Търсене
Close this search box.

Дайджест „Труд и право“, 2010 г., кн. 12

Рубрика: Трудови отношения

Определяне началото на изпълнение на трудовия договор
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 5

Възникване на трудово правоотношение въз основа на конкурс
авторски материал
Автор / източник: Смела Нинева
стр. 7

Длъжността на майката се пази
авторски материал
Автор / източник: в-к „Труд“
стр. 9

От 13 ноември 2010 г. е в сила нова наредба за реда за извършване на проверка по чл. 327, ал. 2 КТ
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 10

Установяване на трудов стаж, придобит в друга държава – членка на Европейския съюз
авторски материал
Автор / източник: Ина Ахмедова
стр. 17

Рубрика: Държавна служба

Режим на ползване на платените годишни отпуски от държавните служители след решението на Конституционния съд
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 20

Класирането в конкурс за държавен служител не се оспорва пред съд
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 22

Рубрика: Човешки ресурси

Фирменият етичен кодекс – Елемент на организационната култура
авторски материал
Автор / източник: Емилия Дойчева
стр. 24

Рубрика: Заплащане и обезщетения

Има ли право работодателят да изплаща на работниците си само част от трудовото им възнаграждение
авторски материал
Автор / източник: Стефанка Симеонова
стр. 32

Поне четири заплати – при уволнение по специален ред
авторски материал
Автор / източник: в-к „Труд“
стр. 34

Рубрика: Здравословни и безопасни условия на труд

Мерки на работодателя за зимна подготовка на предприятието по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
авторски материал
Автор / източник: Веселин Цоневски
стр. 36

Поддържане на работното място в безопасно състояние
авторски материал
Автор / източник: Георги Илиев
стр. 40

Рубрика: Пазар на труда

Новата национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.
авторски материал
Автор / източник: Светлана Ганева
стр. 54

Рубрика: Социално осигуряване

Особености при определяне на правото и изплащането на паричните обезщетения за временна неработоспособност и майчинство на самоосигуряващите се лица
авторски материал
Автор / източник: Румяна Станчева
стр. 58

Писмо № 04-02-371 от 12.11.2010 г. на НОИ
Защо категорията на труда се признава при пенсиониране за осигурителен стаж и възраст, а лицата с увреждания са лишени от тези права? Защо при отпускането и определянето на размера на пенсиите за инвалидност не се взема предвид категорията на положения труд?
административна практика

Автор / източник: НОИ
стр. 65

Писмо № 94С-3015-1 от 15.11.2010 г. на НОИ
От 02.06.1986 г. до 05.10.1987 г. съм работила в селското стопанство като бояджия, което се доказва от приложеното копие на трудовата ми книжка. От коя категория ще се зачете трудът ми при пенсиониране?
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 66

Писмо № 26-1684-1 от 24.11.2010 г. на НОИ
Моля да ме уведомите, кой може да издаде или да коригира удостоверения за осигурителен стаж и осигурителен доход, когато фирмата е ликвидирана и няма управител, който да ги подпише?
административна практика

Автор / източник: НОИ
стр. 67

Рубрика: Социално подпомагане

Правото на обезщетение при бременност и раждане зависи от наличието на осигурителен стаж в съответния фонд на ДОО, а не на осигуряване въобще
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 69

Не плащат на майката, ако праща детето си на ясла
авторски материал
Автор / източник: в-к „Труд“
стр. 70

Рубрика: Здравно осигуряване

От 1 до 31 декември здравноосигурените лица могат да сменят личния си лекар

„Важно е да знаете!“

Указател на публикациите в дайджест „Труд и право“ през 2010 година

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина