Данъците и данъчният процес във въпроси и отговори

Автори:

Росен ИВАНОВ

Срок на отпечатване:

26.40 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими
  • всички писма и указания на Министерството на финансите;
  • всички писма и указания на Националната агенция за приходите;
  • над 300 експертни решения на общозначими казуси по данъци и данъчен процес от системата „Въпроси и отговори” на НАП.

Целева аудитория:
Счетоводители, финансисти, данъчни експерти, юристи, управители на търговски дружества, ръководители на специализирани държавни органи и на организации с нестопанска цел, данъкоплатци.

Списък на използваните съкращения
Предговор

Част първа
УКАЗАНИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ

Указания по прилагането на Закона за данък върху добавената стойност
Указания по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Указания по прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане
Указания по прилагането на Закона за данък върху застрахователните премии

Част втора
УКАЗАНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Указания по прилагането на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Указания по прилагането на Закона за данък върху добавената стойност
Указания по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Указания по прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане

Част трета
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОТ СИСТЕМАТА „ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ“ НА НАП

Въпроси и отговори по прилагането на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Въпроси и отговори по прилагането на Закона за данък върху добавената стойност
Въпроси и отговори по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Въпроси и отговори по прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане
Въпроси и отговори по прилагането на Закона за местните данъци и такси 686

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Няма намерени продукти.
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина