Актуални проблеми на гражданския изпълнителен процес

70.00 лв.

Луксозно изпълнение с твърди корици

Автори:
Доц. д-р Таня ГРАДИНАРОВА, Мариана ОБРЕТЕНОВА, частен съдебен изпълнител, Димитър ДИМИТРОВ, съдия във ВКС, Бистра НИКОЛОВА, зам.-председател на САС, Красимир МАШЕВ, съдия в САС, Д-р Георги ХОРОЗОВ, адвокат, доц. д-р Николай КОЛЕВ

Срок на отпечатване:
януари-февруари 2023 г.

Описание

Съдържание:

Книгата представя цялостно и изчерпателно материята на гражданското изпълнително производство. В подробни коментари и разяснения се разглеждат предпоставките за започване на изпълнителното производство. Последователно се анализират характеристиките и предпоставките на заповедното производство и развитието на изпълнителния процес. Втората част на книгата е посветена на изпълнението на паричните притезания: обезпечаване, изпълнение върху движими и недвижими вещи, върху вещи в съпружеска общност и върху вземания на длъжника; присъединяването на кредитори, изпълнение по ЗОЗ и прочее. В третата част са разгледани проблемите на изпълнението на непарични притезания. В четвъртата част се коментира при материално незаконосъобразно изпълнение, както и отговорността за нанесените вреди. Професионалният прочит и анализ на материята е обогатен с актуална и важна съдебна практика.

Целевата аудитория: Уникална книга – за всеки практикуващ юрист. Книга – богатство за всяка юридическа библиотека.

Допълнителна информация

Тематика

Труд и социално осигуряване

Също може да ви хареса…

0
    Количка
    Вашата количка е пазнаОбратно към магазина