Търсене
Close this search box.

Данъчно облагане и счетоводно приключване 2008 г.

Автори:

Д-р Людмила МЕРМЕРСКА,
Диана ДИНЕВА,
Ивайло КОНДАРЕВ,
Д-р Антон СВРАКОВ, д.е.с., регистриран одитор,
Д-р Иван ЗЛАТКОВ, Д.е.с., регистриран одитор

Срок на отпечатване:

28.80 лв.

(вкл. 9% ДДС)
Добави в любими
  • нормативен текст и коментар на основните данъчни закони;
  • организация на годишното счетоводно приключване;
  • годишен финансов отчет за 2008 г.;
  • специфични въпроси на годишното счетоводно отчитане по МСФО  и НСФОМСП, в бюджетните предприятия, в организациите с нестопанска цел и във фирмите с едностранно счетоводно записване.

КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

НОРМАТИВЕН ТЕКСТ
Закон за корпоративното подоходно облагане

КОМЕНТАР ПО КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ
Глава първа
Данъчни постоянни разлики
Глава втора
Данъчни временни разлики
Глава трета
Суми, участващи при определяне на данъчния финансов резултат
Глава четвърта
Данъчен амортизационен план
Глава пета
Отклонение от данъчно облагане
Глава шеста
Промяна в режима на данъчно третиране на дивидентите в рамките на Европейския съюз

ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

НОРМАТИВЕН ТЕКСТ
Закон за данъците върху доходите на физическите лица

КОМЕНТАР ПО ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
Глава първа
Основни понятия
Глава втора
Необлагаеми доходи
Глава трета
Видове данъци
Глава четвърта
Данъчни облекчения
Глава пета
Доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа
Глава шеста
Доходи, подлежащи на облагане с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 ЗДДФЛ
Глава седма
Окончателни данъци
Глава осма
Патентен данък
Глава девета
Годишно деклариране и облагане на доходите

ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

НОРМАТИВЕН ТЕКСТ
Закон за данък върху добавената стойност
Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

КОМЕНТАР ПО ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
Глава първа
Третиране по ЗДДС на конкретни договори, дейности и разходи
Глава втора
Казуси от практиката по прилагането на данъка върху добавената стойност
Глава трета
Данъкът върху добавената стойност в практиката на НАП
Глава четвърта
Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС от 2008 година

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2008 ГОДИНА

КОМЕНТАР
Глава първа
Обща характеристика на годишното счетоводно приключване и на представянето на резултатите във финансовите отчети
Глава втора
Съдържание на годишното счетоводно приключване
Глава трета
Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи НСФОМСП
Глава четвърта
Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи МСС
Глава пета
Особености при изготвянето на годишния консолидиран финансов отчет по реда на МСС
Глава шеста
Изготвяне на годишния финансов отчет от бюджетните предприятия
Глава седма
Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията ­ юридически лица с нестопанска цел
Глава осма
Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията, които водят специфични счетоводни регистри

– чрез сайта на ИК „Труд и право“;
– в офиса на издателството;
– на телефони: 02/981-13-93; 088/240-03-01; 
– e-mail: realizacia@trudipravo.bg;
– чрез нашите търговски представители във Вашия регион.;
– чрез разпространителските фирми – Партньори на ИК „Труд и право“.

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02 981-13-93.

No products found

Свързани продукти

Няма намерени продукти.

Последно разглеждани

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина