Търсене
Close this search box.

Новите положения в нормативната уредба на устройството на територията

Закон за устройство на територията.
Закон за устройството на черноморското крайбрежие.
Устройствени правилници на МРР и МИП

Автори:

Борис МИЛЧЕВ,
Ясен КОВАЧЕВ

Срок на отпечатване:

24.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими
  • Аналитичен коментар на последните изменения и допълнения в нормативната уредба на устройството на територията
  • Актуализирани нормативни текстове
Целева аудитория:
Практикуващи юристи – адвокати, нотариуси, юрисконсулти и съдии; архитекти, проектанти, строители и инвеститори; общински и областни администрации; експерти в специализираните държавни органи, агенции, строителни предприятия и прочее.

Въведение

Коментар на промените в Закона за устройство на територията
(ДВ, бр. 66 от 26.07.2013 г.)

§ 1. Разпределяне на функциите между Министерството на регионалното развитие и Министерството на инвестиционното проектиране в областта на пространственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството
1. Принципни положения
2. Експертни съвети
3. Специфични правила и нормативи
4. Устройствено планиране
5. Инвестиционно проектиране
6. Техническа инфраструктура
7. Други компетенции на МРР и МИП

Коментар на промените в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
(ДВ, бр. 27, 28 и 66 от 26.07.2013 г.)

§ 1. Достъп до морските плажове, устройство на Черноморското крайбрежие, собственост и отчуждавания, мораториуми
1. Достъп до морските плажове
2. Отчуждаване за морски плажове
3. Устройство
4. Мораториуми
§ 2. Предоставяне на концесии за морските плажове 62
1. Развитие на правната уредба 62
2. Обектите на концесия по ЗУЧК 64
3. Приложима процедура за предоставяне на концесия за морски плаж
4. Изисквания на ЗУЧК към концесионерите
5. Подготвителни действия и решение за откриване на състезателна процедура
6. Изисквания към участниците в конкурса за предоставяне на концесия
7. Особености по формирането, състава и правомощията на конкурсната комисия
8. Особености в конкурсната документация и заявленията за участие
9. Провеждане на конкурса, решение за определяне на концесионер и сключване на концесионен договор
10. Обжалване
11. Преходни разпоредби
12. Заключение

Нормативни актове
Закон за устройство на територията
Закон за устройството на Черноморското крайбрежие
Постановление № 161 от 02.08.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и устройствен правилник на Министерството на инвестиционното проектиране
Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие
Устройствен правилник на Министерството на инвестиционното проектиране

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Няма намерени продукти.

Последно разглеждани

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина