Неврохирургична патология на трети вентрикул

Луксозно издание с твърди корици

Автори:

Проф. д-р Стефан ГАБРОВСКИ д.м.н.

Срок на отпечатване:

90.00 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими
Код ventrikul Категория

Тази книга обобщава знанието и опита на плеяда лекари, работещи в областта на лечението на трети вентрикул в продължение на 35 години.

„Едва ли има друг раздел в неврохирургията, за който да са написани толкова мрачни и същевременно толкова блестящи страници, както посветените на хирургията на трети вентрикул. Страници, изпълнени с предизвикателство, горчивина, амбиция и надежда. Едва ли има друга област от неврохирургията, в която съвременните успехи на медицината да са довели до такъв положителен прелом, както в хирургията на трети вентрикул.

След 2005 г., когато защитих дисертацията си за доктор на медицинските науки „Микрохирургия на трети вентрикул“, бях решил да споделя опита си в отделна монография, посветена на тази тема. Изключително големия и бърз напредък в областта на този труден и предизвикателен раздел от неврохирургията, желанието да го развия в светлината на съв­ременните достижения у нас, както и да се подобрят резултатите от лечението на болните с тази тежка интравентрикулна патология, беше причина да поканя и други колеги, които понастоящем работят в тази област. Това безспорно обогати практическата насоченост на книгата и искам да изкажа благодарността си на всички колеги, които се отзоваха на молбата ми и се включиха в изграждането на този труд. Всичко това наложи основна преработка с включване на нова авторска информация, да се селектират по-старите източници, да се добавят нови случаи, наблюдавани и оперирани от нас. Някои от КТ картините от най-ранния ни период са с не доб­ро качество, но те представляват определен клиничен интерес, поради което сме ги включили. Би могло различните отдели от книгата, особено тези от анатомичната част и представянето на оригиналните оперативни достъпи в „историята на хирургията“, да бъдат по-богато илюстрирани, но това беше свързано с редица юридически и финансови проблеми с оглед възможността за тяхното публикуване от нас.

В този дълъг и нелек път ние не бяхме сами. Отправяме благодарностите и признателността си към хората, с които работихме: колегите неврохирурзи, операционните, анестезиологичните и реанимационните екипи, неврорентгенолозите, невроморфолозите, радио- и химиотерапевтите, и всички онези, без чиято подкрепа и помощ този труд нямаше да бъде създаден. И още нещо…, защото зад всеки спасен човешки живот стоят вашите, нашите общи усилия и всеотдайност. Всеотдайност, която един голям писател и хуманист – Антоан дьо Сент-Екзюпери обобщава в написаното: „Величието на моята цивилизация е, че сто миньора рискуват живота си, за да спасят само един затрупан миньор. Те спасяват човек.“. Така работихме и ние, когато спасявахме всеки един човешки живот.“

Проф. д-р Стефан Габровски д.м.н.

Автори:
Доц. g-р Бусарски, Асен, дм. – Катедра по неврохирургия, УМБАЛ „Иван Рилски“
Проф. д-р Бусарски, Венцеслав, дмн. Катедра по неврохирургия, УМБАЛ „Иван Рилски“
Доц. д-р Велинов, Николай, дм. – Клиника по неврохирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“
Проф. д-р Габровски, Николай, дмн. – Клиника по неврохирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“
Проф. д-р Габровски, Стефан, дмн. – Клиника по неврохирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“
Доц. д-р Генова, Камелия, дм. – Клиника по образна диагностика, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“
Проф. д-р Герганов, Венелин, дм. – Клиника по неврохирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, Клиника по неврохирургия. Международен център по невронауки, Хановер
Д-р Илков, Петър – Клиника по неврохирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“
Доц. д-р Каменова, Маргарита, дм. – Клиника по обща и клинична патология, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“
Д-р Лалева, Мария, дм. – Клиника по неврохирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“
Проф. д-р Маринов, Марин, дмн. – Катедра по неврохирургия, УМБАЛ „Иван Рилски“
Доц. д-р Минкин, Красимир, дм. – Катедра по неврохирургия, УМБАЛ „Иван Рилски“
Проф. д-р Романски, Кирил, дмн. – Катедра по неврохирургия, УМБАЛ „Иван Рилски“

Чуждестранни автори:
Luigi Maria Cavallo, MD, PhD
Domenico Solari, MD, PhD
Andrea De Rosa, MD
Alberto Di Somma, MD, PhD
Alberto Prats-Galino, MD, PhD
Teresa Somma, MD

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Няма намерени продукти.
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина