Дайджест „Труд и право“, 2023 г., кн. 05

Рубрика: Трудови отношения

Правен режим на платения годишен отпуск – придобиване на правото, ползване, отлагане и погасяване по давност
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 5

Прикрито трудово правоотношение с чужденец – гражданин на трета държава
авторски материал
Автор / източник: Вяра Георгиева
стр. 20

Ограничения за сключване на трудов договор за външно съвместителство
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 32

Съществуват ли законови ограничения за работника или служителя да получи заем от своя работодател
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 35

Рубрика: Вие питате – ние отговаряме

Електронна командировъчна заповед
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 38

Допълнително трудово възнаграждение за придобита образователна и научна степен „доктор“ или научна степен „доктор на науките“
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 39

Срокът на предизвестие при прекратяване на трудовото правоотношение трябва да е еднакъв за двете страни
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 41

Размер на обезщетението за неспазено предизвестие
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 42

Рубрика: Човешки рсурси

Поведенческото интервюиране – инструмент за точна и честна оценка на кандидатите за работа
авторски материал
Автор / източник: Томчо Томов
стр. 44

Рубрика: Безопастност и здраве при работа

Разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка в предприятието
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 51

Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Регистрацията на търсещите работа лица в бюрата по труда – задължително условие за ползване на предоставяните услуги от Агенцията по заетостта
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 56

Рубрика: Социално осигуряване

Оспорване на актовете, издавани от органите на медицинската експертиза
авторски материал
Автор / източник: Снежана Малакова
стр. 66

Социална фактология
стр. 84

„Важно е да знаете“
стр. 87

Бъди светлина!
стр. 88

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина