Актуални промени в правната уредба на устройството на територията

24.00 лв.

Автор:
Савин КОВАЧЕВ

Описание

Съдържание:

Книгата съдържа актуализирания текст на Закона за устройство на територията и на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Акцент в изчерпателния приложен коментар са важните промени в Закона за устройство на територията, свързани със статута и дейността на общинските органи по Закона за устройство на територията, с урегулирането и застрояването на поземлените имоти, със статута на оградите, заварените и временните строежи, с дейностите в свлачищните райони, с процедиране на устройствени планове, с одобряване на инвестиционните проекти и разрешаване на строителството, със статута на страните в строителния процес и отношенията между тях, с оспорване на индивидуалните административни актове, с материята на административния контрол и административнонаказателната отговорност по устройство на територията.

В обзорния коментар по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие се разясняват както последните промени, така и актуалния режим на зона „А“ за териториално-устройствена защита.


Цялото съдържание на тази книга е Включено В компютърния информационен продукт „ЕПИ Собственост“.

Целева аудитория: Юристи; архитекти, инвеститори, проектанти и строители; областни администрации, общини и кметства; специализирани държавни структури; предприятия и прочее.

Допълнителна информация

Тематика

Устройство на територията, кадастъра и имотен регистър

Също може да ви хареса…

0
    Количка
    Вашата количка е пазнаОбратно към магазина