100 години Международна организация на труда и България. Условия на труд. Международни трудови норми.

36.00 лв.

проф. д.ю.н. Васил МРЪЧКОВ, Огнян АТАНАСОВ, ас. Албена ВЕЛИКОВА, доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ, проф. д-р Красимира СРЕДКОВА, Мирослава АНГЕЛОВА, Мария МИНЧЕВА, Чавдар ХРИСТОВ

Описание

Изданието включва текстовете на всички конвенции на МОТ в областта на условията на труд, ратифицирани от РБългария. В обособени раздели са представени конвенциите в областта на здравословните и безопасни условия на труд; работното време, почивките и отпуските; трудовото възнаграждение; специалната закрила на някои категории трудещи се; управлението на труда и контрола по спазване на трудовото законодателство. В началото на всеки раздел е публикуван рамков коментар с кратко представяне на конвенциите и тяхното транспониране в нашето законодателство.

Книгата е подредена в следната последователност:

I. Обръщения по повод 100-годишнината на МОТ и членството на България в тази организация:
– от Гай Райдър – Генерален директор на МОТ;
– от доц. д-р Бисер Петков – министър на труда и социалната политика;
– от Пламен Димитров – Президент на КНСБ и член на Управителния орган на МОТ;
– от Цветан Симеонов – Председател на БТПП и ротационен Председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели за 2019 г.

II. Въвеждащ коментар с представяне на МОТ, членството на РБългария и дейността на организацията в областта на условията на труд. Автор на коментара: проф. д.ю.н. Васил Мръчков.

III. Тематични раздели:

1. Здравословни и безопасни условия на труд:
– рамков коментар от Огнян Атанасов
– конвенции на МОТ

2. Работно време, почивки и отпуски:
– рамков коментар от ас. Албена Великова
– конвенции на МОТ

3. Трудово възнаграждение:
– рамков коментар от доц. д-р Андрей Александров
– Конвенции на МОТ

4. Специална закрила на някои категории трудещи се:
– рамков коментар от проф. д-р Красимира Средкова
– конвенции на МОТ

5. Управление на труда. Контрол по спазване на трудовото законодателство:
– рамков коментар от Мирослава Ангелова
– конвенции на МОТ

6. Свобода на сдружаване и право на колективно преговаряне:
– рамков коментар от Мария Минчева и Чавдар Христов
– конвенции на МОТ

IV. Списък на конвенциите и препоръките на МОТ по предмет и статус, с ратифицираните от РБългария конвенции.

Също може да ви хареса…

0
    Количка
    Вашата количка е пазнаОбратно към магазина