Търсене
Close this search box.

Актуални въпроси на устройството на територията и строителствотo

Автори:

Савин КОВАЧЕВ, зам. министър на регионалното развитие и благоустрояването
Проф.д.ю.н. Владимир ПЕТРОВ,
Валентина БАКАЛОВА, адвокат
Георги ДАРАКЧИЕВ, зам.началник на ДНСК
Стоянка ИЛОВА, началник отдел „Правен” в ДНСК
Борислава КИШКИЛОВА, старши адвокат в КПМГ България
Виолета АНГЕЛИЕВА, директор на дирекция „Технически правила и норми” в МРРБ

Срок на отпечатване:

22.80 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Приложен коментар на актуални въпроси по Закона за устройство на територията и на новите устройствени закони и подзаконови нормативни актове:

  • Закон за Камарата на строителите;
  • Закон за Камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране;
  • Закон за устройството и застрояването на Столичната община;
  • Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти;
  • Наредба № 5 от 28 декември 2006г. за техническите паспорти на строежите.

Актуализиран текст на ЗУТ и новите нормативни актове

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Няма намерени продукти.

Последно разглеждани

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина