – Лизинг
Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 17 – Ли­зинг
СС 18 – Приходи
Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 18 – Приходи
СС 19 – Доходи на персонала
Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 19 – Доходи на персонала
СС 20 – Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ
Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 20 – Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ
СС 21 – Ефекти от промените във валутните курсове
Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 21 – Ефекти от промените във валутните курсове
СС 22 – Отчитане на бизнескомбинации
Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 22 – Отчитане на бизнескомбинации
СС 24 – Оповестяване на свързани лица
Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 24 – Оповестяване на свързани лица
СС 27 – Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия
Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 27 – Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия
СС 28 – Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия
Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 28 – Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия
СС 31 – Отчитане на дялове в смесени предприятия
Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 31 – Отчитане на дялове в смесени предприятия
СС 32 – Финансови инструменти
РАЗЯСНЕНИЯ по съдържанието и прилагането на СС 32 – Финансови инструменти
СС 34 – Междинно счетоводно отчитане
Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 34 – Междинно счетоводно отчитане
СС 36 – Обезценка на активи
Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 36 – Обезценка на активи
СС 37 – Провизии, условни задължения и условни активи
Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 37 – Провизии, условни задължения и условни активи
СС 38 – Нематериални активи
разяснения по съдържанието и прилагането на СС 38 – Нематериални активи
СС 40 – Отчитане на инвестиционни имоти
Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 40 – Отчитане на инвестиционни имоти
СС 41 – Селско стопанство
Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 41 – Селско стопанство
СС 42 – Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти
Разяснения по съдържанието и прилагането на СС 42 – Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Месечни списания

Списание "Счетоводство, данъци и право" - абонамент за печатно издание

Месечно списание с актуално приложно знание по материята на финансовото...
On-line продукт

ЕПИ Счетоводство и данъци - Online

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за счетоводство,...
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина