Дайджест „Труд и право“, 2023 г., кн. 08

Рубрика: Трудови правоотношения

Нови моменти при изплащането на трудовото възнаграждение, след последните промени в Кодекса на труда от 1 август 2023 година
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 5

Допустимо ли е работодателят да обработва лични данни на трети за трудовото правоотношение лица
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 12

Кодексът на труда различава по форма и съдържание протокола от извършена проверка и предписанието, въз основа на констатации от извършена проверка от органите на инспекцията по труда
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 26

Разпределяне на средства за социално-битово и културно обслужване, които не са били изразходвани в съответната календарна година
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 31

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 58/2023
Ако се работи извънредно (респективно, ако се работи по време на разположение, когато също се прилагат правилата за извънреден труд) само през един от двата почивни дни, не се прилага чл. 153, ал. 4 КТ. В такъв случай обаче единствено минималната междудневна почивка от 12 часа ли следва да се осигури на служителя, преди да започне следващият му редовен работен ден, или междуседмичната от 48 часа (в контекста на чл. 153, ал. 1 КТ, във връзка с чл. 13ж НРВПО)? Въпросът е породен от текста на чл. 13ж, който, ако се тълкува буквално, това би означавало, че поради положен 1 час извънреден труд в неделя следобед например работодателят е длъжен да предостави почивни понеделник и вторник, което би било прекомерно.
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 34

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 59/2023
Решили сме да задържим служител по програма, с договор със срок до 30.06.2023 г. Трябва ли да прекратим договора и да се пусне нов договор, или може с допълнително споразумение да се увеличи срокът на договора?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 35

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 60/2023
Когато работникът или служителят не се яви на работа в два и повече последователни дни и се крие от работодателя, за да не получи от него писмото за искане на писмени обяснения, какъв е редът същото да му бъде връчено надлежно?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 36

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 61/2023
Ще сключим трудов договор с наш служител за работа през определени дни в месеца по чл. 114, ал. 2 КТ, която не е в кръга на неговите трудови задължения, извън установеното за него работно време. Служителят ще работи по 1 час в тези дни, от 18 часа до 19 часа. При изготвяне на трудовия договор как точно трябва да се посочат дните – като дати, или е достатъчно от понеделник до сряда (в нашия конкретен случай ще работи три дни седмично – от понеделник до сряда включително, при условие че цялата седмица е работна и ако някои от тези дни е почивен – няма да работи) или трябва да се изброят точните дати всеки месец например: 07.08.2023 г., 08.08.2023 г., 09.08.2023 г. и т. н., тъй като договорът ще е за по-дълъг период. Договор по чл. 114, ал. 2 КТ може ли с допълнително споразумение към НАП да стане трудов договор само за определен срок и служителят да започне да работи всеки работен ден по 1 час?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 37

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 62/2023
Защо не се регламентира задължение за работодателите да чекират работниците си за работно време, за да не стават злоупотреби? Шофьорите имат дигитални карти. А останалите работници могат до изнемога да работят след работно време, в почивни дни и т.н., като не им се отчита извънредният труд.
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 38

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 63/2023
При излизане в болничен в неделя, когато си планиран на работа, но си компенсиран в петък преди този работен ден, счита ли се, че болничният ти покрива компенсацията, или не?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 39

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 65/2023
Съкратена съм по чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ, във връзка с чл. 326, ал. 2 КТ. След отработеното предизвестие не си намерих работа в следващия месец и подадох декларация по образец по чл. 222, ал. 1 КТ. Според Кодекса на труда обезщетението следва да бъде в размер на брутното ми възнаграждение. Работодателят ми изплати нетното възнаграждение, като ми обясниха, че е по тяхно усмотрение дали те ще внесат осигуровките ми или аз, затова, след като са предпочели да са те, същите са ми удържани и аз следва да получа само нетната си заплата. Това така ли е, тъй като в предни подобни ситуации никога не съм получавала нетно възнаграждение при обезщетение?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 40

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 64/2023
Може ли служител по ПМС № 66 в бюджетно предприятие да замества служителка по време на майчинство и да получава половината от нейното възнаграждение?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 40

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 66/2023
В бюджетно предприятие е освободен служител по взаимно съгласие. Докато е на работа, е одобрено от комисията по СБКО предложение за отпускане на помощ за раждане на дете и лечение след операция (гласувани на общо събрание). До датата на освобождаване все още не е разрешено изплащане на СБКО и той не ги е получил. Може ли след разрешение за отпускане на СБКО и при положение че служителят вече не е на работа, да му се изплатят одобрените помощи? авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 41

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 67/2023
Според колективния трудов договор имам 24 дни платен годишен отпуск, т. е. работодателят дава 4 дни над минималните 20. Имам решение на ТЕЛК за над 50%, при което за мен минимумът платен отпуск е 26 дни.
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 42

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 68/2023
С 80% трайно намалена трудоспособност, с експертно решение на ТЕЛК съм и работя като учител с годишен отпуск 48 дни. Имам ли право на допълнителен отпуск по чл. 319 КТ в рамките на 6 дни?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 43

Рубрика: Вие питате – ние отговаряме

При какви условия работодателят може да оттегли отправено предизвестие до работника или служителя за прекратяване на трудовия договор?
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 44

По какъв начин бонусът за постигнати резултати се отразява на осигурителния доход?
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 46

Съгласие на работодателя за продължаване на обучението на негов работник
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 47

Дискриминационно ли е недопускането на кандидат за работа до процедурата по подбор поради факта, че същият е бил дисциплинарно уволнен от същия работодател?
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 51

Рубрика: Безопасност и здраве при работа

В производствата с непрекъсваем процес на работата и в предприятия, в които се работи непрекъснато, работодателят осигурява на работника или служителя време за хранене, а не почивка за хранене
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 53

Рубрика: Социално осигуряване

Влияние на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. върху пенсиите, обезщетенията и осигурителните доходи
авторски материал
Автор / източник: Катя Петрова
стр. 55

Увеличение на пенсиите от 1 юли 2023 г. и промени в пенсионното законодателство
авторски материал
Автор / източник: Елка Атанасова
стр. 60

Становище № 20-00-100 от 02.08.2023 г. на НАП
Относно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. (обн. ДВ, бр. 66 от 01.08.2023 г.) и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г.
административна практика

Автор / източник: НАП
стр. 67

Социална фактология
стр. 75

„Важно е да знаете“
стр. 78

„Къде да застанат русалките“ – Робърт Фулгъм
стр. 79

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина