150 примерни длъжностни характеристики

Автори:

Станислав ПАВЛОВ

Срок на отпечатване:

22.80 лв.

(вкл. 9% ДДС)

Изчерпан

Книгата „150 примерни длъжностни характеристики” съдържа длъжностни характеристики на най-важните професии и длъжности по новата класификация на професиите и длъжностите. Характеристиките са разработени в съответствие с утвърдения типов модел на характеристика.

Част първа
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
КОДЕКС НА ТРУДА (Извлечение)
ЗАКОН за държавния служител (Извлечение)
НАРЕДБА за договаряне на работната заплата (Извлечение)
ЗАПОВЕД № 742 на МТСП от 27 декември 2005 година
ЗАПОВЕД № 416 на МТСП от 8 юни 2006 година 28

Част втора
ДЛЪЖНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Клас 1. ПРЕЗИДЕНТ, ЗАКОНОДАТЕЛИ, ВИСШИ СЛУЖИТЕЛИ И РЪКОВОДИТЕЛИ
1122 6021 Началник отдел, “Управление на персонала”
1122 6021 Началник отдел, “Административно – стопански”
1122 6021 Началник отдел, “Автоматизирани системи за управление”
1122 6021 Началник отдел, “Безопасност на труда”
1122 6021 Началник отдел, “Връзки с обществеността”
1122 6021 Началник отдел, “Контрол на качеството”
1122 6021 Началник отдел, “Маркетинг и търговия”
1122 6021 Началник отдел, “Оперативен”
1122 6021 Началник отдел, “Протокол”
1122 6021 Началник отдел, “Снабдяване”
1122 6021 Началник отдел, “Производствен”
1210 7089 Управител, клон на търговско дружество
1222 5004 Началник, цех
1222 6003 Началник, смяна
1222 7008 Главен технолог
1223 3006 Технически ръководител
1235 6003 Ръководител звено, складиране
1239 3002 Завеждащ лаборатория
1314 9008 Управител, магазин
1315 3009 Управител, ресторант
1315 3013 Управител, хотел

Клас 2. АНАЛИТИЧНИ СПЕЦИАЛИСТИ
2131 7007 Проектант, компютърни системи
2131 7008 Системен администратор (управляващ база данни)
2132 7001 Програмист
2141 7002 Архитект, жилищно строителство
2142 7002 Проектант, строителство
2143 7002 Инженер, енергетик
2145 7005 Главен механик
2149 7028 Стандартизатор
2221 7001 Лекар
2222 7001 Стоматолог
2224 7001 Магистър фармацевт
2224 7007 Фармацевт
2111 7005 Физик
2113 7002 Химик
2321 6001 Учител, общообразователен учебен предмет
2360 6001 Възпитател
2411 7002 Главен счетоводител
2411 7005 Ревизор
2411 7008 Финансов контрольор
2419 7011 Инвеститор
2412 7001 Експерт, ефективност на труда
2419 7015 Експерт, политика на цените
2419 7020 Експерт, продажби
2419 7021 Контрольор по качеството
2429 7001 Главен юрисконсулт
2429 7007 Юрисконсулт
2431 7001 Архивист
2431 7004 Екскурзовод, музей, художествена галерия
2441 7007 Икономист, индустрия
2442 7010 Социолог
2445 7001 Психолог
2444 7006 Преводач
2471 6006 Главен инспектор
2471 7005 Главен инженер
2542 7008 Конструктор
2213 7014 Озеленител
2472 7006 Старши научен сътрудник, първа степен
2472 7005 Старши научен сътрудник, втора степен
2472 7003 Научен сътрудник, първа степен
2472 7002 Научен сътрудник, втора степен
2472 7004 Научен сътрудник, трета степен

Клас 3. ТЕХНИЦИ И ДРУГИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ
3413 3002 Брокер, недвижими имоти
3116 3022 Технолог, химик
3114 3010 Техник, съобщителна техника
3131 3022 Техник, копирна техника
3415 3001 Консултант (промотьор), продажби
3415 3002 Рекламен агент
3433 1001 Деловодител
3471 3006 Дизайнер
3231 6008 Старша медицинска сестра
3231 5002 Медицинска сестра
3232 5001 Акушерка
3118 3001 Чертожник

Клас 4. АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ
4191 2004 Завеждащ, личен състав
4112 2001 Оператор, ксерокс и друга размножителна техника
4114 1002 Оператор, компютър
4115 2007 Технически секретар
4121 2001 Калкулант
4121 2003 Касиер, счетоводство
4121 2005 Отчетник, начисляване на трудови възнаграждения
4121 2007 Отчетник, водещ платежни ведомости
4121 2006 Отговорник, водещ документи за оценка
4131 2002 Експедитор, стоки и товари
4131 2019 Снабдител, доставчик
4131 2022 Стоковед
4131 2025 Управител, склад
4132 2001 Организатор, производствено планиране и координация
4133 2001 Диспечер, транспортни средства
4212 1002 Касиер, обменно гише
4222 3001 Администратор, хотел
4223 2002 Телефонист
4111 3003 Стенограф
4111 2001 Машинописец

Клас 5. ПЕРСОНАЛ, ЗАЕТ С УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ТЪРГОВИЯТА И ОХРАНАТА
5121 1001 Домакин
5122 2001 Главен готвач
5122 2003 Готвач
5122 2004 Помощник-готвач
5123 2001 Барман
5123 2004 Салонен управител
5123 2005 Сервитьор
5132 1016 Хигиенист
5132 1013 Санитар
5142 1002 Камериер/ка
5121 1006 Пиколо
5169 1003 Пазач, въоръжена охрана
5220 2005 Продавач-консултант

Клас 6. КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В СЕЛСКОТО, ГОРСКОТО, РИБНОТО И ЛОВНОТО СТОПАНСТВО
6111 1002 Полевъд
6121 1001 Животновъд
6122 1003 Птицевъд

Клас 7. КВАЛИФИЦИРАНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАБОТНИЦИ И СРОДНИ НА ТЯХ ЗАНАЯТЧИИ
7451 2005 Лаборант
7124 2002 Дърводелец
7136 2002 Водопроводчик (вътрешно ВиК)
7129 2004 Работник, поддръжка на сгради
7212 2003 Електрозаварчик
7421 2007 Електромонтьор
7233 2009 Механик, промишлено оборудване
7233 2028 Монтьор, промишлено оборудване
7231 2002 Автомонтьор
7231 3001 Автомеханик
7345 2005 Книговезец
7433 1009 Шивач, мъжко, дамско облекло
7433 3003 Моделиер-конструктор, облекла
7211 1019 Леяр
7222 3010 Шлосер

Клас 8. ОПЕРАТОРИ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, И РАБОТНИЦИ ПО МОНТАЖ НА ИЗДЕЛИЯ
8322 2005 Шофьор, товарен автомобил
8331 2001 Водач, селскостопански машини
8334 2004 Водач, мотокар
8211 2026 Стругар
8211 2027 Фрезист

Клас 9. ПРОФЕСИИ, НЕИЗИСКВАЩИ СПЕЦИАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
9123 0004 Работник, кухня
9132 0006 Чистач, производствени помещения
9151 0001 Куриер
9152 0005 Пазач
9152 0006 Портиер
9312 0003 Работник, строителство
9162 0003 Общ работник

ДЛЪЖНОСТИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА
1122 7007 Главен секретар, администрация
1122 6011 Директор дирекция, администрация
1239 7001 Директор, дирекция “Правна”
1122 6021 Началник отдел, администрация
1122 6026 Началник сектор, администрация
2471 7031 Съветник, Министерски съвет
2471 7010 Държавен експерт
2471 7003 Главен експерт
2471 6026 Старши експерт
2471 7015 Младши експерт
2471 6029 Старши счетоводител, Народно събрание/Президент/МС/министерство/администрация/Столична община/община/район
2471 6018 Младши счетоводител, Народно събрание/Президент/МС/министерство/администрация/Столична община/община/район
2471 6030 Старши юрисконсулт, Народно събрание/Президент/МС/министерство/администрация/Столична община/община/район

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Няма намерени продукти.
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина