Търсене
Close this search box.

Процедура № 04 – Изменение на подробен устройствен план

Автор: арх. Пенчо ДИМИТРОВ

Автори:
Срок на отпечатване:

8.40 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Цел
Да се изменят предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП), когато:
1. настъпят съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия, при които е бил съставен планът (чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ);
2. възникнат нови държавни или общински нужди за изграждане на обекти – собственост на държавата, на общините или на експлоатационните дружества (чл. 134, ал. 1, т. 2 ЗУТ);
3. възникнат инвестиционни инициативи, които ще се реализират със средства, осигурени по международни договори или от държавния бюджет, както и от инвеститори, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (чл. 134, ал. 1, т. 3 ЗУТ);
4. отпадне необходимостта от изграждане на сгради, мрежи и съоръжения за специални нужди на отбраната и сигурността на страната (чл. 134, ал. 1, т. 4 ЗУТ);
5. се констатира явна фактическа грешка, имаща значение за предвижданията на плана (чл. 134, ал. 1, т. 5 и ал. 2, т. 4 ЗУТ); (платен достъп)

Правно основание

 • Глава седма, раздел IV „Условия и ред за изменение на устройствените планове“ – чл. 134-136 от Закона за устройство на територията
 • Член 21, ал. 1, т. 11 и чл. 44, ал. 1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
 • Глава четвърта „Устройство на крайбрежието“ – чл. 18-22 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
 • Глава втора, раздел VІІ, глава трета, раздел ІІ и глава четвърта от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Участници (платен достъп)
Описание (платен достъп)
Предварителни условия
Действия на участниците
Допълнения (платен достъп)
Специфични случаи

ПРИЛОЖНИ ДОКУМЕНТИ: (платен достъп)
Заявление за издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план
Заповед за разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план
Заявление за одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план
Решение/Заповед за одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план

_____

След закупуване на жалените от Вас процедури, Вие получавате достъп до файловете, които се намират във Вашият профил в секция „Сваляния“ или директно от линк на Вашата електронна поща, след потвържадаване на плащането от наша страна.

Получавате:

 • изтегляне и съхранение на пакета /процедура и приложни документи/ локално на Ваш носител.
 • отваряне на цялостния текст на процедурата на всяко мобилно устройство /в PDF формат/;
 • принтиране на текста;
 • обработка и принтиране на приложените документи /в WORD формат/;
 • съхранение на текстовете.

Предлаганите процедури възпроизвеждат съдържанието на книгата на ИК „Труд и право” – „Процедури и приложни документи по устройство на територията и строителството” от м. юни 2016 г. Те са обект на авторско право по ЗЗАПСП.

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Няма намерени продукти.

Последно разглеждани

0
  Кошница
  Изпразнете кошницатаОбратно към магазина