Дайджест „Труд и право“, 2023 г., кн. 04

Рубрика: Тема на броя

Какво предвиждат последните промени в Наредбата за командировките в страната от края на март 2023 година
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 5

Актуални промени в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 11

Рубрика: Трудови отношения

Какво трябва да съобразят работодателите, във връзка с прилагането от 4 май 2023 година на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 20

Изменение на трудовото правоотношение между работодател и работник или служител – чужденец, по взаимно съгласие
авторски материал
Автор / източник: Вяра Георгиева
стр. 31

Отмяна на заповед за уволнение от страна на работодателя
„Има ли право работодателят да отмени заповедта за уволнение на негов работник или служител?“
авторски материал

Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 45

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 27/2023
Длъжен ли е работодателят да предоставя ваучери за храна: на служители, назначени по чл. 111 КТ (втори трудов договор) на непълен работен ден; служители, назначени по чл. 110 КТ (втори трудов договор при същия работодател); служители, които имат отработен половин месец (били са в болничен, назначени са по-късно през месеца)?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 47

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 28/2023
В предприятието ни има осемчасова организация на работното време на три смени, както следва:
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 49

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 29/2023
Издаването на болничен лист прекратява ли автоматично разрешен със заповед платен годишен отпуск, или е необходимо заявление от лицето, че поради излизане в друг вид отпуск желае да му бъде прекратен разрешеният платен годишен отпуск, съгласно разпоредбите на чл. 175, ал. 1 КТ?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 50

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 30/2023
Възнамеряваме да сключим допълнително споразумение със служител за вътрешно заместване във връзка с чл. 259 КТ (за около една година, до завръщане на титуляря), при което заместващият ще изпълнява длъжността само на замествания.
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 51

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 31/2023
Има ли закон или наредба, в който е вписано, че когато даден служител е в отпуск или болничен, не му се полагат ваучери за храна? И ако има такъв, кой е той?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 52

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 32/2023
Колко време след подаване на молба за отпуск тя трябва да бъде одобрена?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 53

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 33/2023
В предприятието работим на 12-часови смени, непрекъснат режим на работа.
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 54

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 34/2023
Действителен ли е трудов договор без основание (няма посочен член от КТ), който е със срок на изтичане 2 години и без временен характер на работата? Може ли същият да бъде прекратен по начин, по който се прекратява срочен договор с цитирано в договора основание чл. 68, а именно с изтичане на срока?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 56

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 35/2023
Може ли учител, който е в неплатен отпуск, да работи по заместване в същото училище, а друг учител да бъде нает по заместване за неговата длъжност?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 57

Рубрика: Вие питате – ние отговаряме

Може ли да се наложи ограничение на учители – преподавали в частно училище, да не привличат ученици, на които са преподавали, в частни школи и уроци?
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 58

Длъжен ли е работодателят да изплати първите три дни болничен при липса на необходимия осигурителен стаж?
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 61

Преминаване на непълно работно време
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 63

Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя и неспазване на срока на предизвестие
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 66

За т. нар. „професионални рискове“ се осигуряват само лицата, полагащи зависим труд
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 68

Рубрика: Безопастност и здраве при работа

Възможност за сключване на споразумение в административно-наказателното производство
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 69

Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Ваучерите за обучение – шанс за нови и по-добри умения на работната сила
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова, д-р
стр. 74

Рубрика: Социално осигуряване

Служебно преизчисляване на пенсиите на работещите пенсионери, считано от 1 април 2023 година
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 81

Социална фактология
стр. 84

„Важно е да знаете“
стр. 87

Горко на такъв народ! – Дж. Х. Джубран
стр. 88

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина