Търсене
Close this search box.

Дисциплинарна отговорност на работниците и служителите

Автори:

Проф. д-р Кругер МИЛОВАНОВ

Срок на отпечатване:

15.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

В книгата се разглеждат теоретически и практически въпроси на действащата правна уредба на дисциплинарната отговорност на работниците и служителите.

Особено внимание е обърнато на най-новата практика на Върховния касационен съд, с която се създава уеднаквена съдебна практика, която е задължителна за съдилищата.

На основата на правната уредба в Кодекса на труда се изясняват огромен брой по-конкретни въпроси, които се поставят пред работодателите и практикуващите юристи.

Разгледани са въпросите относно същността на дисциплинарната отговорност на работниците и служителите, дисциплинарната власт на работодателя, понятието и видовете нарушения на трудовата дисциплина, същността на предвидените в закона дисциплинарни наказания, редът за налагане на дисциплинарни наказания и защитата срещу незаконни дисциплинарни наказания.

Целева аудитория: юристи – съдии, прокурори, адвокати, юрисконсулти, студенти и други, както и за работодателите, синдикалните дейци и за всички, които се интересуват от въпросите на трудовите отношения.

Съкращения
Увод

Глава І. Понятие за дисциплинарната отговорност на работниците и служителите
§ 1. Терминологично уточнение
§ 2. Нормативна уредба на дисциплинарната отговорност на работниците и служителите
§ 3. Методи за осигуряване на трудовата дисциплина
§ 4. Обща характеристика на дисциплинарната отговорност на работниците и служителите
§ 5. Дисциплинарната отговорност по трудово правоотношение и по служебно правоотношение
§ 6. Дисциплинарната отговорност и другите видове правна отговорност
§ 7. Кумулиране на дисциплинарната отговорност с другите видове правна отговорност

Глава ІІ. Дисциплинарната власт на работодателя
§ 8. Същност на дисциплинарната власт на работодателя
§ 9. Субекти на дисциплинарната власт

Глава ІІІ. Субекти на дисциплинарната отговорност
§ 10. Понятието субект на дисциплинарната отговорност
§ 11. Придобиване и изгубване на качеството субект на дисциплинарната отговорност

Глава ІV. Понятието нарушение на трудовата дисциплина
§ 12. Определение на нарушението на трудовата дисциплина
§ 13. Субект на нарушението на трудовата дисциплина
§ 14. Обект на нарушението на трудовата дисциплина
§ 15. Обективната страна на нарушението на трудовата дисциплина
§ 16. Субективната страна на нарушението на трудовата дисциплина

Глава V. Видове нарушения на трудовата дисциплина
§ 17. Възможни класификации на нарушенията на трудовата дисциплина
§ 18. Видове нарушения на трудовата дисциплина по чл. 187 КТ
§ 19. Видове нарушения на трудовата дисциплина по чл. 190, ал. 1 КТ

Глава VІ. Дисциплинарни наказания
§ 20. Посочване на дисциплинарните наказания
§ 21. Дисциплинарното наказание забележка
§ 22. Дисциплинарното наказание предупреждение за уволнение
§ 23. Дисциплинарното наказание уволнение

Глава VІІ. Критерии за определяне на дисциплинарното наказание
§ 24. Принципът за съответствие на нарушението и наказанието
§ 25. Посочване на критериите
§ 26. Тежестта на нарушението
§ 27. Обстоятелствата
§ 28. Поведението на работника или служителя
§ 29. Съвкупна преценка на критериите
§ 30. Примери на законосъобразно наложено дисциплинарно уволнение
§ 31. Примери на незаконно наложено дисциплинарно уволнение

Глава VІІІ. Ред за налагане на дисциплинарните наказания
§ 32. Общо за реда за налагане на дисциплинарните наказания
§ 33. Обясненията на работника или служителя
§ 34. Срокове за налагане на дисциплинарно наказание
§ 35. Специална закрила при дисциплинарно уволнение
§ 36. Принципът на еднократност на наказанието (non bis in idem)
§ 37. Заповедта за налагане на дисциплинарно наказание
§ 38. Момент на налагане на дисциплинарното наказание

Глава ІХ. Защита срещу незаконно дисциплинарно наказание
§ 39. Общо за правната уредба
§ 40. Защита пред съда
§ 41. Защита пред работодателя

Глава Х. Заличаване на дисциплинарното наказание
§ 42. Заличаване въз основа на закона
§ 43. Заличаване по преценка на работодателя

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Месечни списания

Списание "Труд и право" - абонамент за печатно издание

Месечно списание "Труд и право" е с актуално приложно знание за трудови...
On-line продукт

ЕПИ Труд и социално осигуряване - Online

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за труда...

Последно разглеждани

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина