Промени в търговския закон

  • Дружество с променлив капитал
  • Несъстоятелност
  • Несъстоятелност на предприемача
  • Стабилизация

 

Автори:

Проф. д.ю.н. Ангел КАЛАЙДЖИЕВ
Костадинка НЕДКОВА, съдия във Върховния касационен съд

Срок на отпечатване:

ноември 2023 г.

42.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими

Изданието ще предложи на читателите професионален изчерпателен коментар  на значимите  законодателни промени в Търговския закон, обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 66 от 1 август 2023 г.

В първата част на книгата ще бъде представено новото дружество с променлив капитал като иновативна правно-организационна форма: изискванията за неговото учредяване, членствените правоотношения, капитала и дружествените дялове, органите на управление – общото събрание на съдружниците и управителния съвет, преобразуването, прекратяването и ликвидацията на дружеството.

Във втората част ще бъдат анализирани измененията в производствата по несъстоятелност и стабилизация: откриване на производството по несъстоятелност, попълване на масата на несъстоятелността, правомощията и отговорността на синдика, събранието на кредиторите, предявяване на вземанията, оздравителното производство, осребряване на имуществото, въвеждане на фигурата на предприемача и новите глави за несъстоятелност на предприемача и за погасяване на задължения, въвеждане на електронен публичен търг, важни промени в съдържанието на плана за стабилизация и фигурата на довереното лице, новата глава за производство по стабилизация на предприемача и ред други изменения.

Целева аудитория:

Всички практикуващи юристи, интересуващи се от проблематиката на търговското и облигационното право – адвокати, юрисконсулти, съдии, синдици, частни съдебни изпълнители, нотариуси, консултанти и мениджъри в търговски дружества, както и преподаватели и студенти по право.

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

On-line продукт

Списание "Търговско и облигационно право" - абонамент за електронно издание

Месечно електронно списание за търговско право, за облигационно право,...
On-line продукт

ЕПИ Търговско и облигационно право - Online

Компютърен информационен продукт с цялостно и актуално знание за търговско...
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина